Gå til innholdet
Pulverhåndtering

Transport av råvarer eller ferdig produkt

Produktene dine; enten de er råvarer eller ferdigvare – er ikke alltid tilgjengelig der du vil ha dem!

Bygger du en ny fabrikk er det enkelt å få den med en strømlinjeformet produktflyt, gjerne ved hjelp av gravitasjon. Det gir en teknisk og økonomisk optimal prosess.

Som regel er produksjonslokalene gamle og kanskje beregnet for en annen type produksjon, helt andre kapasitetskrav og andre krav til helse, miljø og sikkerhet. Samtidig er det strengere krav til kvalitet og sporbarhet på sluttproduktet, og norsk kostnadsnivå gjør at vi må ligge i front på effektivitet og produksjonskapasitet per ansatt.

Hvordan kan hverdagen se ut?

 • Du får produktene levert i småsekk eller storsekk som må tømmes og distribueres til riktig sted, som kan være direkte i produksjonsprosessen eller til mottakssilo/-beholder. Noen råvarer leveres med klumper og under tømming av sekkene følger det med urenheter som må fjernes før videre bruk i prosessen.
 • Alternativt fra silo videre i produksjonsprosessen.
 • Halvfabrikata er produsert og skal videre på veien til et ferdig produkt.
 • Noen råvarer skal transporteres en viss strekning, men i andre sammenhenger kun et par hundre meter. Samtidig kan produktene ha forskjellig egenskaper som at det er hygroskopisk, lett å knuse ned, det kan separeres under transport eller er ømfintlig for temperaturøkninger.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hvordan ser verktøykassa til AG ut?

 • Transport over lengre avstander; pneumatisk transport.
  • Lean phase med sluse og blåsemaskiner
  • Dense phase med trykksendere
  • Vakuumtransport
 • Fluidiserende renner kan være et godt alternativ i noen sammenhenger som f.eks ved transport av sement eller oksid i aluminiumsindustrien.
 • Vibrasjon kan også være et godt alternativ som er både skånsomt og trygg.
 • Mekanisk transport; her er det en rekke alternativer som for eksempel faste skruer, rørskruer eller trauskruer, samt fleksible skruer, rørkjedetransportører, AMC (Aero Mechanical Conveyor) for å nevne noen eksempler.

Vi har en full verktøykasse og deler gjerne våre erfaringer med deg som kunde slik at resultatet blir best mulig relatert til drift og kvalitet.

Et eksempel på AG-leveranser de siste årene:

Norsk Hydro sitt anlegg i Høyanger, var det utfordringer ved tilsetning av fluorid på kranene. Det var et tungvint og tidskrevende arbeid å overføre fluorid på nattestid samtidig som det kunne oppstå uheldige hendelser med tanke på HMS.
AG leverte et lukket, pneumatisk sendesystem som sender fluorid fra lagersilo på kaien, direkte til kranene inne i elektrolysehallen. Dette er installert slik at fylling av fluorid skjer samtidig med eksisterende oksid-fylling.  Anlegget var en del Hydros arbeid med forbedring og modernisering av driften og har hjulpet verket å spare tid samtidig som det har minsket faren for uheldige HMS-hendelser.

Vår erfaring er din trygghet.

Vi har bred erfaring i faget og kunnskap om hvordan mange produkter oppfører seg og hvordan de skal behandles. Vi har også et stort nettverk av partnere som vi har jobbet med i flere tiår, og flere av de har testsentre hvor man kan få verifisert egenskaper og hva som er Best Available Technology (BAT). Sammen med våre kunders unike kunnskap om egen prosess, sesongvariasjoner og egenskaper kan en optimal løsning utformes.

Ta kontakt for en fagprat slik at vi sammen kan se på en løsning som tilfredsstiller dine tekniske og kommersielle behov nå og i årene som kommer.

