Gå til innholdet
Pulverhåndtering

Transport av råvarer eller ferdig produkt

Produktene dine; enten de er råvarer eller ferdigvare – er ikke alltid tilgjengelig der du vil ha dem!

Bygger du en ny fabrikk er det enkelt å få den med en strømlinjeformet produktflyt, gjerne ved hjelp av gravitasjon. Det gir en teknisk og økonomisk optimal prosess.

Som regel er produksjonslokalene gamle og kanskje beregnet for en annen type produksjon, helt andre kapasitetskrav og andre krav til helse, miljø og sikkerhet. Samtidig er det strengere krav til kvalitet og sporbarhet på sluttproduktet, og norsk kostnadsnivå gjør at vi må ligge i front på effektivitet og produksjonskapasitet per ansatt.

Hvordan kan hverdagen se ut?

 • Du får produktene levert i småsekk eller storsekk som må tømmes og distribueres til riktig sted, som kan være direkte i produksjonsprosessen eller til mottakssilo/-beholder. Noen råvarer leveres med klumper og under tømming av sekkene følger det med urenheter som må fjernes før videre bruk i prosessen.
 • Alternativt fra silo videre i produksjonsprosessen.
 • Halvfabrikata er produsert og skal videre på veien til et ferdig produkt.
 • Noen råvarer skal transporteres en viss strekning, men i andre sammenhenger kun et par hundre meter. Samtidig kan produktene ha forskjellig egenskaper som at det er hygroskopisk, lett å knuse ned, det kan separeres under transport eller er ømfintlig for temperaturøkninger.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hvordan ser verktøykassa til AG ut?

 • Transport over lengre avstander; pneumatisk transport.
  • Lean phase med sluse og blåsemaskiner
  • Dense phase med trykksendere
  • Vakuumtransport
 • Fluidiserende renner kan være et godt alternativ i noen sammenhenger som f.eks ved transport av sement eller oksid i aluminiumsindustrien.
 • Vibrasjon kan også være et godt alternativ som er både skånsomt og trygg.
 • Mekanisk transport; her er det en rekke alternativer som for eksempel faste skruer, rørskruer eller trauskruer, samt fleksible skruer, rørkjedetransportører, AMC (Aero Mechanical Conveyor) for å nevne noen eksempler.

Vi har en full verktøykasse og deler gjerne våre erfaringer med deg som kunde slik at resultatet blir best mulig relatert til drift og kvalitet.

Et eksempel på AG-leveranser de siste årene:

Norsk Hydro sitt anlegg i Høyanger, var det utfordringer ved tilsetning av fluorid på kranene. Det var et tungvint og tidskrevende arbeid å overføre fluorid på nattestid samtidig som det kunne oppstå uheldige hendelser med tanke på HMS.
AG leverte et lukket, pneumatisk sendesystem som sender fluorid fra lagersilo på kaien, direkte til kranene inne i elektrolysehallen. Dette er installert slik at fylling av fluorid skjer samtidig med eksisterende oksid-fylling.  Anlegget var en del Hydros arbeid med forbedring og modernisering av driften og har hjulpet verket å spare tid samtidig som det har minsket faren for uheldige HMS-hendelser.

Vår erfaring er din trygghet.

Vi har bred erfaring i faget og kunnskap om hvordan mange produkter oppfører seg og hvordan de skal behandles. Vi har også et stort nettverk av partnere som vi har jobbet med i flere tiår, og flere av de har testsentre hvor man kan få verifisert egenskaper og hva som er Best Available Technology (BAT). Sammen med våre kunders unike kunnskap om egen prosess, sesongvariasjoner og egenskaper kan en optimal løsning utformes.

Ta kontakt for en fagprat slik at vi sammen kan se på en løsning som tilfredsstiller dine tekniske og kommersielle behov nå og i årene som kommer.

Mer om transportsystemer 

AG-bloggen