Gå til innholdet
Filteranlegg

Hvorfor fungerer ikke støvfilteret? Det gjorde det tidligere!

Hvor mange er det ikke som oppdager driftsproblemer med det støvfilteret som fungerte perfekt da det ble installert for bare noen få år siden?

Avsuget har blitt dårligere, det støver i fabrikken, filterposer byttes oftere enn tidligere, filteret er vanskelig å rense, og det kan til og med være vanskelig å få støvet ut av filteret. Hvorfor er det slik? Er en tung investering nå bare bortkastet? Må vi igjen sloss for nytt filter på neste budsjett? Sannsynligvis ikke!

For hvert nye filter vi prosjekterer og selger, ligger det solid ingeniørkunnskap og erfaring til grunn. Alle parameter som påvirker et riktig filtervalg må det tas hensyn til. Dette vil typisk være produksjonsprosess, støvtype og partikkelstørrelse, mengde støv, temperaturer og mye annet. Dette forutsetter en god kunnskap hos oss som leverandør, både om kunde, bransje og prosess.

Riktig filtervalg handler ikke bare om pris på investeringstidspunktet, det handler i like stor grad om fremtidige kostnader knyttet til funksjon, drift og vedlikehold.

Hvorfor fungerer da filteranlegget så dårlig nå?

Det kan selvsagt være mange årsaker til det, - noen åpenbare, andre kanskje ikke fullt så opplagte. Noen momenter du kan tenke på:

 • Produksjonsprosesser endres, og dermed endres også de forutsetningene som lå til grunn da filteranlegget ble startet opp
 • Nesten alle bedrifter har en lokal Petter Smart. Det er bra! Men kanskje ikke alltid? Noe vi veldig ofte ser er at et velfungerende filteranlegg blir tilfeldig belastet med nye avsug og tilkoblinger. «Filteret klarer sikker litt mer, det virker jo så bra!». Tilfeldige lokale ombygginger kan ødelegge både driften av filteret og balansen i avsugsanlegget
 • Vedlikeholdsmessig havner ofte støvfilteret litt utenfor alt. Produksjonsansvarlige konsentrerer seg om produksjon, vedlikehold er opptatt med havarier og annet, og støvfilteret lever sitt eget liv og blir glemt.
 • Når støvfilteret ikke lenger fungerer som forventet, dukker Petter Smart opp igjen. Endringer gjøres på filterets driftsparametere, uten at Petter helt forstår logikk og konsekvens.

Finnes det håp om redning av filteranlegget?

Svaret er ja! Et besøk av en av våre serviceteknikere eller ingeniører, vil vi sammen med deg som kunde gjennomgå og justere filteret på en måte som kanskje kan bringe det tilbake til en god drift. Noen av de områdene vi setter søkelys på er:

 • Funksjonskontroll av de enkelte komponenter som inngår
 • Gjennomgang og justering, eventuelt ombygging, av renseautomatikk
 • Gjennomgang av endrede driftsforutsetninger, og konsekvens av dette
 • Kontroll av filtermedium (posekvalitet). Alternative valg av filterposer?
 • Kontroll av lekkasjer, samt informere om konsekvenser av dette.
 • Kontroll/korreksjon av filterets rensetrykk
 • Gjennomgang og opplæring av driftspersonell

En gjennomgang som dette viser ofte at vi med enkle tiltak og justeringer kan bedre filterdriften ved å øke filterposenes levetid, eliminere problemer med utmating av støv, redusere støvlekkasjer i fabrikken ved å øke avsugskapasiteten og balansen i kanalanlegget, og sist, men ikke minst, redusere utslippet til luft!

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til hvordan vi jobber, hva vi leverer eller en helt konkret forespørsel.

