Gå til innholdet
Støvrensing

STØV: Helse, Miljø og Sikkerhet

At det oppstår støv som et biprodukt fra ulike prosesser i tungindustrien er nærmest uunngåelig.

Vi i Alfsen og Gunderson tar ditt HMS-ansvar på største alvor. Vår kompetanse og våre produkter har som formål å ivareta din bedrifts HMS på en effektiv og trygg måte, uten at dette går utover effektivitet og produktivitet.

Støv skaper store utfordringer både for helse, miljø og sikkerhet. 
Måten du behandler støvet på er avgjørende for om du skal lykkes med å nå din bedrifts HMS-mål.


Helse: Støv kan skape helseplager hos medarbeiderne og i verste fall kan de fineste fraksjonene av støvet nå helt ned i lungeblærene ved innånding. Støv kan også redusere levetiden på maskiner og utstyr.

Ikke la støvet sveve eller ligge. Sørg for å fange opp og fjerne støvet så nær forurensningskilden så tidlig og effektivt som mulig – enten ved bruk av våre støvfiltre eller med våre industrielle støvsugere.

Miljø: Støv som slippes ut til atmosfæren representerer et miljøproblem og er strengt regulert av myndighetene, gjennom utslippskrav og konsesjoner. Støv som ikke fjernes raskt skaper dårlig arbeidsmiljø.

Ved å sørge for god håndtering av støv bidrar du til et godt og bærekraftig miljø både på din egen arbeidsplass og til dine omgivelser.


Sikkerhet: Støv kan representere en betydelig sikkerhetsrisiko i forbindelse med uønskede hendelser, som for eksempel støveksplosjoner. I de tilfeller der støvet har egenskaper som kan føre til eksplosjoner, er det viktig å ta de riktige forhåndsregler og følge ATEX-direktivet.  Det er også viktig at områder som potensielt sett kan bli berørt av sekundæreksplosjoner til enhver tid er rengjort for støv.

Vi har kompetanse og utstyr for å håndtere eksplosivt støv.

Ta kontakt så hjelper vi deg  med å finne riktig løsning.

 

Mer om støvfiltrering 

Mer om industristøvsuger 

AG-bloggen