Gå til innholdet

Varmebehandling av filt og virer for papirmaskiner

Ved produksjon av papir transporteres papiret gjennom maskinen med en hastighet på inntil 2000 m/min ved hjelp av filt og virer.

Avanserte tekniske tekstiler

Filt og virer er avanserte tekniske tekstiler som utsettes for ekstreme påkjenninger.
For å tåle disse påkjenningene samt for å oppnå de ønskede egenskaper, må filtene og virene varmebehandles før de kan monteres inn i papirmaskinen.

Verdensledende

Alfsen og Gunderson har vært verdens ledende leverandør av varmebehandlings- utstyr til filt- og vireindustrien siden 1965.
Pr. 2009 har vi levert mer enn 210 varmebehandlingsystemer og mer enn 75 tentere til kunder i 25 land verden over.
Det finnes ikke potensielle kunder i Norge, slik at all produksjon eksporteres.

Dimensjonsstabilitet er et nøkkelord

Det er helt nødvendig at filt og virer som benyttes i papirmaskiner, er dimensjons- stabile når de utsettes for høy fuktighet, temperatur og mekaniske påkjenninger.
Dette oppnås ved varmebehandling i våre fikseringsanlegg. I disse behandles produkter med bredde opp til 14 meter med en temperaturnøyaktighet på 1ºC selv med temperaturer opp mot 200ºC. Våre anlegg kjennetegnes ved høy produksjonskapasitet og god varmeøkonomi.

Eget patentert tentersystem

Under fikseringen spennes produktene opp mellom to parallelle valser. Varme- behandlingen medfører at filtene og virene strekkes i lengderetningen, mens de krymper på tvers. For å kontrollere breddereduksjonen, strekkes produktene på tvers ved hjelp av tentere mens de passerer varmesonen.

Vi lanserte vårt patenterte tentersystem i 1992. Siden da har ”AG Tenter 2” vært ledende på markedet; nærmere 80% av alle tentere solgt i verden til denne bransjen etter 1992 er levert av AG.

Styresystemer og ombygginger

Vi prosjekterer selv styresystemene for våre leveranser til filt- og vireindustrien. På grunn av den raske utviklingen som har funnet sted innen automatiserings- og styresystemer, har våre kunder sett behov for oppgradering av eksisterende anlegg. Vi påtar oss ansvar for prosjektering, levering og igangkjøring av komplette maskiner, i tillegg til leveranser av mekanisk utstyr.

 Les mer om våre produkter til filt- og vireindustrien på våre engelske sider

Spør oss om filt og virer!

Felt markert med * må fylles ut.