Mer om  filteranlegg

AG-bloggen 

\blog.parsed.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@CharSet-->5UTF-8
1<!--@Comment.FormEnd-->7</fo
2<!--@Comment.FormHidden-->1041<style>.dw9579730c4d98e0329adc5a6f316a055amaps{display:none!important}</style> <input type="hidden" name="_sys_to_email" value="mrsmith@dynamicweb.com" au
3<!--@Comment.FormStart-->1381<form method="post" name="CommentForm" enctype="multipart/form-data" action="/Admin/Public/404.aspx" onsubmit="s=function(e){e.elements['FormCH1_h&#
4<!--@Comment.OnSubmit-->227s=function(e){e.elements['FormCH1_h'].value='9579730c4d98e0329adc5a6f316a055a';e.elements['_sys_to_email'].value='';e.setAttribute('action', 'https://www.ag
5<!--@Comment.SpamScript-->211s=function(e){e.elements['FormCH1_h'].value='9579730c4d98e0329adc5a6f316a055a';e.elements['_sys_to_email'].value='';e.setAttribute('action', 'https://www.ag
6<!--@Comments.Count-->10
7<!--@Comments.Rating-->10
8<!--@Comments.Rating.Rounded-->10
9<!--@Comments.Rating.Rounded2-->10
10<!--@Comments.RepliesCount-->10
11<!--@Comments.Stars-->575<img src="/Admin/Images/Rating/blankstar.png" alt="" class="ratingstar ratingstarblank" width="18" height="18" /> <img src="/Admin/Imag
12<!--@Comments.TotalCount-->10
13<!--@CopyRightNotice-->48<!-- (c) 1999-2008 Dynamicweb Software A/S
14<!--@DW_extranet_AccessUserEmail-->0
15<!--@DW_extranet_AccessUserID-->0
16<!--@DW_extranet_AccessUserName-->0
17<!--@DW_extranet_AccessUserPhone-->0
18<!--@DW_extranet_error_dk-->0
19<!--@DW_extranet_error_uk-->0
20<!--@DW_extranet_Groups-->0
21<!--@DwAreaCartPageID-->10
22<!--@DwAreaFirstActivePageID-->42121
23<!--@DwAreaFirstPageID-->42121
24<!--@DwAreaID-->11
25<!--@DwAreaName-->19Alfsen og Gunderson
26<!--@DwAreaSearchPageID-->42425
27<!--@DwContent(content)-->8133<div class="col-md-12"> <div class="row"> <div class="col-md-9"> <div class="image"> <img src="/Admin/Publ
28<!--@DwCookieWarning-->0
29<!--@DwDate-->1025.03.2023
30<!--@DwDate.Day-->225
31<!--@DwDate.DayOfYear-->284
32<!--@DwDate.GeneralDate-->1925.03.2023 23:38:14
33<!--@DwDate.Hour-->223
34<!--@DwDate.LongDate-->1025.03.2023
35<!--@DwDate.LongDayName-->7laurdag
36<!--@DwDate.LongMonthName-->4mars
37<!--@DwDate.LongTime-->823:38:14
38<!--@DwDate.MediumDate-->21laurdag 25. mars 2023
39<!--@DwDate.Minute-->238
40<!--@DwDate.Month-->13
41<!--@DwDate.Quarter-->11
42<!--@DwDate.RFC1123-->29Sat, 25 Mar 2023 22:38:14 GMT
43<!--@DwDate.Second-->214
44<!--@DwDate.ShortDate-->1025.03.2023
45<!--@DwDate.ShortDayName-->3la.
46<!--@DwDate.ShortMonthName-->3mar
47<!--@DwDate.ShortTime-->523:38
48<!--@DwDate.Sortable-->192023-03-25T23:38:14
49<!--@DwDate.SortableOffset-->252023-03-25T23:38:14+01:00
50<!--@DwDate.Weekday-->16
51<!--@DwDate.WeekOfYear-->212
52<!--@DwDate.Year-->42023
53<!--@DwDateLong-->16la., 25 mar 2023
54<!--@DWDateMedium-->1125 mar 2023
55<!--@DWDateShort-->1025-03-2023
56<!--@DWextranet_AccessUserPassword-->0
57<!--@DWextranet_AccessUserUserName-->0
58<!--@DWExtranetAccountBlocked-->0
59<!--@DWExtranetAction-->42Default.aspx?ID=2644&amp;itemid=Blogg%
60<!--@DWExtranetForgotBox-->0
61<!--@DWExtranetPassword-->0
62<!--@DWExtranetPasswordRemember-->0
63<!--@DWExtranetUsername-->0
64<!--@DWExtranetUsernameRemember-->0
65<!--@DwNavigation(bottomnav)-->511<ul class="list-unstyled bottom-links" id="bottomnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li>
66<!--@DwNavigation(enghurtignav)-->275<ul class="top-nav" id="enghurtignav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li> <a href=&
