Alfsen og Gunderson AS

Change language

Historikk

Alfsen og Gunderson ble stiftet 1. oktober 1926 av ingeniørene Nikolai Alfsen og Olaf Gunderson.

Utgangspunktet for virksomheten var i all hovedsak leveranser til treforedlingsindustrien, men også innen VVS-bransjen ble AG raskt en institusjon.

Gjennom hele etterkrigstiden og frem til 80-tallet, hadde AG en positiv utvikling, med satsing på egenutviklet teknologi og flere sentrale agenturer. Norge var det viktigste markedet, men utviklingen gikk fort i retning av flere leveranser også internasjonalt. I 1982 ble AG organisert i divisjoner, og dagens AG kan sies å være en direkte videreføring av Industridivisjonen.

Våre eiere AG var i gründerfamilienes eie frem til 1986, da de valgte å selge virksomheten til deres hovedforbindelse gjennom 26 år; Bacho Ventilation. I løpet av få år var også Fläkt AB og deretter ABB eiere, inntil de ansatte overtok bedriften under det tidligere navnet Alfsen og Gunderson AS i 1993.

Kontakt

Haakon L. Bryhn

Haakon L. Bryhn
Administrerende direktør

+47 22 70 77 87
+47 40 41 31 04
Haakon.Bryhn@ag.no

Brosjyre

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no