Alfsen og Gunderson AS

Change language

Luftdrevne membranpumper

Trykkluft en sikkerhet i seg selv

I eksplosjonsfarlige miljøer er gnistsikkerhet av avgjørende betydning. Trykkluft er den beste kraftkilden for drift i potensielt eksplosive miljøer. Den egner seg også ved pumping av flyktige eller lettantennelige væsker uten spesielle sikringstiltak mot eksplosjonsfare. Det er heller ingen elektrisk fare forbundet med komprimert luft. Til og med radioaktivt avfall kan håndteres, dersom det tas nødvendige forholdsregler.

 

Vi leverer også skreddersydde rammeløsninger

Minimalt vedlikehold - høy slitestyrke

Fordi ingen av pumpens bevegelige deler kommer i kontakt med væske eller slites av rotering, er pumpen mer eller mindre vedlikeholdsfri. Abrasive media kan håndteres uten problemer. De eneste slitedelene er membraner, kuleventiler og ventilseter. Når det blir nødvendig, kan disse lett byttes ut på stedet i løpet av 30 minutter.

Bruksområder

Sterk konstruksjon, økonomisk drift og god pålitelighet. Gjennom disse egenskapene er våre pumper raskt i ferd med å bli standardutstyr på mange områder i industrien. Et svært viktig område er transport av problemvæsker.
Oversikten nedenfor viser mulige bruksområder for pumpene. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med andre mulige bruksområder.

Demontering/montering av Yamada NDP 25

Kontakt

Einar Olav Sørå

Einar Olav Sørå
Salgsingeniør

+47 909 85 199
Einar.Olav.Soraa@ag.no

Gard Christensen

Gard Christensen
Produktansvarlig Pumper

+47 22 70 77 45
+47 90 78 14 16
Gard.Christensen@ag.no

Pål Tveten

Pål Tveten
Salgsingeniør

+47 22 70 77 67
+47 90 64 58 59
Paal.Tveten@ag.no

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no