Gå til innholdet

Varmevekslere slam/vann

Utviklet for å oppfylle de spesielle kravene som stilles ved oppvarming og kjøling av slam.

Funksjon

Läckebys varmevekslere for slam/vann bygger på et modulprinsipp med sirkulære slamkanaler, som gjør at konstruksjonen kan tilpasses til de spesielle forhold i hvert enkelt prosjekt.Kanalenes utforming gir et stort gjennomslippsvolum, som gir et lavt trykkfall og reduserer risikoen for gjentetting.Hvert nivå av slamkanalene omkranses av en rektangulær vannkrans der vannet for oppvarming/kjøling renner motstrøms slammet. Unike patenterte vendekammere bidrar til en kompakt konstruksjon som er enkel å installere.

Inspeksjon, demontering og vedlikehold er også enkelt fordi vendekammeret er montert på en felles flens.

Kontakt

Gruppeleder Produktsalg

+47 94 01 90 70
Georg.Torstveit@ag.no

Avdelingsleder

+47 90 61 54 02
Odd.Anders.Beckmann@ag.no