Gå til innholdet

Avherding med motstrøms regenerering

 Frem til nå har alle industrielle avherdingssystemer vært like; de bruker store mengder salt for å regenerere og samtidig tillater de noe hardt vann å slippe gjennom ved drift. Kineticos Hydrus avherdere er annerledes. I over 30 år har Kinetico designet og bygget de meste kostnadseffektive avherdere som gir den best mulige vannkvalitet.

Hydrus avherderen er den eneste multi-port systemet som bruker motstrøms, avherdet vann til regenerering. Denne testede og pålitelige driftsmetoden resulterer i 40 prosent reduksjon i saltforbruk sammenlignet med andre enheter. I tillegg reduseres mengden spylevann med så mye som 30 prosent, noe som gjør Hydrus til et mer miljøansvarlig vannbehandlingssystem sammenlignet med andre systemer.

Vannkvaliteten fra en Hydrus avherder er signifikant bedre en vannkvaliteten fra en tradisjonell medstrøms eller ”hardt-vanns” regenererende system. Med et Hydrus system, vil lekkasjen av hardt vann reduseres med så mye som 95 prosent.
 

Typiske kostnader ved bruk

Basert på 6,8 m3/h, 16 timer per dag med 340 mg/L hardet på råvann, multitank installasjon

Ett filtersystem fjerner flere problemelementer

Kineticos konsept med motstrøms regenerering medfører at både kalsium, magnesium, jern og mangan fjernes i ett rensetrinn.

Simplex

Bruker råvann til medstrøms regenerering. Denne konfigurasjonen er den mest økonomisk fordelaktige i innkjøp og den mest plassbesparende. Driftskostnadene er på nivå med andre medstrøms regenererende systemer. Simplex systemer kan være velegnet for anlegg uten krav til forsyning av avherdet vann til enhver tid og der råvannet kun inneholder små mengder med jern og mangan.

Duplex

Bruker avherdet vann til motstrøms regenerering. Dette designet passer godt til anvendelser der det er ønskelig å kunne forsyne avherdet vann også under regenerering og der vannbehovet kan være veldig varierende. For eksempel vaskerier, hoteller, moteller og store næringsmiddelprodusenter. Kapasiteten for duplex systemer ligger mellom 2 og 45 m³/time.

Triplex

Bruker avherdet vann til motstrøms regenerering. Denne konfigurasjonen er ideell for applikasjoner som krever kontinuerlig høy vanntilførsel hvor vannkvalitet og effektiv regenerering er viktig. For eksempel i batchfylling operasjoner, kjelefylling og andre kritiske applikasjoner. Triplex-designet regenerer effektivt en tank av gangen med kun et lite trykkfall. Kapasiteten for triplex systemer ligger mellom 3 og 68 m³/time.

Multi-tank

Bruker avherdet vann til motstrøms regenerering. Denne konfigurasjonen sikrer høy vannkapasitet med et nesten umerkelig trykkfall ved regenerering. Designet gir høy salteffektivitet og best mulig avherdet vann. Kapasiteten for multi-tank systemer ligger mellom 3 og 90 m³/time.

Spør oss om avherdingsfiltre!

Felt markert med * må fylles ut.