Gå til innholdet

Kvalitetssystem

Alfsen og Gunderson skal være den foretrukne leverandør innen sine markedssegmenter. Våre produkter skal være markedsledende gjennom en helhetlig kvalitetstankegang. Vi forplikter oss til å sikre at våre aktiviteter ikke forurenser det ytre miljø og at vi unngår skader og ulykker.

For å tilfredsstille våre kunder må vi skape tillit, tilpasse oss, og etterstrebe en kontinuerlig forbedring. Alle våre aktiviteter må utføres på en systematisk måte og avvik må avdekkes, korrigeres og forebygges. Kvalitetssystemet inkluderer vårt HMS-system og våre aktiviteter for å bevare det ytre miljø.

AG er sertifisert på ISO 9001:2015 sertifikat

Våre kunder og prosjekter er svært forskjellige og vi arbeider med ulike kulturer i ulike land. Vi trenger derfor et ”levende” system der kontinuerlig forbedring gjenspeiler våre kunders krav til våre leveranser. Vårt kvalitetssystem har en solid forankring i ledelsen og de ansatte. Dette gjenspeiles i gode produkter og fornøyde kunder.