Gå til innholdet

Historikk

Alfsen og Gunderson ble stiftet 1. oktober 1926 av ingeniørene og fetterne Nikolai Alfsen og Olaf Gunderson.

Utgangspunktet var i all hovedsak leveranser til treforedlingsindustrien, men også innen VVS-bransjen ble AG raskt en betydelig aktør.

Frem til 80-tallet vokste AG betydelig gjennom satsing på egenutviklet teknologi, ny agenturer og nye markeder innen industri og offshore. Norge var det viktigste markedet, men utviklingen gikk fort i retning av flere leveranser også internasjonalt.

I 1982 ble AG organisert i divisjoner, og dagens AG kan sies å være en direkte videreføring av Industridivisjonen.

AG var i gründerfamilienes eie frem til 1986, da de valgte å selge til hovedforbindelsen gjennom 26 år, Bacho Ventilation. Deretter kom Fläkt AB og ABB inn som eiere, inntil de ansatte overtok bedriften i 1993.

I 1998 kjøpte vi Scanfilter AS som var spesialister innen støvrensing, og i 2001 ble vi eiere av Caspar Hansen AS med spesialister innen pulverhåndtering. Begge firmaene er i dag innfusjonert i AG

Våren 2015 flyttet vi inn i helt nyoppussede lokaler i Brynsveien 5 og fikk samtidig ny profilering

Høsten 2017 fusjonerte vi morselskapet Alfsen og Gunderson Management med datterselskapet Alfsen og Gunderson. Det fusjonerte selskapet fikk navnet Alfsen og Gunderson AS

Kontakt oss!

Brosjyre