Gå til innholdet

Historikk

Alfsen og Gunderson ble stiftet 1. oktober 1926 av ingeniørene og fetterne Nikolai Alfsen og Olaf Gunderson.

Utgangspunktet var i all hovedsak leveranser til treforedlingsindustrien, men også innen VVS-bransjen ble AG raskt en betydelig aktør.

Frem til 80-tallet vokste AG betydelig gjennom satsing på egenutviklet teknologi, ny agenturer og nye markeder innen industri og offshore. Norge var det viktigste markedet, men utviklingen gikk fort i retning av flere leveranser også internasjonalt.

I 1982 ble AG organisert i divisjoner, og dagens AG kan sies å være en direkte videreføring av Industridivisjonen.

AG var i gründerfamilienes eie frem til 1986, da de valgte å selge til hovedforbindelsen gjennom 26 år, Bacho Ventilation. Deretter kom Fläkt AB og ABB inn som eiere, inntil de ansatte overtok bedriften i 1993.

I 1998 kjøpte vi Scanfilter AS som var spesialister innen støvrensing, og i 2001 ble vi eiere av Caspar Hansen AS med spesialister innen pulverhåndtering. Begge firmaene er i dag innfusjonert i AG

Våren 2015 flyttet vi inn i helt nyoppussede lokaler i Brynsveien 5 og fikk samtidig ny profilering

Høsten 2017 fusjonerte vi morselskapet Alfsen og Gunderson Management med datterselskapet Alfsen og Gunderson. Det fusjonerte selskapet fikk navnet Alfsen og Gunderson AS

Kontakt oss!

Administrerende direktør

+47 40 41 31 04
Haakon.Bryhn@ag.no

Brosjyre