Gå til innholdet
Filterposer

Filterposer for optimal rensing og minimalt utslipp!

Valg av filtermateriale er avgjørende for rense-effekten og levetiden for filterposen. Like viktig er posens design og passform.

Filterposen skal stoppe flest mulig partikler og samtidig slippe igjennom mest mulig luft.

Derfor er materialtypen og utformingen av filterposen viktig!

 • Filterposen er en avgjørende faktor for effekten av et posefilter.
 • Når materialtypen er tilpasset driftsprosessen og filterposen har optimalt design, får du det beste resultetet - både miljømessig og økonomisk. 
 • Filterposer i feil materialtype gir dårligere rensing og kortere levetid.
 • Filterposer som ikke er korrekt utformet, gir økt utslipp og medfører også til en kortere levetid.

Dette avgjør hvilken materialtype du skal bruke:

 • Temperatur                    
 • Fuktighet
 • Støvtype
 • Kjemikaler i røykgassen

Artikkelen fortsetter under bildetFilterposer

De mest vanlige filtermaterialene er:

 • PE = Polyester
 • PP = Polypropylene
 • DT =Homopolymer Acrylic
 • NO = m-Aramide
 • PPS = Polyphenylensulfide
 • PI = Polyimid
 • PTFE = Polytetrafluoroethylene


Noen av disse materialtypene passer kun under forhold med lav temperatur og lav fuktighet, andre tåler høyere temperatur og mer fuktighet, noen tåler både høy temperatur, høy fuktighet og aggressive kjemikalier etc.

Filtermaterialet kan også spesialbehandles slik at det blir endra mer motstandsdyktig og effektivt. F.eks. ved høy fuktighet, slitende støv, grovt støv osv.

Vi kan også bruke tynnere fibrer (mikrofibrer) for bedre filtrering av fint støv eller legge en membran på filterposen for å stoppe de aller minste partiklene. Alt filtermateriell kan også gjøres antistatisk.

Dette gir ytterlig effekt og besparelser

Hver gang filterposen renses (med trykkluft) påføres den en betydelig mekanisk belastning (slitasje). Hvis rensingen er for kraftig og for hyppig, vil det til slutt medføre at det går hull på posen.

Det er også verdt å merke seg at hver gang filterposen renses, slipper den gjennom flere partikler enn i perioden mellom rensesyklusene!  

Her er forklaringen på at filterposen ikke skal renses for ofte og for kraftig: Når støvet legger seg på utsiden av filterposen, dannes det et beskyttende lag (støvkake) på den. Støvkaken reduserer slitasjen på filtermaterialet og øker filtreringen av partikler som kommer inn på posen.
Hvis man bruker lavt rensetrykk for å fjerne støvkaken, vil kaken sprekke opp i større klumper og dermed falle raskere ned i bunn av filteret og gjøre det lettere å få støvet ut av filteret.

Hvis du har høyt støvutslipp (emisjon), kan justering av filterrensingen være et raskt og enkelt tiltak.

Klarer du å redusere rensingen av filterposene, får du både lavere utslipp, lavere driftsomkostninger og lengre intervall mellom poseskiftene.

Bruk fagfolk

Vi veileder deg i valg av filtermateriale og designer filterposen for best mulig rensing og minimalt utslipp. Vi leverer filterposer til alle typer industrifilter og til alle støvtyper. Vi har jobbet med filteranlegg og filterposer i mange år og kan hjelpe deg med det meste.

For et renere miljø og økt verdiskapning

Godt indre og ytre miljø er ikke bare et spørsmål om å tilfredsstille myndighetenes utslippskrav og hygieniske normer, men også et spørsmål om trivsel på arbeidsplassen, redusert sykefravær; kort sagt om bedriften er miljøbevisst. AG bistår med å finne de riktige løsningene. Vi designer og leverer utstyr tilpasset hver enkelt problemstilling.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller en helt konkret forespørsel.

Mer om filterposer

AG-bloggen