Gå til innholdet
Pulverhåndtering

Er sikkerheten ivaretatt på din silo?

Riktig design og utførelse på siloer er avgjørende for å unngå driftsproblemer. Det er imidlertid viktig at man har et overordnet sikkerhetssystem som ivaretar sikkerheten ved alle overføringer.

Det finnes i dag sikkerhetssystemer som hindrer utslipp til omgivelsene, skade på personer og som varsler om vedlikeholdsbehov.

Oppgradering av eksisterende siloer
Generelt blir regelverk stadig strengere og ansvaret blir klarere definert nå enn tidligere dersom det skulle skje en ulykke. Sørg for at du har et system som varsler før siloen er overfylt, silofilteret er tett, eller overtrykksventilen er slått ut. Dette kan hindre fatale hendelser med personskade, tap av produkt og forurensning av området. Et velfungerende sikkerhetssystem er en trygghet for både mottaker og transportør.

Installasjon av nye siloer
I en ny siloinstallasjon tilpasses løsning av sikkerhetssystem til de ønsker og behov bedriften har. Dimensjonering av selve siloen gjøres i henhold til ønsket volum, der lokale krav til høyde og utforming ellers ivaretas, samt utforming av silobunnen for god produktflyt ut av silo. Installasjon av et styresystem for overvåkning kobles opp til nødvendig sikkerhetsutstyr. Typisk instrumentering som inngår:

  • Styreskap
  • Filter med dP kontroller
  • Pressostat
  • Over-/undertrykksventil
  • Nivåvakter
  • Nivåmåling (radar, veieceller o.l)
  • Klemventil
  • Lyd og lys

En styring vil typisk foreta en systemsjekk av alle komponenter før det blir gitt klarsignal for overføring til silo. I en normalsituasjon vil systemet overvåke verdier og varsle om hendelser inntil grenseverdier/stoppsignal inntreffer.

Vår erfaring er din trygghet
Vi har bred erfaring i faget og kunnskap om hvordan produkter oppfører seg og hvordan de skal behandles. Våre leverandører og samarbeidspartnere blir samlet et stort nettverk som gir deg som vår kunde en stor trygghet når du velger AG som leverandør. Vi har gjennom dette nettverket tilgang til testsentre hvor man kan teste og verifisert produkters egenskaper slik at den beste løsningen blir valgt.

Ta kontakt med oss i dag for løsning av morgendagens behov!
 

