Gå til innholdet
Pulverhåndtering

Er sikkerheten ivaretatt på din silo?

Riktig design og utførelse på siloer er avgjørende for å unngå driftsproblemer. Det er imidlertid viktig at man har et overordnet sikkerhetssystem som ivaretar sikkerheten ved alle overføringer.

Det finnes i dag sikkerhetssystemer som hindrer utslipp til omgivelsene, skade på personer og som varsler om vedlikeholdsbehov.

Oppgradering av eksisterende siloer
Generelt blir regelverk stadig strengere og ansvaret blir klarere definert nå enn tidligere dersom det skulle skje en ulykke. Sørg for at du har et system som varsler før siloen er overfylt, silofilteret er tett, eller overtrykksventilen er slått ut. Dette kan hindre fatale hendelser med personskade, tap av produkt og forurensning av området. Et velfungerende sikkerhetssystem er en trygghet for både mottaker og transportør.

Installasjon av nye siloer
I en ny siloinstallasjon tilpasses løsning av sikkerhetssystem til de ønsker og behov bedriften har. Dimensjonering av selve siloen gjøres i henhold til ønsket volum, der lokale krav til høyde og utforming ellers ivaretas, samt utforming av silobunnen for god produktflyt ut av silo. Installasjon av et styresystem for overvåkning kobles opp til nødvendig sikkerhetsutstyr. Typisk instrumentering som inngår:

  • Styreskap
  • Filter med dP kontroller
  • Pressostat
  • Over-/undertrykksventil
  • Nivåvakter
  • Nivåmåling (radar, veieceller o.l)
  • Klemventil
  • Lyd og lys

En styring vil typisk foreta en systemsjekk av alle komponenter før det blir gitt klarsignal for overføring til silo. I en normalsituasjon vil systemet overvåke verdier og varsle om hendelser inntil grenseverdier/stoppsignal inntreffer.

Vår erfaring er din trygghet
Vi har bred erfaring i faget og kunnskap om hvordan produkter oppfører seg og hvordan de skal behandles. Våre leverandører og samarbeidspartnere blir samlet et stort nettverk som gir deg som vår kunde en stor trygghet når du velger AG som leverandør. Vi har gjennom dette nettverket tilgang til testsentre hvor man kan teste og verifisert produkters egenskaper slik at den beste løsningen blir valgt.

Ta kontakt med oss i dag for løsning av morgendagens behov!
 

Mer om silo og bulkanlegg

AG-bloggen