Gå til innholdet

Ledende leverandør av prosessutstyr

Produktområder

Støvfiltrering

Våre ingeniører har lang erfaring i utforming av effektive anlegg og sammen med våre kunder finner vi løsninger som ivaretar myndighetenes krav, optimal energiøkonomisering, operatørenes miljø og prosessen i produksjonen, for å få et optimalt produkt.

Les mer

Vannbehandling

AG har et stort produktprogram innen vann- og prosessteknikk. Vi designer og leverer komplette filtersystemer og renseanlegg for drikkevann, prosessvann og avløpsvann. Våre produkter er tilpasset kravene for alle bransjer.

Les mer

Pulverhåndtering

Håndtering av pulver og granulater inngår i de fleste produksjons- og industriprosesser. AG tilbyr et komplett program med løsninger og komponenter som ivaretar dagens krav til et moderne produksjonsanlegg.

Les mer

Pumper

Pumpeteknikk har vært en kjernevirksomhet i AG siden starten i 1926. Vi representerer velrenommerte produsenter og leverer pumper for de fleste applikasjoner. Komplette rammemonterte løsninger er en spesialitet.

Les mer

Avfukting

Luftavfuktning basert på sorpsjonsteknologi spiller en viktig rolle innen en rekke bransjer. Alfsen og Gunderson leverer avfuktere til bl.a. shipping, offshore, næringsmiddel, farmasøytisk, forsvaret, vannverk, kraftverk og lagerhaller.

Les mer

Tørking

Alfsen og Gunderson har levert tørkesystemer i over 70 år og vårt fokus på innovasjon og utvikling gjør at vi fortsatt er en ledende leverandør av tørkeanlegg. Vi satser på bærekraftig teknologi og tilbyr markedets mest innovative og energieffektive løsninger som nær sagt kan tørke hva som helst, med kortest mulig tørketid, og med tørketilstander som bevarer varens kvalitet og egenskaper.

Les mer

Service og vedlikehold

Alt teknisk utstyr krever ettersyn, oppfølging og forebyggende vedlikehold for å virke optimalt. Vi følger opp våre leveranser både når det gjelder forebyggende service og i akutte krisetilfeller.

Les mer