Gå til innholdet
Service og vedlikehold

AG - en industriell støttespiller

Vi kan hjelpe deg med dine utfordringer relatert til støv og partikulære utslipp, samt håndtering av støv og pulver.

Våre medarbeidere har lang erfaring med å hjelpe kunder med ulike utfordringer innen prosess og næringsmiddelindustrien. Enten det gjelder en konkret problemstilling eller om det gjelder bistand i forbindelse med budsjettoverslag er det mulig å kontakte oss.

Vi utfører alt fra rådgivning, innregulering, komplette prosjektleveranser, produktleveranser, salg av reservedeler, periodisk service, vedlikehold og bytting av filterposer, for å nevne noe.

AG-service oppdager og retter feil

Serviceavdelingen i Alfsen og Gunderson har lang og bred erfaring med ulike industrielle støvfilteranlegg, sendesystemer, industristøvsugere, pumper, avfuktere og vannbehandlingsutstyr.

Våre erfaringer viser at det av ulike årsaker er behov for periodisk ettersyn av spesielt filteranlegg og industristøvsugere, utover det å følge vanlige smøreintervaller. Vi ser ofte at driftsparametere blir endret, at kanaler endres og at anlegg i beste intensjon driftes feil.

Vi har kunnskapen og erfaringen som kan oppdage og rettet opp i slike feil.

For oss er det viktig at våre anlegg driftes optimalt over tid, slik at disse fungerer etter ønsket mål og hensikt. Det gjelder også med tanke på lave emisjoner og optimalt energiforbruk, samt unødig slitasje og støy. 

Støvmålinger etter norsk og internasjonal standard

Det stilles store krav til å begrense utslipp av forurensede gasser både til indre og  til ytre miljø. Alfsen og Gunderson har i en årrekke foretatt målinger av alle typer konsesjonsbelagte utslipp. Vi foretar målinger av de fleste parametere i gasstrømmer. Våre målinger utføres etter norsk og internasjonal standard.

24-timers serviceavtale

Å inngå en serviceavtale med Alfsen og Gunderson gir en avtalt periodisk inspeksjon av gjeldende anlegg, og du som kunde blir prioritert i forhold til andre kunder. En kunde med avtale vil til enhver tid ha krav på en tilbakemelding på relaterte problemer i løpet av 24 timer.

Før hver avtale inngås gjøres en befaring hos den enkelte kunde. I etterkant av hvert servicebesøk sendes en godt dokumentert servicerapport med sjekklister for utførte punkter, medgått materiale, samt anbefalinger om utbedringer som bør og må gjøres.

Ta kontakt dersom det er ønskelig med tilbud på serviceavtale med oss i Alfsen og Gunderson

Mer om service og vedlikehold

AG-bloggen