Mer om silo og bulkanlegg

AG-bloggen 

\blog.parsed.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@CharSet-->5UTF-8
1<!--@Comment.FormEnd-->7</fo
2<!--@Comment.FormHidden-->1041<style>.dw9e2e5311e0c21dd83281096b160c0201maps{display:none!important}</style> <input type="hidden" name="_sys_to_email" value="mrsmith@dynamicweb.com" au
3<!--@Comment.FormStart-->1381<form method="post" name="CommentForm" enctype="multipart/form-data" action="/Admin/Public/404.aspx" onsubmit="s=function(e){e.elements['FormCH1_h&#
4<!--@Comment.OnSubmit-->227s=function(e){e.elements['FormCH1_h'].value='9e2e5311e0c21dd83281096b160c0201';e.elements['_sys_to_email'].value='';e.setAttribute('action', 'https://www.ag
5<!--@Comment.SpamScript-->211s=function(e){e.elements['FormCH1_h'].value='9e2e5311e0c21dd83281096b160c0201';e.elements['_sys_to_email'].value='';e.setAttribute('action', 'https://www.ag
6<!--@Comments.Count-->10
7<!--@Comments.Rating-->10
8<!--@Comments.Rating.Rounded-->10
9<!--@Comments.Rating.Rounded2-->10
10<!--@Comments.RepliesCount-->10
11<!--@Comments.Stars-->575<img src="/Admin/Images/Rating/blankstar.png" alt="" class="ratingstar ratingstarblank" width="18" height="18" /> <img src="/Admin/Imag
12<!--@Comments.TotalCount-->10
13<!--@CopyRightNotice-->48<!-- (c) 1999-2008 Dynamicweb Software A/S
14<!--@DW_extranet_AccessUserEmail-->0
15<!--@DW_extranet_AccessUserID-->0
16<!--@DW_extranet_AccessUserName-->0
17<!--@DW_extranet_AccessUserPhone-->0
18<!--@DW_extranet_error_dk-->0
19<!--@DW_extranet_error_uk-->0
20<!--@DW_extranet_Groups-->0
21<!--@DwAreaCartPageID-->10
22<!--@DwAreaFirstActivePageID-->42121
23<!--@DwAreaFirstPageID-->42121
24<!--@DwAreaID-->11
25<!--@DwAreaName-->19Alfsen og Gunderson
26<!--@DwAreaSearchPageID-->42425
27<!--@DwContent(content)-->6948<div class="col-md-12"> <div class="row"> <div class="col-md-9"> <div class="image"> <img src="/Admin/Publ
28<!--@DwCookieWarning-->0
29<!--@DwDate-->1026.03.2023
30<!--@DwDate.Day-->226
31<!--@DwDate.DayOfYear-->285
32<!--@DwDate.GeneralDate-->1926.03.2023 00:33:51
33<!--@DwDate.Hour-->10
34<!--@DwDate.LongDate-->1026.03.2023
35<!--@DwDate.LongDayName-->6
36<!--@DwDate.LongMonthName-->4mars
37<!--@DwDate.LongTime-->800:33:51
38<!--@DwDate.MediumDate-->20søndag 26. mars
39<!--@DwDate.Minute-->233
40<!--@DwDate.Month-->13
41<!--@DwDate.Quarter-->11
42<!--@DwDate.RFC1123-->29Sat, 25 Mar 2023 23:33:51 GMT
43<!--@DwDate.Second-->251
44<!--@DwDate.ShortDate-->1026.03.2023
45<!--@DwDate.ShortDayName-->3s&#
46<!--@DwDate.ShortMonthName-->3mar
47<!--@DwDate.ShortTime-->500:33
48<!--@DwDate.Sortable-->192023-03-26T00:33:51
49<!--@DwDate.SortableOffset-->252023-03-26T00:33:51+01:00
50<!--@DwDate.Weekday-->10
51<!--@DwDate.WeekOfYear-->212
52<!--@DwDate.Year-->42023
53<!--@DwDateLong-->16sø., 26 mar
54<!--@DWDateMedium-->1126 mar 2023
55<!--@DWDateShort-->1026-03-2023
56<!--@DWextranet_AccessUserPassword-->0
57<!--@DWextranet_AccessUserUserName-->0
58<!--@DWExtranetAccountBlocked-->0
59<!--@DWExtranetAction-->42Default.aspx?ID=2644&amp;itemid=Blogg%
60<!--@DWExtranetForgotBox-->0
61<!--@DWExtranetPassword-->0
62<!--@DWExtranetPasswordRemember-->0
63<!--@DWExtranetUsername-->0
64<!--@DWExtranetUsernameRemember-->0
65<!--@DwNavigation(bottomnav)-->511<ul class="list-unstyled bottom-links" id="bottomnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li>
66<!--@DwNavigation(enghurtignav)-->275<ul class="top-nav" id="enghurtignav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li> <a href=&
67<!--@DwNavigation(engmobnav)-->19246<ul class="nav-list" id="engmobnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> <ul class="M1"> <
68<!--@DwNavigation(engomagnav)-->657<ul id="engomagnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester/filteranlegg-støvrensing">Støvfiltrering</a> </li> <li>
69<!--@DwNavigation(hurtignav)-->272<ul class="top-nav" id="hurtignav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> </li> <li> <a href=&quo
70<!--@DwNavigation(jobbenav)-->137<ul id="jobbenav"> <li> <a href="/stilling-ledig/prosjektingeniør-prosjektsalg">Prosje
