Gå til innholdet
Støvrensing

Få kontroll på støvet

Hva må til for å redusere miljøutslipp, helseplager og mekanisk slitasje?

Støv kan skape store uønskede utfordringer både for miljø, ansatte og maskiner.

Hvordan kan man minimere konsentrasjonen av uønsket  støv som genereres i forbindelse ulike industrielle prosesser?

Filteret er første oppsamlingssted for frittflygende støv og mye av utfordringen ligger i å fange opp det uønskede støvet og transportere det frem til filteret på best mulig måte, uten at det går på bekostning av tilkomst, funksjon, energiforbruk, plass og pris.

Vi i Alfsen og Gunderson har lang erfaring med å identifisere de enkelte kildene som generer uønsket støv i industrielle prosesser. Vi kan blant annet redusere den enkelte støv-emisjonen ved bruk av en innkapslingsteknikk og en nøye beregnet luftmengde pr. støvkilde.

Mange ulike grunner til det uønskede støvet

Eksempelvis kan et knuse- og sikteverk bestå av knusere, sikter, transportbånd og omlaste-punkter. Alle disse er store bidragsytere til uønsket støv.

Avhengig av hvilken applikasjon og hvilket type produkt som produserer det uønskede støvet, er det en noe ulik tilnærming til løsning av problemet. En fellesnevner er ofte å kapsle inn problemområdet med et fysisk volum som er tilstrekkelig stort til at den beregnede lufthastigheten inne i kapslingen kan gjøre jobben. Underdimensjonerte volumer vil som et eksempel skape ukontrollerbare overtrykk inne i kapslingen. 

En kanal tilpasset en beregnet luftmengde kobles så på kapslingen der vi finner det mest gunstige stedet, slik at mest mulig støv og minst mulig produkt tas med i avsugsystemet. Designet av avsugsystemet skal gi en hastighet i “pick up-conen” og i rørstrekket til filteret og som er ideelt for produktet med tanke på medriving, hastighet, groing og slitasje i kanalstrekket.

Artikkelen fortsetter under bildet

Tre rotårsaker som fører til uønsket støv

Foruten selve prosessutstyret som sikter, knusere, vibrasjonsmatere, lasting og lossing, består mange anlegg også av transportbånd. Felles for alle støvforekomster er at det er nødvendig å kartlegge helheten og se på de tre rotårsakene til uønsket støvproduksjon, fra for eksempel et transportbåndsystem.  

  • Matrialsøl
  • Returbånd
  • Svevestøv

Alle disse punktene er viktige med tanke på å redusere uønsket støv i omgivelsene. 

Generelt renhold er viktig

I tillegg til det som er beskrevet over er det viktig å nevne at generelt renhold med enten en industristøvsuger hvor det er montert opp faste sugepunkter rundt om i bygget, eller at det spyles med vann, slik at det støvet som unnslipper ikke blir liggende og akkumulere over tid og spre seg ut med utstyrs-vibrasjoner eller i byggets trekk og vind. Vi anbefaler ikke å koble støvsugerslange til avsugssystemet for støv da effekten av dette vil være begrenset. Det vil derimot kunne føre til tilstoppinger i kanalanlegget til filteret og redusert kapasitet på øvrige punkter.

Vi vil heller anbefale å benytte et eget vakuumaggregat som er beregnet for formålet og med sentralt plasserte avsugspunkter, med lett håndterlige sugemunnstykke og felles rørsystem.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til hvordan vi jobber, hva vi leverer eller en helt konkret forespørsel.

Mer om støvfiltrering 

Mer om industristøvsuger 

AG-bloggen