Gå til innholdet

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Alfsen og Gunderson AS, 
organisasjonsnummer NO 967 858 587

Heretter omtalt som «AG»

«AG», ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. 

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på vedrørende innsamling av personopplysninger (personopplysningsloven § 19), samt generell informasjon om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Med «behandlingsansvarlig» menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at personopplysningene behandles i samsvar med personopplysningslovens regler.

Med «behandling av personopplysninger» menes all bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger som samles inn på nettbasert tjeneste

Med dette menes Personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.ag.no og andre nettbaserte tjenester som eies og driftes av AG. 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger som samles via nettbaserte tjenester følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a) og/eller § 9 a), b) og f).

Registrering/innhenting av opplysninger

«AG» samler inn opplysninger gjennom kontaktskjema og påmeldingsskjema på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene. 

Formålet med innhenting/registrering av opplysninger

  • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
  • For å kunne ha nødvendig kommunikasjon og (kunde)oppfølging
  • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
  • For å kunne sende relevant informasjon

Lagring av opplysninger

Informasjon innhentet gjennom skjemaer på våre nettsider lagres internt i vårt ERP-system. 

Opplysninger om kunder og forretningsforbindelser

«AG» anvender ERP-system for bl.a. kundeoppfølging, ordre- og prosjektstyring. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger ved hjelp av disse systemer følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). 

E-post og telefon

«AG» sine medarbeidere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet, både i forbindelse med forretningsmessige forhold og i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å administrere meldinger som er lagret i den enkeltes innboks i henhold til bedriftens til enhver tid gjeldende IKT-retningslinjer. Ved fratreden håndteres e-postkontoene i henhold til de samme IKT-retningslinjer.

Opplysninger om de ansatte, samt jobbsøkere

«AG» behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune etc. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks. Personopplysninger om de ansatte arkiveres i personalmapper; både fysisk og elektronisk. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Opplysninger om de ansatte kan publiseres på «AG» sine nettsider, brosjyrer, og annen type markedsføringsmateriale. Dette kan være navn, stilling, kontaktinfo og bilde. Alle stillingssøknader blir arkivert elektronisk. Disse blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca. ett år før de slettes.

Lagring av opplysninger

Vi lagrer personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke, med mindre «AG» må beholde personopplysninger på annet behandlingsgrunnlag. 

Sletting av opplysningene

Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt og alle plikter som følger av behandlingen er oppfylt, med mindre «AG» har andre legitime grunnlag for å beholde personopplysningene. I tillegg vil vi slette opplysningen på oppfordring ved å kontakte oss.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for slik utlevering. «AG» kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på «AG» sine vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 
 

Rettigheter

Som bruker/registrert har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte «AG» sin behandlingsansvarlig.

Klager

Dersom du mener at «AG» ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon:

Telefon 22 70 77 00
post@ag.no

Kontakt oss!