Alfsen og Gunderson AS

Change language

Service og vedlikehold

Alt teknisk utstyr krever ettersyn, oppfølging og forebyggende vedlikehold for å virke optimalt. Service er derfor en viktig del av kvalitetsbegrepet i Alfsen og Gunderson. Vi følger opp våre leveranser både når det gjelder forebyggende service og i akutte krisetilfeller. Serviceavdelingen med ekspertise innen luft-, vann- og pumpeteknikk er alltid bare et telefonnummer unna – og stiller opp på kort varsel.

Våre serviceområder

Serviceavdelingen med ekspertise innen luft-, vann- og pumpeteknikk er alltid bare en telefonsamtale unna.

Støvmålinger

AG har i en årrekke foretatt målinger av alle typer konsesjonbelagt utslipp. Våre målinger utføres etter norsk og internasjonal standard.

Støvmålinger

Støvmålinger

Vi kan utføre emisjons- og støvmålinger av de fleste typer utslipp fra industri og fyringsanlegg.

Kontakt

Knut Fagerlid

Knut Fagerlid
Serviceleder

+47 22 70 77 61
+ 47 90 76 09 32
Knut.Fagerlid@ag.no

Finn Erik Fugli

Finn Erik Fugli
Servicetekniker

+47 90 25 44 90
Finn.Erik.Fugli@ag.no

Bjørn-Erik Gabrielsen

Bjørn-Erik Gabrielsen
Servicetekniker

Anita Gudbrandsen

Anita Gudbrandsen
Servicekoordinator

+47 93 25 78 96
anita.gudbrandsen@ag.no

Brosjyre

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no