67<!--@DwNavigation(engmobnav)-->19246<ul class="nav-list" id="engmobnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> <ul class="M1"> <
68<!--@DwNavigation(engomagnav)-->657<ul id="engomagnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester/filteranlegg-støvrensing">Støvfiltrering</a> </li> <li>
69<!--@DwNavigation(hurtignav)-->272<ul class="top-nav" id="hurtignav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li> <a href=&quo
70<!--@DwNavigation(jobbenav)-->137<ul id="jobbenav"> <li> <a href="/stilling-ledig/prosjektingeniør-prosjektsalg">Prosje
71<!--@DwNavigation(kontaktnav)-->1407<ul id="kontaktnav"> <li> <a href="/kontakt-oss/post-og-besøksadresser">Post- og besøksadresser</a> </li> <li> <
72<!--@DwNavigation(kontaktnaveng)-->1411<ul id="kontaktnav-eng"> <li> <a href="/kontakt-oss/post-og-besøksadresser">Post- og besøksadresser</a> </li> <li>
73<!--@DwNavigation(mobnav)-->19243<ul class="nav-list" id="mobnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> <ul class="M1"> <li&
74<!--@DwNavigation(mobomagnav)-->816<ul id="mobomagnav"> <li> <a href="/om-ag/historikk">Historikk</a> </li> <li> <a href="/om-ag/verdier">Verdie
75<!--@DwNavigation(omagnav)-->654<ul id="omagnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester/filteranlegg-støvrensing">Støvfiltrering</a> </li> <li> <
76<!--@DwNavigation(omagnaveng)-->817<ul id="omagnav-eng"> <li> <a href="/om-ag/historikk">Historikk</a> </li> <li> <a href="/om-ag/verdier">Verdi
77<!--@DwPageCreatedDate-->1006.02.2020
78<!--@DwPageCreatedDate.Day-->16
79<!--@DwPageCreatedDate.DayOfYear-->237
80<!--@DwPageCreatedDate.GeneralDate-->1906.02.2020 15:03:27
81<!--@DwPageCreatedDate.Hour-->215
82<!--@DwPageCreatedDate.LongDate-->1006.02.2020
83<!--@DwPageCreatedDate.LongDayName-->7torsdag
84<!--@DwPageCreatedDate.LongMonthName-->7februar
85<!--@DwPageCreatedDate.LongTime-->815:03:27
86<!--@DwPageCreatedDate.MediumDate-->23torsdag 6. februar 2020
87<!--@DwPageCreatedDate.Minute-->13
88<!--@DwPageCreatedDate.Month-->12
89<!--@DwPageCreatedDate.Quarter-->11
90<!--@DwPageCreatedDate.RFC1123-->29Thu, 06 Feb 2020 14:03:27 GMT
91<!--@DwPageCreatedDate.Second-->227
92<!--@DwPageCreatedDate.ShortDate-->1006.02.2020
93<!--@DwPageCreatedDate.ShortDayName-->3to.
94<!--@DwPageCreatedDate.ShortMonthName-->3feb
95<!--@DwPageCreatedDate.ShortTime-->515:03
96<!--@DwPageCreatedDate.Sortable-->192020-02-06T15:03:27
97<!--@DwPageCreatedDate.SortableOffset-->252020-02-06T15:03:27+01:00
98<!--@DwPageCreatedDate.Weekday-->14
99<!--@DwPageCreatedDate.WeekOfYear-->16
100<!--@DwPageCreatedDate.Year-->42020
101<!--@DwPageID-->42644
102<!--@DWPageID-->42644
103<!--@DwPageID_1-->42644
104<!--@DwPageName-->7Bloggen
105<!--@DwPageName_1-->7Bloggen
106<!--@DwPageUpdateDate-->0
107<!--@DwPageUpdateDateTime-->0
108<!--@DwPageUpdatedDate-->1006.02.2020
109<!--@DwPageUpdatedDate.Day-->16
110<!--@DwPageUpdatedDate.DayOfYear-->237
111<!--@DwPageUpdatedDate.GeneralDate-->1906.02.2020 15:10:00
112<!--@DwPageUpdatedDate.Hour-->215
113<!--@DwPageUpdatedDate.LongDate-->1006.02.2020
114<!--@DwPageUpdatedDate.LongDayName-->7torsdag
115<!--@DwPageUpdatedDate.LongMonthName-->7februar
116<!--@DwPageUpdatedDate.LongTime-->815:10:00
117<!--@DwPageUpdatedDate.MediumDate-->23torsdag 6. februar 2020
118<!--@DwPageUpdatedDate.Minute-->210
119<!--@DwPageUpdatedDate.Month-->12
120<!--@DwPageUpdatedDate.Quarter-->11
121<!--@DwPageUpdatedDate.RFC1123-->29Thu, 06 Feb 2020 14:10:00 GMT
122<!--@DwPageUpdatedDate.Second-->10