71<!--@DwNavigation(kontaktnav)-->1407<ul id="kontaktnav"> <li> <a href="/kontakt-oss/post-og-besøksadresser">Post- og besøksadresser</a> </li> <li> <
72<!--@DwNavigation(kontaktnaveng)-->1411<ul id="kontaktnav-eng"> <li> <a href="/kontakt-oss/post-og-besøksadresser">Post- og besøksadresser</a> </li> <li>
73<!--@DwNavigation(mobnav)-->19243<ul class="nav-list" id="mobnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester">Produkter</a> <ul class="M1"> <li&
74<!--@DwNavigation(mobomagnav)-->816<ul id="mobomagnav"> <li> <a href="/om-ag/historikk">Historikk</a> </li> <li> <a href="/om-ag/verdier">Verdie
75<!--@DwNavigation(omagnav)-->654<ul id="omagnav"> <li> <a href="/produkter-og-tjenester/filteranlegg-støvrensing">Støvfiltrering</a> </li> <li> <
76<!--@DwNavigation(omagnaveng)-->817<ul id="omagnav-eng"> <li> <a href="/om-ag/historikk">Historikk</a> </li> <li> <a href="/om-ag/verdier">Verdi
77<!--@DwPageCreatedDate-->1006.02.2020
78<!--@DwPageCreatedDate.Day-->16
79<!--@DwPageCreatedDate.DayOfYear-->237
80<!--@DwPageCreatedDate.GeneralDate-->1906.02.2020 15:03:27
81<!--@DwPageCreatedDate.Hour-->215
82<!--@DwPageCreatedDate.LongDate-->1006.02.2020
83<!--@DwPageCreatedDate.LongDayName-->7torsdag
84<!--@DwPageCreatedDate.LongMonthName-->7februar
85<!--@DwPageCreatedDate.LongTime-->815:03:27
86<!--@DwPageCreatedDate.MediumDate-->23torsdag 6. februar 2020
87<!--@DwPageCreatedDate.Minute-->13
88<!--@DwPageCreatedDate.Month-->12
89<!--@DwPageCreatedDate.Quarter-->11
90<!--@DwPageCreatedDate.RFC1123-->29Thu, 06 Feb 2020 14:03:27 GMT
91<!--@DwPageCreatedDate.Second-->227
92<!--@DwPageCreatedDate.ShortDate-->1006.02.2020
93<!--@DwPageCreatedDate.ShortDayName-->3to.
94<!--@DwPageCreatedDate.ShortMonthName-->3feb
95<!--@DwPageCreatedDate.ShortTime-->515:03
96<!--@DwPageCreatedDate.Sortable-->192020-02-06T15:03:27
97<!--@DwPageCreatedDate.SortableOffset-->252020-02-06T15:03:27+01:00
98<!--@DwPageCreatedDate.Weekday-->14
99<!--@DwPageCreatedDate.WeekOfYear-->16
100<!--@DwPageCreatedDate.Year-->42020
101<!--@DwPageID-->42644
102<!--@DWPageID-->42644
103<!--@DwPageID_1-->42644
104<!--@DwPageName-->7Bloggen
105<!--@DwPageName_1-->7Bloggen
106<!--@DwPageUpdateDate-->0
107<!--@DwPageUpdateDateTime-->0
108<!--@DwPageUpdatedDate-->1006.02.2020
109<!--@DwPageUpdatedDate.Day-->16
110<!--@DwPageUpdatedDate.DayOfYear-->237
111<!--@DwPageUpdatedDate.GeneralDate-->1906.02.2020 15:10:00
112<!--@DwPageUpdatedDate.Hour-->215
113<!--@DwPageUpdatedDate.LongDate-->1006.02.2020
114<!--@DwPageUpdatedDate.LongDayName-->7torsdag
115<!--@DwPageUpdatedDate.LongMonthName-->7februar
116<!--@DwPageUpdatedDate.LongTime-->815:10:00
117<!--@DwPageUpdatedDate.MediumDate-->23torsdag 6. februar 2020
118<!--@DwPageUpdatedDate.Minute-->210
119<!--@DwPageUpdatedDate.Month-->12
120<!--@DwPageUpdatedDate.Quarter-->11
121<!--@DwPageUpdatedDate.RFC1123-->29Thu, 06 Feb 2020 14:10:00 GMT
122<!--@DwPageUpdatedDate.Second-->10
123<!--@DwPageUpdatedDate.ShortDate-->1006.02.2020
124<!--@DwPageUpdatedDate.ShortDayName-->3to.
125<!--@DwPageUpdatedDate.ShortMonthName-->3feb
126<!--@DwPageUpdatedDate.ShortTime-->515:10
127<!--@DwPageUpdatedDate.Sortable-->192020-02-06T15:10:00
128<!--@DwPageUpdatedDate.SortableOffset-->252020-02-06T15:10:00+01:00
129<!--@DwPageUpdatedDate.Weekday-->14
130<!--@DwPageUpdatedDate.WeekOfYear-->16
131<!--@DwPageUpdatedDate.Year-->42020
132<!--@DWTime-->812:33:51
133<!--@DwTopPageID-->42644
134<!--@DwTopPageName-->7Bloggen
135<!--@Global.PageId-->42644
136<!--@Global.PagingPosition-->11
137<!--@Global.ParagraphId-->10
138<!--@Item.Area.Annet-->354<p><a href="/bloggen">Annet</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2644">Bloggen</a></li> <li><a href="
139<!--@Item.Area.Annet.IsRequired-->0
140<!--@Item.Area.Annet.Name-->5Annet
141<!--@Item.Area.Annet.SystemName-->5Annet
142<!--@Item.Area.Annet.Type-->9Rich text
143<!--@Item.Area.Annet.Value-->354<p><a href="/bloggen">Annet</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2644">Bloggen</a></li> <li><a href="
144<!--@Item.Area.Field.First-->0
145<!--@Item.Area.Field.Last-->4True
146<!--@Item.Area.Id-->12
147<!--@Item.Area.Id.IsRequired-->0
148<!--@Item.Area.Id.Name-->2Id
