Gå til innholdet
Oljetåkeavskilling

Filtrering av oljetåke, er det så viktig?

Alle arbeidsplasser forurenser og kvaliteten på sluttproduktet har direkte sammenheng med kvaliteten på arbeidsplassen.

En trygg arbeidsplass gir økt tilfredshet. Fraværet synker, effektiviteten stiger, og produktkvaliteten blir bedre og sikrere.

Filtre som inngår i en produksjonsprosess, må oppfylle mange typer krav. Det handler om prosessikkerhet, produktkvalitet og sikkerhet på arbeidsplassen. Det handler om interne tilpasninger, anvendt teknologi og individuelle forhold.

Designet, funksjonen og ytelsen til våre innovative oljetåkefiltre - GT Light og GT Heavy - står for varig, effektiv og økonomisk filtrering av forurenset avtrekksluft, med definert høy filtreringsgrad og er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Og hva gjør filtrene? Hva kan man oppnå ved bruk av disse?

Ta kontroll på oljetåken

De fleste bearbeidingsmaskiner trenger en eller annen form for kjølevæske. Denne kan være i form av ren mineralolje eller en emulsjon av vann og olje. Avhengig av type bearbeiding og maskintype, skapes en såkalt oljetåke, en aerosol, som spres rundt i verkstedlokalet dersom det ikke tas kontrollen over tåken.

Flesteparten av de partiklene som oljetåken består av, er partikler i størrelsesområdet 0,1 – 10 µm. Oljetåken vil kunne skape glatte gulv, kondensering i elektriske styreskap og bidra til generell nedsmussing av verkstedlokalet.

Det aller viktigste produksjonselementet vi skal ta vare på er operatøren, altså mennesket! Vi mennesker er heldigvis så smart skapt at mange av de partiklene oljetåken består av, blir stoppet i munnhule, svelg og bronkier uten at partiklene går til lungene. Men, oljetåken består også av partikler som kalles respirable, altså partikler som går helt ned i lungene og blir der. Noen av de aller fineste partiklene kan til og med gå helt inn i blodbanen vår. Disse partiklene kan altså være svært skadelige, og bidra til alvorlige helseplager, og til og med livstruende sykdommer.

Vi kan ta kontroll på oljetåken

Alfsen og Gunderson besitter over 25 års erfaring med filtrering av oljetåke. Vi vet derfor det meste om hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Det er derfor av stor viktighet å starte med en god kartlegging av problematikken. Noen av kriteriene vi må undersøke:

 • Hvilken type maskin skal ha avsug?
 • Hvor stor er maskinen?
 • Hvilke partikkelstørrelser kan vi forvente som følge av bearbeidingsprosessen?
 • Hva kan vi forvente av konsentrasjon inn på oljetåkefilteret?
 • Hva er driftstiden på maskinen?
 • Hvordan ser maskinlayouten ut?
 • Er det ønske om sentrale eller lokale filterenheter?

Oljetåkefilter

Svar på spørsmålene avgjør filtertype og filterstørrelse. Alle våre filtre har en garantert avskillingsgrad bedre enn 99,97 % for alle partikler større enn 0,3 µm! Renset luft kan derfor uten problem slippes tilbake til verkstedlokalet i trygg forvissning om at all oljetåke er fjernet.

Vi kan tilby standard filtre i alle størrelser med kapasitet fra 500 m3/h og opp til de store sentralfiltrene på 32.000 m3/h. Ved spesielle tilfeller kan enda større filtre designes, alt etter kundens behov.

Hva kjennetegner våre filter?

Ved valg av oljetåkefilter bør drifts- og vedlikeholdskostnadene være en like viktig parameter som innkjøpsprisen på investeringstidspunktet. Et galt valg i denne fasen vil fort kunne bli en dyrekjøpt erfaring for deg som kunde. Vi leverer tjenester hvor:

 • Avskillingsgrad er bedre enn 99,97 prosent
 • Normal levetid på filterinnsatsene er mer enn 3 år ved 1-skift kontinuerlig drift
 • De fleste av våre filtre leveres med regulerbare viftemotorer (EC-motorer), noe som gir en energieffektiv drift uten bruk av frekvensomformer
 • Innebygget touch-kontrollpanel gir full oversikt over filterenhetens tilstand, grafisk fremstilling av filterbelastningen i prosent med gjenværende levetid, behovsorientert trykkregulering av viftemotor, og mye mer
 • Lavt energibehov, høy ytelse.


Ta kontakt med oss om du har spørsmål til hvordan vi jobber, hva vi leverer eller en helt konkret forespørsel.

Mer om oljetåkeavskilling

AG-bloggen