Gå til innholdet

Akvakultur og fiskeforedling

Alfsen og Gunderson har levert prosessutstyr til bransjen siden 80-tallet og har et omfattende produktprogram å tilby:

<!--@Item.AltTekst-->

UV-anlegg – AQUAFIDES

Vi har 30 års erfaring med leveranser av UV-anlegg i Norge

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Avherdingsanlegg – KINETICO

Kinetico avherdingsanlegg for effektiv fjerning av løste mineraler som kalsium, magnesium, jern og mangan.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Filterdyser og filtermasse – WTB

AG har et bredt spekter av dyser og filtermasser for partikkelfjerning, fargefjerning og klorfjerning. Vi leverer sand, aktivt kull, ionebyttermasse og keramiske filtermedier.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Manuelle filtre – WOLFTECHNIK og AIRPEL

Stort utvalg i manuelle siler, pose- og patronfiltre i enkel eller dobbel utforming. Spør oss om alternative poser og patroner til eksisterende filterhus.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Automatfilter – DANGO & DIENENTHAL og HIFLUX

Partikkelfjerning med effekt tilbakespyling. Leveres også i sjøvannsresistente materialer

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

RO-anlegg – GULDAGER

Omvendt osmose anlegg for produksjon av vann uten løste salter (95-98%).

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Dosering – SERA

Komplette og skreddersydde doseringssystemer, inkludert sprutdeksel, lekkasjevakt, pulsdemper, vannmåler, kalibrering.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Automatisk kjemikaliefortynning – AG MIX

AG MIX sikrer automatisk utblanding og problemfri håndtering av kjemikalier basert på enkelt mekanisk prinsipp.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Røreverk – CHEMINEER og SCHWARZER

Bredt spekter av røreverk og impellere fra små IBC-containere til store skreddersydde løsninger for viskøse og slitende medier.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Statiske miksere – KENICS

Effektiv og nøyaktig innblanding og miksing av væsker og gass uten bevegelige deler. Naturlig del av ethvert doseringssystem. Kan blande vannstrømmer med ulik temperatur.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Slangepumper – RAGAZZINI

For skånsom pumping av aggressive eller slitende medier. Takler mye og store partikler. Svært god sugekapasitet og kan pumpe tur/retur.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Høytrykkspumper – CAT

Typiske applikasjoner er vaskeanlegg, injeksjonssystemer og pumping av flytende CO₂.

 

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Luftdrevne membranpumper – YAMADA

Svært godt egnet for pumping av aggressive, slitende, viskøse og brennbare væsker. Kan håndtere store partikler.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Sentrifugalpumper – APEX, EDUR, DICKOW

Sentrifugalpumper for alle applikasjoner. Til vanntransport, sjøvann og kjemikalier.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Sluser – DMN

Sluser for mating til fôrtransport med blåsemaskiner. Fungerer som luftlås med minimal luftlekkasje. Skånsom behandling av fôret.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Morris rørkoblinger – DMN

Rørkoblinger for lavtrykks-transportsystemer.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Pneumatisk sender – GERICKE

«Dense Phase» pneumatisk sender for dis-kontinuerlig transport av fôr og pulver. Lave hastigheter og skånsom. 

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Blåsemaskin – PEDRO GIL, sidekanalsblåser – FPZ

Hhv:Transport av fôr på fôrflåter, lufting av bassenger og til transport av knust is,
og til transport av pulver, lufting av bassenger og vakuum transport.

 

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Stor- og småsekksystemer – SPIROFLOW

Komplette løsninger for sekkefylling og tømming.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Varmevekslere for slam – LACKEBY

Slam/vann og slam/slam varmevekslere for oppvarming, energigjenvinning og kjøling av slam. Kompakt konstruksjon, lite vedlikehold og svært energieffektiv.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Varmeveksler for luft – LACKEBY

Effektiv varmeveksler for energigjenvinning av oppvarmet komprimert luft fra blåsemaskiner.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Transportører og presser – LACKEBY

Stort utvalg av transportskruer, skruepresser og stempelpresser.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Avfuktere – DST

Sorpsjonsavfuktere sikrer tørre og kondensfrie forhold uansett temperatur. Hindrer korrosjon og reduserer vedlikeholdsbehov. Rask opptørking av produksjonslokaler.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Fisketørker og nottørker – AG

Markedets mest effektive, energiøkonomiske og fleksible tørker.

Les mer