123<!--@DwPageUpdatedDate.ShortDate-->1006.02.2020
124<!--@DwPageUpdatedDate.ShortDayName-->3to.
125<!--@DwPageUpdatedDate.ShortMonthName-->3feb
126<!--@DwPageUpdatedDate.ShortTime-->515:10
127<!--@DwPageUpdatedDate.Sortable-->192020-02-06T15:10:00
128<!--@DwPageUpdatedDate.SortableOffset-->252020-02-06T15:10:00+01:00
129<!--@DwPageUpdatedDate.Weekday-->14
130<!--@DwPageUpdatedDate.WeekOfYear-->16
131<!--@DwPageUpdatedDate.Year-->42020
132<!--@DWTime-->811:38:14
133<!--@DwTopPageID-->42644
134<!--@DwTopPageName-->7Bloggen
135<!--@Global.PageId-->42644
136<!--@Global.PagingPosition-->11
137<!--@Global.ParagraphId-->10
138<!--@Item.Area.Annet-->354<p><a href="/bloggen">Annet</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2644">Bloggen</a></li> <li><a href="
139<!--@Item.Area.Annet.IsRequired-->0
140<!--@Item.Area.Annet.Name-->5Annet
141<!--@Item.Area.Annet.SystemName-->5Annet
142<!--@Item.Area.Annet.Type-->9Rich text
143<!--@Item.Area.Annet.Value-->354<p><a href="/bloggen">Annet</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2644">Bloggen</a></li> <li><a href="
144<!--@Item.Area.Field.First-->0
145<!--@Item.Area.Field.Last-->4True
146<!--@Item.Area.Id-->12
147<!--@Item.Area.Id.IsRequired-->0
148<!--@Item.Area.Id.Name-->2Id
149<!--@Item.Area.Id.SystemName-->2Id
150<!--@Item.Area.Id.Type-->4Text
151<!--@Item.Area.Id.Value-->12
152<!--@Item.Area.ItemInstanceType-->0
153<!--@Item.Area.ItemInstanceType.IsRequired-->0
154<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Name-->16ItemInstanceType
155<!--@Item.Area.ItemInstanceType.SystemName-->16ItemInstanceType
156<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Type-->4Text
157<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Value-->0
158<!--@Item.Area.Om_AG-->267<p><a href="/om-ag">Om AG</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2431">Kontakt</a></li> <li><a href="D
159<!--@Item.Area.Om_AG.IsRequired-->0
160<!--@Item.Area.Om_AG.Name-->5Om AG
161<!--@Item.Area.Om_AG.SystemName-->5Om_AG
162<!--@Item.Area.Om_AG.Type-->9Rich text
163<!--@Item.Area.Om_AG.Value-->267<p><a href="/om-ag">Om AG</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2431">Kontakt</a></li> <li><a href="D
164<!--@Item.Area.ParagraphHeader-->0
165<!--@Item.Area.ParagraphHeader.IsRequired-->0
166<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Name-->15ParagraphHeader
167<!--@Item.Area.ParagraphHeader.SystemName-->15ParagraphHeader
168<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Type-->4Text
169<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Value-->0
170<!--@Item.Area.Sort-->10
171<!--@Item.Area.Sort.IsRequired-->0
172<!--@Item.Area.Sort.Name-->4Sort
173<!--@Item.Area.Sort.SystemName-->4Sort
174<!--@Item.Area.Sort.Type-->4Text
175<!--@Item.Area.Sort.Value-->10
176<!--@Item.Area.SystemName-->6Omrade
177<!--@Item.Page.Bilde-->0
178<!--@Item.Page.Bilde.FocalPointParameters-->7x=0&
179<!--@Item.Page.Bilde.FocalX-->10
180<!--@Item.Page.Bilde.FocalY-->10
181<!--@Item.Page.Bilde.ImageHasFocalPoint-->0
182<!--@Item.Page.Bilde.IsRequired-->0
183<!--@Item.Page.Bilde.Name-->5Bilde
184<!--@Item.Page.Bilde.SystemName-->5Bilde
185<!--@Item.Page.Bilde.Type-->4File
186<!--@Item.Page.Bilde.Value-->0
187<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
188<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalX-->10
189<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalY-->10
190<!--@Item.Page.Bilde.Value.ImageHasFocalPoint-->0
191<!--@Item.Page.Field.First-->0
