Gå til innholdet

Kvalitetssystem

Alfsen og Gunderson skal være den foretrukne leverandør innen sine markedssegmenter. Våre produkter skal være markedsledende gjennom en helhetlig kvalitetstankegang. Vi forplikter oss til å sikre at våre aktiviteter ikke forurenser det ytre miljø og at vi unngår skader og ulykker.