Gå til innholdet

Sundyne
Marelli
sentrifugal-
pumper

Bombas Ercole Marelli er en spansk produsent av prosess og offshorepumper. Fabrikken ble nylig kjøpt opp av Sundyne Corporation og heter nå Syndyne Marelli.

Fabrikken kjennetegnes av produkter med svært lang levetid, høy kvalitet og kontinuerlig utvikling av API pumper for petrokjemi, offshore og RO systemer. Sundyne Marelli er en foretrukket leverandør til norsk offshore sektor og vi har gjort mange store pakkeleveranser både innen - og utenlands. I tillegg produserer de store råvanns/inntakspumper til pumpekraftverk, vannverk etc med meget høye virkningsgrader, både semidykket (tørropstilt motor) og horisontale/vertikale varianter opptil 15000 m³/h. For mer informasjon om produktene, vennligst se prospekter for de forskjellige pumpetypene under Tekniske data.

Hjemmeside leverandør