192<!--@Item.Page.Field.Last-->4True
193<!--@Item.Page.Id-->3299
194<!--@Item.Page.Id.IsRequired-->0
195<!--@Item.Page.Id.Name-->2Id
196<!--@Item.Page.Id.SystemName-->2Id
197<!--@Item.Page.Id.Type-->4Text
198<!--@Item.Page.Id.Value-->3299
199<!--@Item.Page.ItemInstanceType-->0
200<!--@Item.Page.ItemInstanceType.IsRequired-->0
201<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Name-->16ItemInstanceType
202<!--@Item.Page.ItemInstanceType.SystemName-->16ItemInstanceType
203<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Type-->4Text
204<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Value-->0
205<!--@Item.Page.Mp4-->0
206<!--@Item.Page.Mp4.FocalPointParameters-->7x=0&
207<!--@Item.Page.Mp4.FocalX-->10
208<!--@Item.Page.Mp4.FocalY-->10
209<!--@Item.Page.Mp4.ImageHasFocalPoint-->0
210<!--@Item.Page.Mp4.IsRequired-->0
211<!--@Item.Page.Mp4.Name-->3mp4
212<!--@Item.Page.Mp4.SystemName-->3Mp4
213<!--@Item.Page.Mp4.Type-->4File
214<!--@Item.Page.Mp4.Value-->0
215<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
216<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalX-->10
217<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalY-->10
218<!--@Item.Page.Mp4.Value.ImageHasFocalPoint-->0
219<!--@Item.Page.ParagraphHeader-->0
220<!--@Item.Page.ParagraphHeader.IsRequired-->0
221<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Name-->15ParagraphHeader
222<!--@Item.Page.ParagraphHeader.SystemName-->15ParagraphHeader
223<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Type-->4Text
224<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Value-->0
225<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling-->0
226<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.IsRequired-->0
227<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Name-->17Vis sosial deling
228<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.SystemName-->17SkjulSosialDeling
229<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Type-->8Checkbox
230<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Value-->0
231<!--@Item.Page.Sort-->10
232<!--@Item.Page.Sort.IsRequired-->0
233<!--@Item.Page.Sort.Name-->4Sort
234<!--@Item.Page.Sort.SystemName-->4Sort
235<!--@Item.Page.Sort.Type-->4Text
236<!--@Item.Page.Sort.Value-->10
237<!--@Item.Page.SystemName-->14Sideegenskaper
238<!--@Item.Page.Tekst-->0
239<!--@Item.Page.Tekst.IsRequired-->0
240<!--@Item.Page.Tekst.Name-->5Tekst
241<!--@Item.Page.Tekst.SystemName-->5Tekst
242<!--@Item.Page.Tekst.Type-->9Rich text
243<!--@Item.Page.Tekst.Value-->0
244<!--@Item.Page.Tittel-->0
245<!--@Item.Page.Tittel.IsRequired-->0
246<!--@Item.Page.Tittel.Name-->6Tittel
247<!--@Item.Page.Tittel.SystemName-->6Tittel
248<!--@Item.Page.Tittel.Type-->4Text
249<!--@Item.Page.Tittel.Value-->0
250<!--@Item.Page.Webm-->0
251<!--@Item.Page.Webm.FocalPointParameters-->7x=0&
252<!--@Item.Page.Webm.FocalX-->10
253<!--@Item.Page.Webm.FocalY-->10
254<!--@Item.Page.Webm.ImageHasFocalPoint-->0
255<!--@Item.Page.Webm.IsRequired-->0
256<!--@Item.Page.Webm.Name-->4webm
257<!--@Item.Page.Webm.SystemName-->4Webm
258<!--@Item.Page.Webm.Type-->4File
259<!--@Item.Page.Webm.Value-->0
260<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
261<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalX-->10
262<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalY-->10
263<!--@Item.Page.Webm.Value.ImageHasFocalPoint-->0
264<!--@Javascripts-->0
265<!--@LongLang-->5nn-NO
266<!--@Meta.Description-->0
267<!--@Meta.Keywords-->0
