Gå til innholdet

Varmevekslere luft/vann

Utviklet for å øke livslengden på membraner i luftebassenger, eksempelvis i avløpsrenseanlegg.

Funksjon

Trykksatt luft strømmer inn i varmeveksleren aksialt med luftledningen. Etter å ha blitt presset mot en vegg i nedre del av veksleren, stømmer luften fritt mellom kjølerørene og videre ut i luftledningen.Gjenvinner også varmen fra den trykksatte blåseluften som kan benyttes for eksempelvis til oppvarming av ventilasjonsluft eller vann.

Kontakt

Gruppeleder Produktsalg

+47 94 01 90 70
Georg.Torstveit@ag.no

Avdelingsleder

+47 90 61 54 02
Odd.Anders.Beckmann@ag.no