Gå til innholdet

Alfsen og Gunderson AS
er medlem av:

  • NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Norsk Industri
  • NME - Norske Maritime Eksportører
  • Norsk Vannforening
  • Norsk kommunalteknisk forening
  • RENAS (EE-produkter)
  • Grønt Punkt - Norsk Returkartong AS
  • Magnet – Joint Qualification System for the Oil & Gas industry