268<!--@MetaTags-->82<base href="https://www.ag.no/"> <meta name="generator&qu
269<!--@Stylesheets-->0
270<!--@Title-->7Bloggen
271<!--@LoopStart(Languages)--> <!--@LoopEnd(Languages)-->0
272<!--@LoopStart(WebsiteLanguages)--> <!--@LoopEnd(WebsiteLanguages)-->0
273<!--@LoopStart(Item.Area.Groups)--> <!--@LoopEnd(Item.Area.Groups)-->0
274<!--@LoopStart(Item.Area.Fields)--> <!--@LoopEnd(Item.Area.Fields)-->0
275<!--@LoopStart(Item.Page.Groups)--> <!--@LoopEnd(Item.Page.Groups)-->0
276<!--@LoopStart(Item.Page.Fields)--> <!--@LoopEnd(Item.Page.Fields)-->0
277<!--@LoopStart(Comments)--> <!--@LoopEnd(Comments)-->0
278<!--@LoopStart(Comments.Newfirst)--> <!--@LoopEnd(Comments.Newfirst)-->0
279<!--@LoopStart(Currencies)--> <!--@LoopEnd(Currencies)-->0
280<!--@LoopStart(OrderContexts)--> <!--@LoopEnd(OrderContexts)-->0
281<!--@LoopStart(OrderContextCarts)--> <!--@LoopEnd(OrderContextCarts)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->1025.03.2023
1<!--@Global:Server.Date.Day-->225
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->223
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->238
4<!--@Global:Server.Date.Month-->13
5<!--@Global:Server.Date.Second-->214
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->16
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->212
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->7laurdag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->3la.
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->4mars
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3mar
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42023
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->284
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->11
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->1925.03.2023 23:38:14
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->1025.03.2023
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->823:38:14
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->21laurdag 25. mars 2023
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->1025.03.2023
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->523:38
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Sat, 25 Mar 2023 22:38:14 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192023-03-25T23:38:14
23<!--@Global:Pageview.Url-->68/bloggen/hvorfor-fungerer-ikke-støvfilteret-det-gjorde-det-tidl
24<!--@Global:Pageview.LayoutTemplate-->9blog.html
25<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->37/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
26<!--@Global:Page.ID-->42644
27<!--@Global:Page.IsProtected-->0
28<!--@Global:Page.Name-->7Bloggen
29<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
30<!--@Global:Area.ID-->11
31<!--@Global:Area.Name-->19Alfsen og Gunderson
32<!--@Global:Area.Primarydomain-->9www.ag.no
33<!--@Global:Area.Lang-->2nn
34<!--@Global:Area.LongLang-->5nn-NO
35<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->27Norwegian, Nynorsk (Norway)
36<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Norway
37<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->15nynorsk (Noreg)
38<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->5Noreg
39<!--@Global:Area.Culture.Name-->5nn-NO
40<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2NO
41<!--@Global:Page.Top.Name-->7Bloggen
42<!--@Global:Page.Top.ID-->42644
43<!--@Global:Extranet.UserID-->10
44<!--@Global:Extranet.UserName-->0
45<!--@Global:Extranet.ImpersonationMode-->10OnlyOrders
