Gå til innholdet

Om Alfsen og Gunderson

Alfsen og Gunderson, etablert i 1926, er i dag et ledende firma innen vann-, luft-, tørke- og renseteknologi. Vi er stolte av vår høye kompetanse, og våre leveranser av førsteklasses prosess- og kvalitetsutstyr fra ledende produsenter i Europa, USA og Japan.

Vi anser Norge, Island og Sverige som vårt hjemmemarked, med hovedfokus på industri, offshore, marine, kommuner og energiprodusenter. I tillegg opererer vi over hele verden innen nisjeområder med egenutviklet teknologi.

Over år har vi tilegnet oss en helt unik spisskompetanse på teknologi og bransjer, og vet hvordan dette skal omsettes til en mer effektiv og miljøvennlig produksjon. Vi vet også at de beste løsningene kommer gjennom tett dialog med teknisk personell og de med ansvar for service og vedlikehold.

AG er eid av de ansatte, som bidrar til høy lojalitet og yrkesstolthet, og der vi jobber for at også du vil oppfatte oss som ditt naturlige «førstevalg».