Mer om transportsystemer 

AG-bloggen

\blog.parsed.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@CharSet-->5UTF-8
1<!--@Comment.FormEnd-->7</fo
2<!--@Comment.FormHidden-->1041<style>.dw648bf2839f84ba2ff6b390fe9188bb61maps{display:none!important}</style> <input type="hidden" name="_sys_to_email" value="mrsmith@dynamicweb.com" au
3<!--@Comment.FormStart-->1381<form method="post" name="CommentForm" enctype="multipart/form-data" action="/Admin/Public/404.aspx" onsubmit="s=function(e){e.elements['FormCH1_h&#
4<!--@Comment.OnSubmit-->227s=function(e){e.elements['FormCH1_h'].value='648bf2839f84ba2ff6b390fe9188bb61';e.elements['_sys_to_email'].value='';e.setAttribute('action', 'https://www.ag
5<!--@Comment.SpamScript-->211s=function(e){e.elements['FormCH1_h'].value='648bf2839f84ba2ff6b390fe9188bb61';e.elements['_sys_to_email'].value='';e.setAttribute('action', 'https://www.ag
6<!--@Comments.Count-->10
7<!--@Comments.Rating-->10
8<!--@Comments.Rating.Rounded-->10
9<!--@Comments.Rating.Rounded2-->10
10<!--@Comments.RepliesCount-->10
11<!--@Comments.Stars-->575<img src="/Admin/Images/Rating/blankstar.png" alt="" class="ratingstar ratingstarblank" width="18" height="18" /> <img src="/Admin/Imag
12<!--@Comments.TotalCount-->10
13<!--@CopyRightNotice-->48<!-- (c) 1999-2008 Dynamicweb Software A/S
14<!--@DW_extranet_AccessUserEmail-->0
15<!--@DW_extranet_AccessUserID-->0
16<!--@DW_extranet_AccessUserName-->0
17<!--@DW_extranet_AccessUserPhone-->0
18<!--@DW_extranet_error_dk-->0
19<!--@DW_extranet_error_uk-->0
20<!--@DW_extranet_Groups-->0
21<!--@DwAreaCartPageID-->10
22<!--@DwAreaFirstActivePageID-->42121
23<!--@DwAreaFirstPageID-->42121
24<!--@DwAreaID-->11
25<!--@DwAreaName-->19Alfsen og Gunderson
26<!--@DwAreaSearchPageID-->42425
27<!--@DwContent(content)-->8622<div class="col-md-12"> <div class="row"> <div class="col-md-9"> <div class="image"> <img src="/Admin/Publ
28<!--@DwCookieWarning-->0
29<!--@DwDate-->1026.03.2023
30<!--@DwDate.Day-->226
31<!--@DwDate.DayOfYear-->285
32<!--@DwDate.GeneralDate-->1926.03.2023 01:08:32
33<!--@DwDate.Hour-->11
34<!--@DwDate.LongDate-->1026.03.2023
35<!--@DwDate.LongDayName-->6
36<!--@DwDate.LongMonthName-->4mars
37<!--@DwDate.LongTime-->801:08:32
38<!--@DwDate.MediumDate-->20søndag 26. mars
39<!--@DwDate.Minute-->18
40<!--@DwDate.Month-->13
41<!--@DwDate.Quarter-->11
42<!--@DwDate.RFC1123-->29Sun, 26 Mar 2023 00:08:32 GMT
43<!--@DwDate.Second-->232
44<!--@DwDate.ShortDate-->1026.03.2023
45<!--@DwDate.ShortDayName-->3s&#
46<!--@DwDate.ShortMonthName-->3mar
47<!--@DwDate.ShortTime-->501:08
48<!--@DwDate.Sortable-->192023-03-26T01:08:32
49<!--@DwDate.SortableOffset-->252023-03-26T01:08:32+01:00
50<!--@DwDate.Weekday-->10
51<!--@DwDate.WeekOfYear-->212
52<!--@DwDate.Year-->42023
53<!--@DwDateLong-->16sø., 26 mar
54<!--@DWDateMedium-->1126 mar 2023
55<!--@DWDateShort-->1026-03-2023
56<!--@DWextranet_AccessUserPassword-->0
57<!--@DWextranet_AccessUserUserName-->0
58<!--@DWExtranetAccountBlocked-->0
59<!--@DWExtranetAction-->42Default.aspx?ID=2644&amp;itemid=Blogg%
60<!--@DWExtranetForgotBox-->0
61<!--@DWExtranetPassword-->0
62<!--@DWExtranetPasswordRemember-->0
63<!--@DWExtranetUsername-->0
64<!--@DWExtranetUsernameRemember-->0
65<!--@DwNavigation(bottomnav)-->511<ul class="list-unstyled bottom-links" id="bottomnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li>
66<!--@DwNavigation(enghurtignav)-->275<ul class="top-nav" id="enghurtignav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li> <a href=&