46<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
47<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
48<!--@Global:Request.Url-->54https://www.ag.no/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
49<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->54https://www.ag.no/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
50<!--@Global:Request.Host-->9www.ag.no
51<!--@Global:Request.OriginalString-->58https://www.ag.no:443/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
52<!--@Global:Request.PathAndQuery-->37/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
53<!--@Global:Request.Port-->3443
54<!--@Global:Request.Query-->24?ID=2644&itemid=Blog
55<!--@Global:Request.Scheme-->5https
56<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
57<!--@Global:Device.IsMobile-->0
58<!--@Global:Device.IsTablet-->0
59<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
60<!--@Global:Device.IsBot-->0
61<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
62<!--@Global:Device.IsIOS-->0
63<!--@Global:Device.IsWindows-->0
64<!--@Global:Device.IsOther-->4True
65<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
66<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
67<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
68<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
69<!--@Global:Device.IsIPad-->0
70<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
71<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
72<!--@Global:OMC.Visitor.ID-->24v3pqjyvw21mssj23refsdgni
73<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit-->1025.03.2023
74<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Day-->225
75<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Hour-->223
76<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Minute-->238
77<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Month-->13
78<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Second-->214
79<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Weekday-->16
80<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.WeekOfYear-->212
81<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongDayName-->7laurdag
82<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortDayName-->3la.
83<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongMonthName-->4mars
84<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortMonthName-->3mar
85<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Year-->42023
86<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.DayOfYear-->284
87<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Quarter-->11
88<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.GeneralDate-->1925.03.2023 23:38:14
89<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongDate-->1025.03.2023
90<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongTime-->823:38:14
91<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.MediumDate-->21laurdag 25. mars 2023
92<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortDate-->1025.03.2023
93<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortTime-->523:38
94<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.RFC1123-->29Sat, 25 Mar 2023 22:38:14 GMT
95<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Sortable-->192023-03-25T23:38:14
96<!--@Global:OMC.Visitor.IsReturning-->0
97<!--@Global:OMC.Visitor.HasProfiles-->0
98<!--@Global:OMC.Experiment.Variation.Original-->4True
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42644
1<!--@Server:Request.itemid-->8Blogg:24