Gå til innholdet

Service og vedlikehold

Alt teknisk utstyr krever ettersyn, oppfølging og forebyggende vedlikehold for å virke optimalt.
Service er derfor en viktig del av kvalitetsbegrepet i Alfsen og Gunderson. Våre serviceteknikere har den nødvendige spesialkompetanse og vi følger opp våre leveranser både når det gjelder forebyggende service og i akutte krisetilfeller. Serviceavdelingen med ekspertise innen luft-, vann- og pumpeteknikk er alltid bare et telefonnummer unna – og stiller opp på kort varsel.

Vi anbefaler alltid våre kunder å inngå serviceavtaler eller periodiske tilstandskontroller med oss. Dette for å sikre at serviceintervaller og nødvendige justeringer og reguleringer utføres på en kvalifisert måte. Vårt mål er at alle våre kunder skal kunne føle seg trygge på at utstyr levert av AG til enhver tid opererer optimalt. Vår service minimer muligheten for uforutsette hendelser og kostbare, ikke planlagte produksjons- og driftsavbrudd.

Vår service øker oppetiden og forlenger levetiden!

Service luftteknikk

Vårt største aktivitet er innen støv- og gassrenseanlegg samt industristøvsugere. Vi utfører støvmåling på utslipp fra renseanlegg med avansert måleutstyr i tillegg til øvrig service. Et annet viktig område er ventilasjon i industri- og næringsbygg, herunder også service av oljefyrte varmluft- og hetoljeaggregater. I tillegg har vi betydelig kompetanse på luftavfuktningsanlegg, enten det gjelder land- eller marinebaserte anlegg.

Service pumper/vannteknikk

Vår serviceavdeling er godt utrustet og har spesialkompetanse på alle våre pumper og vannbehandlingsanlegg både på land og offshore. Vi har serviceverksted i Oslo og vi har eget utstyr for laseroppretting av pumper. Vi har også fast samarbeid med lokale produksjonsverksteder med sertifiserte sveisere.

Serviceavtaler

For utstyr som er sentralt i en bedrifts produksjon, kan stopp få store konsekvenser. Forebyggende vedlikehold gjennom jevnlig tilsyn vil gi den laveste vedlikeholdskostnaden over tid. Vi inngår gjerne serviceavtaler i forbindelse med nye leveranser og på eldre anlegg. Hvor ofte det er behov for tilsyn, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle i samråd med kunden.

Tilstandskontroll/ rehabilitering

Når utstyr ikke lenger fungerer optimalt, kan en tilstandskontroll være nyttig. Ut fra kontrollen vil vi foreslå nødvendige tiltak for å få utstyret/anlegget tilbake til ønsket funksjon. Vi utarbeider gjerne tilbud med bindende pris.

Støvmålinger

Det stilles store krav om å begrense utslipp av forurensede gasser så vel til indre som til ytre miljø. AGhar i en årrekke foretatt målinger av alle typer konsesjonbelagt utslipp. Vi fortar målinger av de fleste parametere i gasstrømmer. Våre målinger utføres etter Norsk og Internasjonal Standard.

Hva vi kan måle?

Vi kan utføre emisjons- og støvmålinger av de fleste typer utslipp fra industri og fyringsanlegg.

Feltarbeid

Måling av utslipp ute på anlegg utføres av høyt kvalifisert personell med lang erfaring fra slike målinger. Prosedyrer for målinger følger Norsk Standard. Måleutstyr sendes til leverandør for ettersyn og kalibrering minst en gang pr. år.

Analyse av måletakning

Prøver fra utførte feltmålinger sendes til et nøytralt Akkreditert labratorie for analyse. Resultat fra analysen overføres til en målerapport.

Målerapport

Resultat fra utført måling settes inn i en oversiktlig rapport hvor måleresultatet er lett å sammenligne med myndigheters stedlige krav.

Hva vi kan bidra med

  • Utslippsmålinger fra industri og fyringsanlegg.
  • Kalibrering av fast montert måleutstyr.
  • Foreta teknisk gjennomgang og analyser for å finne årsak til utslipp av støv og gasser.
  • Vedlikehold og reparasjon av de fleste typer luftteknisk utstyr
  • Rehabilitering av eksisterende, samt levere nye tilluft og avsugsanlegg..
  • Være luftteknisk problemløser for norsk industri.
  • Akutt service ved behov.

Spør oss om service og vedlikehold!

Felt markert med * må fylles ut.