Gå til innholdet

Yamada

Yamada er en robust og enkel trykluftdrevne pumpe for alle typer væsker, enten det er kjemikalier, abrasive eller aggressive væsker. Pumpen er meget godt egnet for væsker som inneholder partikler og for de fleste viskositeter.

Pumpen er veldig enkel å vedlikeholde, installere og drifte. Pumpen er selvsugende og tåler å kjøre til stengt ventil. Pumpen tåler å tørrkjøres og er egnet til alle typer applikasjoner. Pumpene er ATEX godkjente og enkelte pumper er i henhold til NORSOK.

Grunndata

  • Væskemengde: 11 – 814 l/min
  • Tilkobling: ¼ - 3"
  • Trykk maks 7 bar, 2:1 pumper maks 13 bar
  • Temperatur: 120  ° C
  • Materiale på hus: Polypropylen, Aluminium, Støpegods, Kynar, 316ss.
  • Materiale på membraner: Neoprene, EPDM, NBR, Hytrel, Santropene, PTFE, Viton. PTFE/EPDM (TU).
  • Partikler: maks 10mm faste partikler.