Gå til innholdet

Macrolite® filtrering

Kinetico har skrevet reglene for filtrering på nytt med Macrolite. Det granulære, keramiske mediet har egenskaper som gir den beste ytelse og fjerning av partikler helt ned til 5µ størrelse.

Frem til nå har alle industrielle vannfiltre vært avhengig av sand eller antrasitt for å gi tilstrekkelig filtrering. Macrolite har egenskaper som langt overgår disse filtermediene. Kineticos Macrolite filtermedie er en dynamisk løsning som vil bedre din vannkvalitet, redusere driftskostnadene og redusere volum av spylevann.

Aktivkull filtrering

Aktivkull benyttes for adsorpsjon av lukt og smaksfremkallende stoffer, humus, tjærestoffer (PAH), trihalometaner (THM), klor og organiske mikroforurensninger. Bruksområdene finnes både i vannverk, næringsmiddelindustrien og i prosessindustri. Vi kan vise til leveranser til drikkevarefabrikanter slik som Ringnes og Sylte mineralvann der vi har levert komplette anlegg for vannbehandling inklusive aktivkullfiltre for fjerning av klor. På Øye smelteverk og på Vale Manganese i Mo i Rana er det levert anlegg for reduksjon av PAH i prosessavløp. For større installasjoner leveres aktivkull i granulatform og fylles i egnede filtertanker som er tilpasset behovet. For mindre installasjoner kan det også leveres standardtanker med kompakt ventilautomatikk, eller manuelle filter med kullpatroner.

Spør oss om media filtre!

Felt markert med * må fylles ut.