67<!--@DwNavigation(engmobnav)-->19246<ul class="nav-list" id="engmobnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> <ul class="M1"> <
68<!--@DwNavigation(engomagnav)-->657<ul id="engomagnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester/filteranlegg-støvrensing">Støvfiltrering</a> </li> <li>
69<!--@DwNavigation(hurtignav)-->272<ul class="top-nav" id="hurtignav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li> <a href=&quo
70<!--@DwNavigation(jobbenav)-->137<ul id="jobbenav"> <li> <a href="/stilling-ledig/prosjektingeniør-prosjektsalg">Prosje
71<!--@DwNavigation(kontaktnav)-->1407<ul id="kontaktnav"> <li> <a href="/kontakt-oss/post-og-besøksadresser">Post- og besøksadresser</a> </li> <li> <
72<!--@DwNavigation(kontaktnaveng)-->1411<ul id="kontaktnav-eng"> <li> <a href="/kontakt-oss/post-og-besøksadresser">Post- og besøksadresser</a> </li> <li>
73<!--@DwNavigation(mobnav)-->19243<ul class="nav-list" id="mobnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> <ul class="M1"> <li&
74<!--@DwNavigation(mobomagnav)-->816<ul id="mobomagnav"> <li> <a href="/om-ag/historikk">Historikk</a> </li> <li> <a href="/om-ag/verdier">Verdie
75<!--@DwNavigation(omagnav)-->654<ul id="omagnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester/filteranlegg-støvrensing">Støvfiltrering</a> </li> <li> <
76<!--@DwNavigation(omagnaveng)-->817<ul id="omagnav-eng"> <li> <a href="/om-ag/historikk">Historikk</a> </li> <li> <a href="/om-ag/verdier">Verdi
77<!--@DwPageCreatedDate-->1006.02.2020
78<!--@DwPageCreatedDate.Day-->16
79<!--@DwPageCreatedDate.DayOfYear-->237
80<!--@DwPageCreatedDate.GeneralDate-->1906.02.2020 15:03:27
81<!--@DwPageCreatedDate.Hour-->215
82<!--@DwPageCreatedDate.LongDate-->1006.02.2020
83<!--@DwPageCreatedDate.LongDayName-->7torsdag
84<!--@DwPageCreatedDate.LongMonthName-->7februar
85<!--@DwPageCreatedDate.LongTime-->815:03:27
86<!--@DwPageCreatedDate.MediumDate-->23torsdag 6. februar 2020
87<!--@DwPageCreatedDate.Minute-->13
88<!--@DwPageCreatedDate.Month-->12
89<!--@DwPageCreatedDate.Quarter-->11
90<!--@DwPageCreatedDate.RFC1123-->29Thu, 06 Feb 2020 14:03:27 GMT
91<!--@DwPageCreatedDate.Second-->227
92<!--@DwPageCreatedDate.ShortDate-->1006.02.2020
93<!--@DwPageCreatedDate.ShortDayName-->3to.
94<!--@DwPageCreatedDate.ShortMonthName-->3feb
95<!--@DwPageCreatedDate.ShortTime-->515:03
96<!--@DwPageCreatedDate.Sortable-->192020-02-06T15:03:27
97<!--@DwPageCreatedDate.SortableOffset-->252020-02-06T15:03:27+01:00
98<!--@DwPageCreatedDate.Weekday-->14
99<!--@DwPageCreatedDate.WeekOfYear-->16
100<!--@DwPageCreatedDate.Year-->42020
101<!--@DwPageID-->42644
102<!--@DWPageID-->42644
103<!--@DwPageID_1-->42644
104<!--@DwPageName-->7Bloggen
105<!--@DwPageName_1-->7Bloggen
106<!--@DwPageUpdateDate-->0
107<!--@DwPageUpdateDateTime-->0
108<!--@DwPageUpdatedDate-->1006.02.2020
109<!--@DwPageUpdatedDate.Day-->16
110<!--@DwPageUpdatedDate.DayOfYear-->237
111<!--@DwPageUpdatedDate.GeneralDate-->1906.02.2020 15:10:00
112<!--@DwPageUpdatedDate.Hour-->215
113<!--@DwPageUpdatedDate.LongDate-->1006.02.2020
114<!--@DwPageUpdatedDate.LongDayName-->7torsdag
115<!--@DwPageUpdatedDate.LongMonthName-->7februar
116<!--@DwPageUpdatedDate.LongTime-->815:10:00
117<!--@DwPageUpdatedDate.MediumDate-->23torsdag 6. februar 2020
118<!--@DwPageUpdatedDate.Minute-->210
119<!--@DwPageUpdatedDate.Month-->12
120<!--@DwPageUpdatedDate.Quarter-->11
121<!--@DwPageUpdatedDate.RFC1123-->29Thu, 06 Feb 2020 14:10:00 GMT
