Alfsen og Gunderson AS

Change language

Etiske retningslinjer

Utdrag:

Ansatte i Alfsen og Gunderson AS skal overholde samfunnets lover og regler. Vi skal holde en høy etisk standard, og vår kultur skal være basert på gjensidig ærlighet og respekt.

Våre retningslinjer for etikk skal gi veiledning og skape bevissthet om etiske problemstillinger. Alle ansatte og deltidsansatte skal utføre sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder AG definerer.

Standardeene er ment å være et rammeverk, men hver ansatt må bruke godt skjønn og sin vurderingsevne i tjeneste for AG.

Er den ansatte i tvil om en aktivitet er lovlig eller etisk forsvarlig, skal vedkommende rådføre seg med nærmeste overordnede som har et særskilt ansvar for at disse overholdes.

Les hele dokumentet

Kontakt

Haakon L. Bryhn

Haakon L. Bryhn
Administrerende direktør

+47 22 70 77 87
+47 40 41 31 04
Haakon.Bryhn@ag.no

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no