Gå til innholdet

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål

FNs bærekreftsmål:
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

FNs bærekraftsmål 13 har som mål å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.

NHO og næringslivets bidrag til FN’s bærekreftsmål
NHO som organisasjon jobber bredt med bærekraft i hele organisasjonen. For NHOs medlemsbedrifter er bærekraft blitt en viktig del av virksomheten. På mange områder gir dette økte forretningsmuligheter. På andre områder gir det økt oppmerksomhet på forhold knyttet til virksomhetens ringvirkninger internt og eksternt.

AG’s bærekraftsmål:
AG vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål nr 13 Klima, gjennom å levere Best Available Technology (BAT) innen definerte områder til kunder innen industri, akvakultur og energiprodusenter. Det betyr i praksis at vi tilbyr den prosessen og det utstyret som gir minst mulig partikkelutslipp til det ytre miljø innen støvrensing, og laveste energiforbruk innen våre tørkesystemer der avfuktning og varmepumper inngår som en del av prosessen. Vi oppnår disse målene gjennom målrettet produktutvikling i tett samarbeid med underleverandører, kunder og høyskolestudenter.

 

Kontakt oss!