122<!--@DwPageUpdatedDate.Second-->10
123<!--@DwPageUpdatedDate.ShortDate-->1006.02.2020
124<!--@DwPageUpdatedDate.ShortDayName-->3to.
125<!--@DwPageUpdatedDate.ShortMonthName-->3feb
126<!--@DwPageUpdatedDate.ShortTime-->515:10
127<!--@DwPageUpdatedDate.Sortable-->192020-02-06T15:10:00
128<!--@DwPageUpdatedDate.SortableOffset-->252020-02-06T15:10:00+01:00
129<!--@DwPageUpdatedDate.Weekday-->14
130<!--@DwPageUpdatedDate.WeekOfYear-->16
131<!--@DwPageUpdatedDate.Year-->42020
132<!--@DWTime-->801:08:32
133<!--@DwTopPageID-->42644
134<!--@DwTopPageName-->7Bloggen
135<!--@Global.PageId-->42644
136<!--@Global.PagingPosition-->11
137<!--@Global.ParagraphId-->10
138<!--@Item.Area.Annet-->354<p><a href="/bloggen">Annet</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2644">Bloggen</a></li> <li><a href="
139<!--@Item.Area.Annet.IsRequired-->0
140<!--@Item.Area.Annet.Name-->5Annet
141<!--@Item.Area.Annet.SystemName-->5Annet
142<!--@Item.Area.Annet.Type-->9Rich text
143<!--@Item.Area.Annet.Value-->354<p><a href="/bloggen">Annet</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2644">Bloggen</a></li> <li><a href="
144<!--@Item.Area.Field.First-->0
145<!--@Item.Area.Field.Last-->4True
146<!--@Item.Area.Id-->12
147<!--@Item.Area.Id.IsRequired-->0
148<!--@Item.Area.Id.Name-->2Id
149<!--@Item.Area.Id.SystemName-->2Id
150<!--@Item.Area.Id.Type-->4Text
151<!--@Item.Area.Id.Value-->12
152<!--@Item.Area.ItemInstanceType-->0
153<!--@Item.Area.ItemInstanceType.IsRequired-->0
154<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Name-->16ItemInstanceType
155<!--@Item.Area.ItemInstanceType.SystemName-->16ItemInstanceType
156<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Type-->4Text
157<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Value-->0
158<!--@Item.Area.Om_AG-->267<p><a href="/om-ag">Om AG</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2431">Kontakt</a></li> <li><a href="D
159<!--@Item.Area.Om_AG.IsRequired-->0
160<!--@Item.Area.Om_AG.Name-->5Om AG
161<!--@Item.Area.Om_AG.SystemName-->5Om_AG
162<!--@Item.Area.Om_AG.Type-->9Rich text
163<!--@Item.Area.Om_AG.Value-->267<p><a href="/om-ag">Om AG</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2431">Kontakt</a></li> <li><a href="D
164<!--@Item.Area.ParagraphHeader-->0
165<!--@Item.Area.ParagraphHeader.IsRequired-->0
166<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Name-->15ParagraphHeader
167<!--@Item.Area.ParagraphHeader.SystemName-->15ParagraphHeader
168<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Type-->4Text
169<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Value-->0
170<!--@Item.Area.Sort-->10
171<!--@Item.Area.Sort.IsRequired-->0
172<!--@Item.Area.Sort.Name-->4Sort
173<!--@Item.Area.Sort.SystemName-->4Sort
174<!--@Item.Area.Sort.Type-->4Text
175<!--@Item.Area.Sort.Value-->10
176<!--@Item.Area.SystemName-->6Omrade
177<!--@Item.Page.Bilde-->0
178<!--@Item.Page.Bilde.FocalPointParameters-->7x=0&
179<!--@Item.Page.Bilde.FocalX-->10
180<!--@Item.Page.Bilde.FocalY-->10
181<!--@Item.Page.Bilde.ImageHasFocalPoint-->0
182<!--@Item.Page.Bilde.IsRequired-->0
183<!--@Item.Page.Bilde.Name-->5Bilde
184<!--@Item.Page.Bilde.SystemName-->5Bilde
185<!--@Item.Page.Bilde.Type-->4File
186<!--@Item.Page.Bilde.Value-->0
187<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
188<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalX-->10
189<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalY-->10
190<!--@Item.Page.Bilde.Value.ImageHasFocalPoint-->0
