Alfsen og Gunderson AS

Change language

Konstruksjon, automatisering og elektro

Alfsen og Gunderson har en klar strategi om å ha konstruksjon- og elektrokompetenase i eget hus slik at vi kan ta ansvaret for anleggenes totale funksjon og sikre kontinuerlig utvikling. Samtidig setter det oss i stand til å yte best mulig service til våre kunder.

Konstruksjon

Våre konstruktører benytter SolidWorks for tredimensjonal modellering. Det avanserte tegneverktøyet er til stor hjelp når produkter og løsninger skal utvikles, og i kommunikasjonen med våre kunder. Konstruktørene utarbeider alle konstruksjons- og sammenstillingstegninger og deltar aktivt med oppfølging i verksted. Dette gir nyttig dialog med mekanikerne og er med på å sikre gode og funksjonelle løsninger. Ofte tar våre konstruktører montasjeledelsen hos våre kunder rundt om i verden.

Automatisering og elektro

Svært mye av vår prosesskunnskap innebygges i styringssystemene. Vi vektlegger derfor sterkt å ha en solid og høyt kvalifisert stab innen automatisering og elektro i eget hus. Våre automatiseringsingeniører utarbeider koblingsskjemaer, PLS-programmer og funksjonsbeskrivelser, i tillegg til å skreddersy skjermløsninger. Operatørene som skal betjene  våre maskiner, vet å verdsette logiske og brukervennlig  PC-baserte grensesnitt.

Kontakt

Espen Hugo Holth

Espen Hugo Holth
Gruppeleder Automasjon

+47 22 70 77 13
+47 93 04 46 86
Espen.Hugo.Holth@ag.no

Helge Knutzen

Helge Knutzen
Senior Automatiseringsingeniør

+47 22 70 77 15
+47 91 13 35 46
Helge.Knutzen@ag.no

Jørn Olav Liadal

Jørn Olav Liadal
Senior Konstruktør

+47 459 51 938
jorn.olav.liadal@ag.no

Knut Gjernes

Knut Gjernes
Konstruktør

+47 459 51 949
knut.gjernes@ag.no

Per Tollerud

Per Tollerud
Teamansvarlig konstruksjon

+47 22 70 77 34
+47 45952036
Per.Tollerud@ag.no

Roar Lillelid

Roar Lillelid
Konstruktør

+47 22 70 77 95
roar.lillelid@ag.no

Bernt Ødegård

Bernt Ødegård
Konstruktør

+47 459 51 896
bernt.odegaard@ag.no

Thomas Holen

Thomas Holen
Senior Konstruktør

+47 459 52 033
thomas.holen@ag.no

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no