149<!--@Item.Area.Id.SystemName-->2Id
150<!--@Item.Area.Id.Type-->4Text
151<!--@Item.Area.Id.Value-->12
152<!--@Item.Area.ItemInstanceType-->0
153<!--@Item.Area.ItemInstanceType.IsRequired-->0
154<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Name-->16ItemInstanceType
155<!--@Item.Area.ItemInstanceType.SystemName-->16ItemInstanceType
156<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Type-->4Text
157<!--@Item.Area.ItemInstanceType.Value-->0
158<!--@Item.Area.Om_AG-->267<p><a href="/om-ag">Om AG</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2431">Kontakt</a></li> <li><a href="D
159<!--@Item.Area.Om_AG.IsRequired-->0
160<!--@Item.Area.Om_AG.Name-->5Om AG
161<!--@Item.Area.Om_AG.SystemName-->5Om_AG
162<!--@Item.Area.Om_AG.Type-->9Rich text
163<!--@Item.Area.Om_AG.Value-->267<p><a href="/om-ag">Om AG</a></p> <ul> <li><a href="Default.aspx?ID=2431">Kontakt</a></li> <li><a href="D
164<!--@Item.Area.ParagraphHeader-->0
165<!--@Item.Area.ParagraphHeader.IsRequired-->0
166<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Name-->15ParagraphHeader
167<!--@Item.Area.ParagraphHeader.SystemName-->15ParagraphHeader
168<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Type-->4Text
169<!--@Item.Area.ParagraphHeader.Value-->0
170<!--@Item.Area.Sort-->10
171<!--@Item.Area.Sort.IsRequired-->0
172<!--@Item.Area.Sort.Name-->4Sort
173<!--@Item.Area.Sort.SystemName-->4Sort
174<!--@Item.Area.Sort.Type-->4Text
175<!--@Item.Area.Sort.Value-->10
176<!--@Item.Area.SystemName-->6Omrade
177<!--@Item.Page.Bilde-->0
178<!--@Item.Page.Bilde.FocalPointParameters-->7x=0&
179<!--@Item.Page.Bilde.FocalX-->10
180<!--@Item.Page.Bilde.FocalY-->10
181<!--@Item.Page.Bilde.ImageHasFocalPoint-->0
182<!--@Item.Page.Bilde.IsRequired-->0
183<!--@Item.Page.Bilde.Name-->5Bilde
184<!--@Item.Page.Bilde.SystemName-->5Bilde
185<!--@Item.Page.Bilde.Type-->4File
186<!--@Item.Page.Bilde.Value-->0
187<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
188<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalX-->10
189<!--@Item.Page.Bilde.Value.FocalY-->10
190<!--@Item.Page.Bilde.Value.ImageHasFocalPoint-->0
191<!--@Item.Page.Field.First-->0
192<!--@Item.Page.Field.Last-->4True
193<!--@Item.Page.Id-->3299
194<!--@Item.Page.Id.IsRequired-->0
195<!--@Item.Page.Id.Name-->2Id
196<!--@Item.Page.Id.SystemName-->2Id
197<!--@Item.Page.Id.Type-->4Text
198<!--@Item.Page.Id.Value-->3299
199<!--@Item.Page.ItemInstanceType-->0
200<!--@Item.Page.ItemInstanceType.IsRequired-->0
201<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Name-->16ItemInstanceType
202<!--@Item.Page.ItemInstanceType.SystemName-->16ItemInstanceType
203<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Type-->4Text
204<!--@Item.Page.ItemInstanceType.Value-->0
205<!--@Item.Page.Mp4-->0
206<!--@Item.Page.Mp4.FocalPointParameters-->7x=0&
207<!--@Item.Page.Mp4.FocalX-->10
208<!--@Item.Page.Mp4.FocalY-->10
209<!--@Item.Page.Mp4.ImageHasFocalPoint-->0
210<!--@Item.Page.Mp4.IsRequired-->0
211<!--@Item.Page.Mp4.Name-->3mp4
212<!--@Item.Page.Mp4.SystemName-->3Mp4
213<!--@Item.Page.Mp4.Type-->4File
214<!--@Item.Page.Mp4.Value-->0
215<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
216<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalX-->10
217<!--@Item.Page.Mp4.Value.FocalY-->10
218<!--@Item.Page.Mp4.Value.ImageHasFocalPoint-->0
219<!--@Item.Page.ParagraphHeader-->0
220<!--@Item.Page.ParagraphHeader.IsRequired-->0
221<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Name-->15ParagraphHeader
222<!--@Item.Page.ParagraphHeader.SystemName-->15ParagraphHeader
223<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Type-->4Text
224<!--@Item.Page.ParagraphHeader.Value-->0
225<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling-->0
226<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.IsRequired-->0
227<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Name-->17Vis sosial deling
228<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.SystemName-->17SkjulSosialDeling
229<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Type-->8Checkbox
230<!--@Item.Page.SkjulSosialDeling.Value-->0
231<!--@Item.Page.Sort-->10