191<!--@Item.Page.Field.First-->0
192<!--@Item.Page.Field.Last-->4True
193<!--@Item.Page.Id-->3299
194<!--@Item.Page.Id.IsRequired-->0
195<!--@Item.Page.Id.Name-->2Id
196<!--@Item.Page.Id.SystemName-->2Id
197<!--@Item.Page.Id.Type-->4Text
198<!--@Item.Page.Id.Value-->3299
199<!--@Item.Page.ItemInstanceType-->0
200<!--@Item.Page.ItemInstanceType.IsRequired-->0
201<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Name-->16ItemInstanceType
202<!--@Item.Page.ItemInstanceType.SystemName-->16ItemInstanceType
203<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Type-->4Text
204<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Value-->0
205<!--@Item.Page.Mp4-->0
206<!--@Item.Page.Mp4.FocalPointParameters-->7x=0&
207<!--@Item.Page.Mp4.FocalX-->10
208<!--@Item.Page.Mp4.FocalY-->10
209<!--@Item.Page.Mp4.ImageHasFocalPoint-->0
210<!--@Item.Page.Mp4.IsRequired-->0
211<!--@Item.Page.Mp4.Name-->3mp4
212<!--@Item.Page.Mp4.SystemName-->3Mp4
213<!--@Item.Page.Mp4.Type-->4File
214<!--@Item.Page.Mp4.Value-->0
215<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
216<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalX-->10
217<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalY-->10
218<!--@Item.Page.Mp4.Value.ImageHasFocalPoint-->0
219<!--@Item.Page.ParagraphHeader-->0
220<!--@Item.Page.ParagraphHeader.IsRequired-->0
221<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Name-->15ParagraphHeader
222<!--@Item.Page.ParagraphHeader.SystemName-->15ParagraphHeader
223<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Type-->4Text
224<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Value-->0
225<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling-->0
226<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.IsRequired-->0
227<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Name-->17Vis sosial deling
228<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.SystemName-->17SkjulSosialDeling
229<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Type-->8Checkbox
230<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Value-->0
231<!--@Item.Page.Sort-->10
232<!--@Item.Page.Sort.IsRequired-->0
233<!--@Item.Page.Sort.Name-->4Sort
234<!--@Item.Page.Sort.SystemName-->4Sort
235<!--@Item.Page.Sort.Type-->4Text
236<!--@Item.Page.Sort.Value-->10
237<!--@Item.Page.SystemName-->14Sideegenskaper
238<!--@Item.Page.Tekst-->0
239<!--@Item.Page.Tekst.IsRequired-->0
240<!--@Item.Page.Tekst.Name-->5Tekst
241<!--@Item.Page.Tekst.SystemName-->5Tekst
242<!--@Item.Page.Tekst.Type-->9Rich text
243<!--@Item.Page.Tekst.Value-->0
244<!--@Item.Page.Tittel-->0
245<!--@Item.Page.Tittel.IsRequired-->0
246<!--@Item.Page.Tittel.Name-->6Tittel
247<!--@Item.Page.Tittel.SystemName-->6Tittel
248<!--@Item.Page.Tittel.Type-->4Text
249<!--@Item.Page.Tittel.Value-->0
250<!--@Item.Page.Webm-->0
251<!--@Item.Page.Webm.FocalPointParameters-->7x=0&
252<!--@Item.Page.Webm.FocalX-->10
253<!--@Item.Page.Webm.FocalY-->10
254<!--@Item.Page.Webm.ImageHasFocalPoint-->0
255<!--@Item.Page.Webm.IsRequired-->0
256<!--@Item.Page.Webm.Name-->4webm
257<!--@Item.Page.Webm.SystemName-->4Webm
258<!--@Item.Page.Webm.Type-->4File
259<!--@Item.Page.Webm.Value-->0
260<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
261<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalX-->10
262<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalY-->10
263<!--@Item.Page.Webm.Value.ImageHasFocalPoint-->0
264<!--@Javascripts-->0
265<!--@LongLang-->5nn-NO
