Gå til innholdet

Vannbehandling og prosessteknikk

Alfsen og Gunderson har et stort produktprogram innen vann- og prosessteknikk. Vi designer og leverer komplette filtersystemer og renseanlegg for drikkevann, prosessvann og avløpsvann. Våre produkter er tilpasset kravene i offshoremarkedet, i landbasert industri og i kommunaltekniske vann- og avløpsanlegg.

<!--@Item.AltTekst-->

Filtre og siler

Automatfiltre, backwashfiltre, trommelsiler, manuelle simplex og duplex filtre, avherdingsfiltre, sandfiltre, fiilterdyser og filtermedier.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Trommelsiler

Trommelsiler består av en perforert trommel med en innvendig montert transportskrue som transporterer utskilte partikler ut av trommelen.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

UV-anlegg

Typegodkjente Aquafides UV-anlegg benyttes på offshoreinstallasjoner, i kommunale og private vannverk og i næringsmiddelindustrien. AG tilbyr markedets meste fleksible løsning.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Røreverk

AG leverer røreverk for standard doseringsbeholdere, IBC-containere og for krevende anvendelser i industri og kommunale VA-anlegg.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Statiske miksere

Kenics miksere fra Chemineer benyttes for in-line blanding av væsker og gasser. Leveres i materialkvaliteter og utførelser egnet for VA-anlegg, offshhoreindustrien, næringsmiddelindustrien m. fl.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Glassbelagt prosessutstyr

Tanker, røreverk og annet prosessutstyr belegges med kjemikalie og temperaturbestandig glass fra vår leverandør Pfaudler.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Varmevekslere

Vi kan tilby et helt sortiment av unike varmevekslere. Disse er utviklet for de spesielle krav som stilles ved behandling av slam og lignende medier. Varmevekslerne kombinerer nytenkning og 40 års erfaring i kompakte konstruksjoner med et minimalt behov av vedlikehold.

Les mer