Gå til innholdet
Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

Alt utstyr krever vedlikehold og jevnlig oppfølging - ettersyn øker levetid og oppetid.

Før eller siden oppstår et vedlikeholdsbehov og preventivt vedlikehold er å foretrekke fremfor reparasjoner!

Utføres det et godt preventivt vedlikehold med riktig tidsintervall, vil man unngå store kostnader som følge av manglende vedlikehold. AG sin serviceavdeling har lang og bred erfaring, og vi tilbyr vedlikeholdsavtaler på alt utstyr levert av AG. Tegner du en vedlikeholdsavtale med oss innebærer dette også at våre teknikere vil erfare eventuelle utfordringer med akkurat det spesifikke anlegget, og vil bistå med råd og ekspertise for best mulig drift.

Om din bedrift har en vedlikeholdsavtale med AG, behøver ikke du som kunde tenke på når vedlikeholdet skal utføres. Vi følger med og informerer i god tid, slik at intervallene for vedlikehold opprettholdes og kan planlegges i forhold til drift og eventuell vedlikeholds-stopp.

Tidsintervall mellom vedlikehold avgjøres av flere faktorer som applikasjon, type utstyr, driftsbelastning osv. Felles for alt utstyr er at det alltid er et vedlikeholdsintervall som må følges. Det er i de tilfeller hvor dette intervallet overskrides, at problemene oppstår!

Ta kontakt dersom det er ønskelig med tilbud på vedlikeholdsavtale med oss i Alfsen og Gunderson

Kontaktpersoner og mer informasjon

AG-bloggen