266<!--@Meta.Description-->0
267<!--@Meta.Keywords-->0
268<!--@MetaTags-->82<base href="https://www.ag.no/"> <meta name="generator&qu
269<!--@Stylesheets-->0
270<!--@Title-->7Bloggen
271<!--@LoopStart(Languages)--> <!--@LoopEnd(Languages)-->0
272<!--@LoopStart(WebsiteLanguages)--> <!--@LoopEnd(WebsiteLanguages)-->0
273<!--@LoopStart(Item.Area.Groups)--> <!--@LoopEnd(Item.Area.Groups)-->0
274<!--@LoopStart(Item.Area.Fields)--> <!--@LoopEnd(Item.Area.Fields)-->0
275<!--@LoopStart(Item.Page.Groups)--> <!--@LoopEnd(Item.Page.Groups)-->0
276<!--@LoopStart(Item.Page.Fields)--> <!--@LoopEnd(Item.Page.Fields)-->0
277<!--@LoopStart(Comments)--> <!--@LoopEnd(Comments)-->0
278<!--@LoopStart(Comments.Newfirst)--> <!--@LoopEnd(Comments.Newfirst)-->0
279<!--@LoopStart(Currencies)--> <!--@LoopEnd(Currencies)-->0
280<!--@LoopStart(OrderContexts)--> <!--@LoopEnd(OrderContexts)-->0
281<!--@LoopStart(OrderContextCarts)--> <!--@LoopEnd(OrderContextCarts)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->1026.03.2023
1<!--@Global:Server.Date.Day-->226
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->11
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->18
4<!--@Global:Server.Date.Month-->13
5<!--@Global:Server.Date.Second-->232
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->10
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->212
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->3s&#
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->4mars
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3mar
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42023
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->285
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->11
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->1926.03.2023 01:08:32
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->1026.03.2023
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->801:08:32
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->20søndag 26. mars
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->1026.03.2023
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->501:08
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Sun, 26 Mar 2023 00:08:32 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192023-03-26T01:08:32
23<!--@Global:Pageview.Url-->50/bloggen/transport-av-råvarer-eller-ferdig-pr
24<!--@Global:Pageview.LayoutTemplate-->9blog.html
25<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->37/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
26<!--@Global:Page.ID-->42644
27<!--@Global:Page.IsProtected-->0
28<!--@Global:Page.Name-->7Bloggen
29<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
30<!--@Global:Area.ID-->11
31<!--@Global:Area.Name-->19Alfsen og Gunderson
32<!--@Global:Area.Primarydomain-->9www.ag.no
33<!--@Global:Area.Lang-->2nn
34<!--@Global:Area.LongLang-->5nn-NO
35<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->27Norwegian, Nynorsk (Norway)
36<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Norway
37<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->15nynorsk (Noreg)
38<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->5Noreg
39<!--@Global:Area.Culture.Name-->5nn-NO
40<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2NO
41<!--@Global:Page.Top.Name-->7Bloggen
42<!--@Global:Page.Top.ID-->42644
43<!--@Global:Extranet.UserID-->10
44<!--@Global:Extranet.UserName-->0
45<!--@Global:Extranet.ImpersonationMode-->10OnlyOrders
