Gå til innholdet
Industristøvsuger

Få kontroll på innemiljøet og reduser kostnader

Hva må til for å bedre arbeidsmiljøet, minimere helseplager, redusere diffuse utslipp og mekanisk slitasje? Og samtidig redusere utgiftene!

Støv kan skape store uønskede utfordringer både for miljø, ansatte og maskiner. 

Tradisjonell rengjøring med kost og spade, eller mekaniske feiemaskiner med eller uten filter, kan ta opp mye støv og partikler. Det kan gi en visuell forbedring av miljøet i lokalene. Det som ikke fanges opp med denne typen rengjøring er de aller minste og letteste partiklene – de som kan pustes inn.

Disse partiklene blir man ikke kvitt før de forsvinner ut ved diffuse utslipp, gjennom ventilasjonsanlegg eller andre avsug.

Med et sentralstøvsugeranlegg fjerner man alt av støv, grus og stein så vel som mikrostøv. Støvet ledes med andre ord ut av bygget i stedet for at det virvles opp når folk eller maskiner beveger seg i lokalet.

HMS

Vi anbefaler bruk av sentralstøvsugeranlegg for å ivareta bedriftens HMS-regler, altså bedriftens fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Helse

Fine partikler som virvles opp av mennesker, maskiner og annet utstyr klarer man ikke fjerne ved for eksempel feiing eller annen «mekanisk» fjerning. Det må suges eller ventileres ut.

Miljø

Diffuse utslipp reduseres ved mindre støv i lokalene og det skaper trivsel og gode arbeidsforhold inne på arbeidsplassen.

Sikkerhet

Sikkerhet for folk, maskiner og utstyr er avgjørende. Dårlig oversikt på arbeidsplassen skaper lett farlige situasjoner. Mange støvtyper er brannfarlige og kan også være potensielt eksplosjonsfarlige.

Hvordan kan bedriften din spare penger?
 

HMS:

Redusert sykefravær. Bedre trivsel = bedre effektivitet. Mindre nedetid på maskiner og utstyr.

Leie sugetjenester vs eget utstyr:

Mange leier inn sugetjenester med jevne mellomrom. Ofte er det god økonomi i å eie eget utstyr. Leie av sugebil koster fort 20 000 - 25 000 kroner per dag. Gjøres det 1-2 ganger per måned er det en kostnad på 300 000 - 600 000 kroner per år. Da kan nedbetalingstiden for eget utstyr fort bli veldig kort og lønnsom.

Driftssikkerhet og økt levetid på produksjonsutstyr:

Mindre nedetid på maskiner og utstyr. Lett å rengjøre maskiner og utstyr som skal vedlikeholdes. Utstyr som står i et renere miljø vil gjerne vare lenger.

Resirkulere eller skille materialtyper.

Noe av avfallet i bedriften kan kanskje returneres inn i produksjon eller til og med selges. Skille mellom materialer som kan dumpes og materiale som er definert som spesialavfall. Her er det potensielt penger å spare eller til og med tjene.

Hva vi kan tilby:

  • Bredt utvalg av sugemaskiner fra 12,5kW til 130kW eller mer.
  • Elektrisk eller dieseldrevet sugemaskin.
  • Stasjonært eller mobilt sugeutstyr.
  • Stort utvalg i slanger og tilbehør som tilpasses ønsket bruk.
  • Service og vedlikehold basert på våre kunders ønsker og behov.

Les mer om industristøvsuger 

AG-bloggen