232<!--@Item.Page.Sort.IsRequired-->0
233<!--@Item.Page.Sort.Name-->4Sort
234<!--@Item.Page.Sort.SystemName-->4Sort
235<!--@Item.Page.Sort.Type-->4Text
236<!--@Item.Page.Sort.Value-->10
237<!--@Item.Page.SystemName-->14Sideegenskaper
238<!--@Item.Page.Tekst-->0
239<!--@Item.Page.Tekst.IsRequired-->0
240<!--@Item.Page.Tekst.Name-->5Tekst
241<!--@Item.Page.Tekst.SystemName-->5Tekst
242<!--@Item.Page.Tekst.Type-->9Rich text
243<!--@Item.Page.Tekst.Value-->0
244<!--@Item.Page.Tittel-->0
245<!--@Item.Page.Tittel.IsRequired-->0
246<!--@Item.Page.Tittel.Name-->6Tittel
247<!--@Item.Page.Tittel.SystemName-->6Tittel
248<!--@Item.Page.Tittel.Type-->4Text
249<!--@Item.Page.Tittel.Value-->0
250<!--@Item.Page.Webm-->0
251<!--@Item.Page.Webm.FocalPointParameters-->7x=0&
252<!--@Item.Page.Webm.FocalX-->10
253<!--@Item.Page.Webm.FocalY-->10
254<!--@Item.Page.Webm.ImageHasFocalPoint-->0
255<!--@Item.Page.Webm.IsRequired-->0
256<!--@Item.Page.Webm.Name-->4webm
257<!--@Item.Page.Webm.SystemName-->4Webm
258<!--@Item.Page.Webm.Type-->4File
259<!--@Item.Page.Webm.Value-->0
260<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalPointParameters-->7x=0&
261<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalX-->10
262<!--@Item.Page.Webm.Value.FocalY-->10
263<!--@Item.Page.Webm.Value.ImageHasFocalPoint-->0
264<!--@Javascripts-->0
265<!--@LongLang-->5nn-NO
266<!--@Meta.Description-->0
267<!--@Meta.Keywords-->0
268<!--@MetaTags-->82<base href="https://www.ag.no/"> <meta name="generator&qu
269<!--@Stylesheets-->0
270<!--@Title-->7Bloggen
271<!--@LoopStart(Languages)--> <!--@LoopEnd(Languages)-->0
272<!--@LoopStart(WebsiteLanguages)--> <!--@LoopEnd(WebsiteLanguages)-->0
273<!--@LoopStart(Item.Area.Groups)--> <!--@LoopEnd(Item.Area.Groups)-->0
274<!--@LoopStart(Item.Area.Fields)--> <!--@LoopEnd(Item.Area.Fields)-->0
275<!--@LoopStart(Item.Page.Groups)--> <!--@LoopEnd(Item.Page.Groups)-->0
276<!--@LoopStart(Item.Page.Fields)--> <!--@LoopEnd(Item.Page.Fields)-->0
277<!--@LoopStart(Comments)--> <!--@LoopEnd(Comments)-->0
278<!--@LoopStart(Comments.Newfirst)--> <!--@LoopEnd(Comments.Newfirst)-->0
279<!--@LoopStart(Currencies)--> <!--@LoopEnd(Currencies)-->0
280<!--@LoopStart(OrderContexts)--> <!--@LoopEnd(OrderContexts)-->0
281<!--@LoopStart(OrderContextCarts)--> <!--@LoopEnd(OrderContextCarts)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->1026.03.2023
1<!--@Global:Server.Date.Day-->226
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->10
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->233
4<!--@Global:Server.Date.Month-->13
5<!--@Global:Server.Date.Second-->250
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->10
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->212
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->3s&#
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->4mars
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3mar
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42023
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->285
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->11
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->1926.03.2023 00:33:50
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->1026.03.2023
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->800:33:50
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->20søndag 26. mars
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->1026.03.2023
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->500:33
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Sat, 25 Mar 2023 23:33:50 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192023-03-26T00:33:50
23<!--@Global:Pageview.Url-->45/bloggen/er-sikkerheten-ivaretatt-på-din
24<!--@Global:Pageview.LayoutTemplate-->9blog.html
25<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->37/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
26<!--@Global:Page.ID-->42644
27<!--@Global:Page.IsProtected-->0
28<!--@Global:Page.Name-->7Bloggen
29<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
30<!--@Global:Area.ID-->11
31<!--@Global:Area.Name-->19Alfsen og Gunderson
32<!--@Global:Area.Primarydomain-->9www.ag.no
