Gå til innholdet

Trommelsiler

Funksjon

Roto-Sieve trommelsiler består av en perforert trommel med en innvendig montert transportskrue som transporterer utskilte partikler ut av trommelen. Inngående vann føres inn i trommelen i et innløpsrør som fordeler vannet på en stor del av trommelens innside. Silt vann passerer gjennom trommelens perforeringer og samlet i et trau under trommelen. Utskilte partikler transporteres ut av trommelen gjennom en samletrakt i utløpsenden. Under transporten i trommelen avvannes partiklene ytterligere.

Fiberutskilling

Bildet viser et rundt hull på Ø1,0mm i en innvendig matet Roto-Sieve sammenlignet med 0,5mm spalt langs trommelens rotasjonsretning i en utvendig matet sil. Det er praktisk bevist at en fiber eller et hårstrå har liten mulighet til å orientere seg vinkelrett mot åpningen og bent mot vannets strømningsretning for å kunne passere et rundt hull. 

Anvendelsesområder

Kommunalt:

 • Avløpsrenseanlegg
 • Søppelsortering
 • Pumpestasjoner
 • Vannverk

Industrielt:

 • Papir- og celluloseindustrien
 • Slakterier
 • Grønnsaksindustrien
 • Fiskeindustrien
 • Kjemisk industri
 • Bryggerier
 • Fartøy (renseanlegg) m.fl.

Kapasiteten avhenger av trommelens turtall, hullperforering, strømningshastighet, forurensningsinnhold og type forurensning.

For å hindre gjensetting av trommelens perforering er Roto-Sieve trommelsiler utstyrt med en roterende børste og et spylerør med dyser.  Roto-Sieve trommelsiler er helt innkapslet med avtagbare luktbeskyttere og utstyrt med en ventilasjonsanslutning slik at man oppnår et hygienisk arbeidsmiljø i rommet hvor silene plasseres.

De største trommelsilene kan også leveres med overløpssystem.

Utførelse

Roto-Sieve trommelsiler produseres i fem størrelser for ulike mengder. Det vil derfor alltid være en størrelse som passer. Samtlige modeller er som standard tilvirket i rustfritt stål, SS2333 eller SS2343.

 • Hullperforering 0,6 mm til 2,5 mm (større hull etter ønske)
 • Ulike typer innløpsrør for vann eller slam
 • Med eller uten overløpssystem
 • Flere rotasjonshastigheter
 • Variabel helning mulig på noen modeller
 • Lav vekt og små innbyggingsmål forenkler installasjonen
 • Hygienisk innkapslet med ventilasjonsstuss som standard

Kombiner en eller flere siler med automatfunksjoner, transportskruer eller slampresser (WSP)

Spar penger med Roto-Sieve trommelsiler!

Roto-Sieve trommelsiler er bevist å være en sikker investering, med stor driftssikkerhet, lang levetid og lavt energiforbruk. Ved spesielle applikasjoner har trommelsilens funksjon vist seg overlegen annet utstyr og spart brukeren for penger.

Spør oss om trommelsiler!

Felt markert med * må fylles ut.

Kontakt oss!