Gå til innholdet

Varmevekslere slam/slam

Videreutvikling av tradisjonelle varmevekslere for slam/vann.Utviklet for spesielle krav som stilles ved varmegjennvinning av hygienisert eller råtnet slam.

Funksjon

Varmeveksleren for slam/slam består av to sammenkoblete varmevekslere for slam/vann i en lukket vannkrets.Dette gir en kompakt enhet som er lett å installere.Den lukkede vannkretsen mellom varmevekslerne elliminerer risikoen for at råtnet eller hygienisert slam skal kontamineres av råslam.De sirkulære slamkanalene gir et stort gjennomslippsvolum – som gir et lavt trykkfall og reduserer risikoen for igjentetting.

Inspeksjon, demontering og vedlikehold er også enkelt fordi de patenterte vendekammerne er montert på en felles flens.Vendekammerne bidrar også til en høyere varmeoverføring gjennom en utgjevning av slammets temperaturprofil.

Den kompakte konstruksjon basert på modul prinsippet og patenterte vendkammeret gir lave driftskostnader.

Kontakt

Gruppeleder Produktsalg

+47 94 01 90 70
Georg.Torstveit@ag.no

Avdelingsleder

+47 90 61 54 02
Odd.Anders.Beckmann@ag.no