Gå til innholdet

AG DDF Filterautomat

AG`s mest robuste filter benyttes for krevende oppgaver i kraftverk, tungindustri og i vannforsynings- systemer der fin filtrering og absolutt pålitelighet er avgjørende. I tider med hyppigere ekstremvær og økte belastninger på prosessutstyr og vannbehandlingsanlegg kan det være fornuftig å investere i dette filteret – litt dyrere for sikkerhetens skyld!

Vi kan vise til installasjoner i Norge helt tilbake til 1972 og som fortsatt fungerer tilfredsstillende den dag i dag. Det er levert filtre til bl.a. Agder Energi, Sødra Cell Tofte, Stavanger Stål og til Voith Hydro for Heygaverkid på Færøyene. Funksjonsmåte AG DDF filter:

Vannet kommer inn i filterhuset gjennom venstre innløpsflens, fordeler seg i filterets ytre ring, stiger oppover og trenger gjennom den roterende filtertrommelen og filterelementet utenfra og innover. Partiklene som er grovere enn valgt finhet fanges opp av segmentene i den ytre delen av filtertrommelen på utsiden av filterelementet. Det filtrerte vannet beveger seg fra innsiden av trommelen og ned mot bunnen av filteret og ut av utløpsstussen. Automatisk tilbakespyling:

Tilbakespylingen starter automatisk basert på differansetrykk og/eller faste tidsintervall. I spesielt krevende anvendelser med høy forurensingsgrad kan filteret om ønskelig innstilles på kontinuerlig spyling.
Filtertrommelen roterer kontinuerlig og under spyling åpner en slamventil til avløp slik at en andel av det filtrerte vannet snur retning i filtertrommelen og spyler denne ren seksjonsvis. Store partikler vil fanges inn i de ytre seksjoner i filterelementet og brytes i stykker mot spyleportene for så å ledes ut med spylevannet.

Varigheten for en full spylesekvens er normalt kun 20 sekunder. Under spyleprosessen leverer filteret fortsatt full mengde renset vann ut til forbruk. Ettersom det er små seksjoner i filtertrommelen som rengjøres suksessivt, og ikke den totale overflaten på filteret, så oppnår man en høy spylevannshastighet (opp til 10 m/s). Dette gir da en meget effektiv spyleeffekt med minimalt forbruk av spylevann. En ytterligere fordel med filteret er den meget kompakte konstruksjon og små byggemål også ved store kapasitetsbehov. Filtrene leveres i ulike dimensjoner fra 5 m³/h opp til 4000 m³/h og kan anvendes på driftstrykk fra 0,8 bar til 63 bar. Innløp og utløp ligger in-line og letter derfor monteringen i eksisterende rørsystemer. Basert på den robuste konstruksjonen kan man normalt forvente helt vedlikeholdsfri drift i 1 til 2 år. Filterelementets tilstand kan inspiseres fra utsiden via inspeksjonsluke i filterhuset.

Kontakt

Gruppeleder Produktsalg

+47 94 01 90 70
Georg.Torstveit@ag.no

Avdelingsleder prosessteknikk

+47 90 61 54 02
Odd.Anders.Beckmann@ag.no

Senior Prosjektleder

+47 91 53 66 13
Elisabeth.Lode@ag.no