Gå til innholdet
Pulverhåndtering

Granulater og steinmel er også pulver!

Bygges det en ny fabrikk, er det enkelt å få den med en strømlinjeformet produktflyt.

Utfordringene oppstår i eksisterende anlegg - ved endring i produksjonen gjennom kapasitetsøkninger eller produktegenskaper som følge av endret innkjøp. Tilpasninger kan bli aktuelt ved økt krav til kvalitet, HMS tiltak eller endret utslippskrav.

Vi har lang erfaring innenfor:

  • Pneumatisk transport > lange avstander
  • Fluidiserenderenner > store kapasiteter
  • Vibrasjonsrenner > skånsomt
  • Mekanisk transport > korte avstander


 

 

 

 

 

 

 

Et eksempel på AG-leveranser de siste årene:
På Norsk Hydro sitt anlegg i Høyanger, ble det levert et nytt pneumatisk sendesystem for Fluorid og et doseringsanlegg for Kalsium. Anleggene ble dimensjonert, konstruert og levert av Alfsen og Gunderson i samarbeid med lokale aktører. Dette var en del av forbedring og modernisering av driften hos Hydro og har hjulpet verket å spare tid samtidig som det har minsket faren for uheldige HMS-hendelser.

Artikkelen fortsetter under bildet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gjennom din kunnskap om egen prosess og vår lange erfaring, kan vi i samarbeid utforme en best mulig løsning. Vi har bred erfaring i faget og kunnskap om hvordan mange produkter oppfører seg og hvordan de skal behandles. Via vårt nettverk av partnere har vi tilgang til flere testsentre, hvor vi kan få verifisert dette.

Ta kontakt for en fagprat slik at vi sammen kan se på en løsning som tilfredsstiller dine tekniske og kommersielle behov nå og i årene som kommer.

Mer om transportsystemer 

AG-bloggen