33<!--@Global:Area.Lang-->2nn
34<!--@Global:Area.LongLang-->5nn-NO
35<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->27Norwegian, Nynorsk (Norway)
36<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Norway
37<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->15nynorsk (Noreg)
38<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->5Noreg
39<!--@Global:Area.Culture.Name-->5nn-NO
40<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2NO
41<!--@Global:Page.Top.Name-->7Bloggen
42<!--@Global:Page.Top.ID-->42644
43<!--@Global:Extranet.UserID-->10
44<!--@Global:Extranet.UserName-->0
45<!--@Global:Extranet.ImpersonationMode-->10OnlyOrders
46<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
47<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
48<!--@Global:Request.Url-->54https://www.ag.no/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
49<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->54https://www.ag.no/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
50<!--@Global:Request.Host-->9www.ag.no
51<!--@Global:Request.OriginalString-->58https://www.ag.no:443/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
52<!--@Global:Request.PathAndQuery-->37/Default.aspx?ID=2644&itemid=Blog
53<!--@Global:Request.Port-->3443
54<!--@Global:Request.Query-->24?ID=2644&itemid=Blog
55<!--@Global:Request.Scheme-->5https
56<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
57<!--@Global:Device.IsMobile-->0
58<!--@Global:Device.IsTablet-->0
59<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
60<!--@Global:Device.IsBot-->0
61<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
62<!--@Global:Device.IsIOS-->0
63<!--@Global:Device.IsWindows-->0
64<!--@Global:Device.IsOther-->4True
65<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
66<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
67<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
68<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
69<!--@Global:Device.IsIPad-->0
70<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
71<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
72<!--@Global:OMC.Visitor.ID-->24resel0zffteoxjq5cpxpqjzb
73<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit-->1026.03.2023
74<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Day-->226
75<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Hour-->10
76<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Minute-->233
77<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Month-->13
78<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Second-->250
79<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Weekday-->10
80<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.WeekOfYear-->212
81<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongDayName-->6
82<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortDayName-->3s&#
83<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongMonthName-->4mars
84<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortMonthName-->3mar
85<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Year-->42023
86<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.DayOfYear-->285
87<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Quarter-->11
88<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.GeneralDate-->1926.03.2023 00:33:50
89<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongDate-->1026.03.2023
90<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongTime-->800:33:50
91<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.MediumDate-->20søndag 26. mars
92<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortDate-->1026.03.2023
93<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortTime-->500:33
94<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.RFC1123-->29Sat, 25 Mar 2023 23:33:50 GMT
95<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Sortable-->192023-03-26T00:33:50
96<!--@Global:OMC.Visitor.IsReturning-->0
97<!--@Global:OMC.Visitor.HasProfiles-->0
98<!--@Global:OMC.Experiment.Variation.Original-->4True
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42644
1<!--@Server:Request.itemid-->8Blogg:25