Gå til innholdet
Vannbehandling

Sikkert drikkevann

Desinfeksjon med UV-anlegg og klordosering. AG har lang erfaring med desinfeksjonssystemer for drikkevann.

I løpet av året 2018-2019 har 62 kommuner gitt sine innbyggere kokepåbud som følge av dårlig vannkvalitet. Patogene organismer i drikkevann kan gi hendelser som den vi fikk på Askøy sommeren 2019. Dette har vist oss viktigheten av ha god kontroll på drikkevannet. Ikke bare det vannet som går ut fra vannverket, men også ut fra høydebasseng og ute på ledningsnettet.

 • Typegodkjente UV-anlegg med lang driftstid på lamper.
 • Systemene er robuste og enkle i drift.
 • UV-anlegg kan også leveres med effektregulering av lamper (dose) og vaskesystem.
 • Komplette og skreddersydde doseringssystemer, inkludert sprutdeksel, lekkasjevakt, pulsasjonsdemper, vannmåler og kalibreringsglass.

AG lagerfører reservedeler til UV-anlegg og doseringssystemer i Oslo. Grunnet dagens usikkerhet i markedet med leveranser og leveringstider fra utlandet, anbefales likevel alle kunder å holde eget lager av kritiske reservedeler.
Dette gjelder særlig deler til UV-anlegg som lamper og UV-sensor.

AG sitt service-team operer så langt som mulig normalt, og vi står klare til å bistå ved behov. Vi tilbyr gunstige årlige service avtaler for forutsigbart vedlikehold og minimering av nedetid på anlegg.

Mer om UV-anlegg

Mer om klordosering 

AQUAFIDES - det mest fleksible UV-systemet på markedet!

Alle anlegg biodosimetrisk testet og typegodkjent av Folkehelseinstituttet

 • UV-lamper med 14.000 timer driftstid
 • Enkel rengjøring og inspeksjon
 • Energibesparende effektregulering
 • Alle anlegg biodosimetrisk testet og typegodkjent av Folkehelseinstituttet
 • UV-lamper med 14.000 timer driftstid
 • Enkel rengjøring og inspeksjon
 • Energibesparende effektregulering


Biodosimetrisk typegodkjente UV-anlegg 
Råvann kan inneholde sykdomsfremkallende virus, parasitter og bakterier, inkludert hardføre bakteriesporer.Folkehelseinstituttet anbefaler derfor UV-anlegg som er testet etter biodosimetrisk norm ved en UV-dose på 40 mJ/cm². Denne dosen dreper eller inaktiverer de nevnte sykdomsfremkallende organismer. Alle AQUAFIDES UV-anlegg er typegodkjent av Folkehelseinstituttet.

Fleksibel montasjeposisjon
AQUAFIDES UV-anlegg kan tilpasses enhver montasje-posisjon siden de er utrustet med flyttbare blindlokk i enden av UV-kammeret.

UV-lamper med lang driftstid og høy kvalitet
AQUAFIDES har egen produksjon av lavtrykks UV-lamper.Driftstid for UV-lampene er opp til 12.000 timer for 45W og 90W lamper og 14.000 timer for 300W og 400W lamper. Sammen med helt spesielt tilpassede elektroniske startere oppnås en optimal UV-effekt og tilfredsstillende tenning selv ved lave vanntemperaturer.

Robuste kvartsrør
AQUAFIDES har kvartsrør med unik konstruksjon der holdere i metall er montert i begge ender av rørene. En støttering inne i UV-kammeret letter montering/ demontering av kvartsrørene og gir derfor svært liten fare for brekkasje.

Enkelt vedlikehold
Kvartsrørene kan enkelt monteres / demonteres for inspeksjon og rengjøring, uten at UV-lampene må tas ut. UV-kammeret kan inspiseres innvendig via blindlokk i motsatt ende. UV-kammeret trenger derfor ikke demonteres fra ledningsnett for å utføre denne operasjonen.

Kompakt konstruksjon og lavt trykktap
UV-anleggene har en kammerkonstruksjon som er optimalisert ved hjelp av avansert datasimulering. På denne måten har man oppnådd en meget kompakt konstruksjon som samtidig gir et svært lavt trykktap.

Kontrollskap med flerfarget display
Displayet til AQUAFIDES kontrollskap gir tydelig fargeindikasjon til operatøren om normal drift (grønn), forvarsel (gul) og alarmsituasjon (rød). Historikk med driftsstatus og alarmer lagres og kan lastes over på USB minnebrikke. USB-porten gir en enkel diagnostisering av feil og opplasting av ny programvare.

Effektregulering
AQUAFIDES UV-anlegg kan leveres med effektregulering for energisparing. Pådraget til UV-lampene styres da av målt UV-intensitet og vannmengde.

Mer om UV-anlegg

AG-bloggen