Gå til innholdet

Kombinerte kjøl- og bremsesystemer

Konstruksjon, engineering og produksjon av kombinerte kjøle- og bremsesystemer
for skip, on- og offshore.

Utførelser iht. DnV, ABS, NORSOK etc. Effekt og utførelse etter spesifikasjon fra kunde.Kjølemedium kan bl.a. være luft, gass, sjøvann eller ferskvann. Vi har levert enheter med kapasitet fra noen få hundre kW til over 10 MW. Direktekjølte eller med buffersystem.

Kjølesystemer

Konstruksjon, engineering og produksjon av kombinerte kjølesystemer for skip, on- og offshore.

Utførelser iht. DnV, ABS, NORSOK etc. Effekt og utførelse etter spesifikasjon fra kunde. Kjølemedium kan bl.a. være luft, gass, sjøvann eller ferskvann. Vi har levert enheter med kapasitet fra noen få kW til over 1 MW. Enhetene kan også være i standardutførelse. Frittmontert eller som en del av VFD lineup. Singel-line eller side by side.

Bremseenheter

Konstruksjon, engineering og produksjon av bremsemotstander for skip, on- og offshore.

  • Utførelser iht. DnV, ABS, NORSOK etc.
  • Effekt og utførelse etter spesifikasjon fra kunde.
  • Kjølemedium kan bl.a.være luft, gass, sjøvann eller ferskvann.
  • Vi har levert enheter med kapasitet fra noen få hundre kW til over 10 MW.
  • Normalspenning er 1000 VDC. Testspenning iht. klassekrav.
  • Enkeltgruppe eller multigruppe utførelse.
  • Horisontale og vertikale utførelser.
  • Direktekjølte eller med buffersystem.

Kontakt

Produktansvarlig Pumper

+47 90 78 14 16
Gard.Christensen@ag.no