46<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
47<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
48<!--@Global:Request.Url-->54https://www.ag.no/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
49<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->54https://www.ag.no/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
50<!--@Global:Request.Host-->9www.ag.no
51<!--@Global:Request.OriginalString-->58https://www.ag.no:443/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
52<!--@Global:Request.PathAndQuery-->37/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
53<!--@Global:Request.Port-->3443
54<!--@Global:Request.Query-->24?ID=2644&itemid=Blog
55<!--@Global:Request.Scheme-->5https
56<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
57<!--@Global:Device.IsMobile-->0
58<!--@Global:Device.IsTablet-->0
59<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
60<!--@Global:Device.IsBot-->0
61<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
62<!--@Global:Device.IsIOS-->0
63<!--@Global:Device.IsWindows-->0
64<!--@Global:Device.IsOther-->4True
65<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
66<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
67<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
68<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
69<!--@Global:Device.IsIPad-->0
70<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
71<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
72<!--@Global:OMC.Visitor.ID-->24srez01qpcg5ltgcjlhrnoiqx
73<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit-->1026.03.2023
74<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Day-->226
75<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Hour-->11
76<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Minute-->18
77<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Month-->13
78<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Second-->232
79<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Weekday-->10
80<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.WeekOfYear-->212
81<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongDayName-->6
82<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortDayName-->3s&#
83<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongMonthName-->4mars
84<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortMonthName-->3mar
85<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Year-->42023
86<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.DayOfYear-->285
87<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Quarter-->11
88<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.GeneralDate-->1926.03.2023 01:08:32
89<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongDate-->1026.03.2023
90<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongTime-->801:08:32
91<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.MediumDate-->20søndag 26. mars
92<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortDate-->1026.03.2023
93<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortTime-->501:08
94<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.RFC1123-->29Sun, 26 Mar 2023 00:08:32 GMT
95<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Sortable-->192023-03-26T01:08:32
96<!--@Global:OMC.Visitor.IsReturning-->0
97<!--@Global:OMC.Visitor.HasProfiles-->0
98<!--@Global:OMC.Experiment.Variation.Original-->4True
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42644
1<!--@Server:Request.itemid-->8Blogg:35