Gå til innholdet

Hvorfor avfukte?

Det finnes mange ulike grunner til å avfukte. Korrosjon og mugg er kanskje de mest kjente, men avfuktere har også flere andre bruksområder. I f.eks. klippfisktørkene er avfukteren et viktig ledd i produksjonen.

Her finner du ulike situasjoner der avfuktning vil være aktuelt.

Korrosjon
Jern og stål vil ikke ruste hvis luften som er i kontakt med overflaten har en relativ fuktighet under 50% RF. Avfuktning er ofte den beste og rimeligste metode for å beskytte utstyr og innvendig i lukkede stålkonstruksjoner. Avfuktning benyttes f.eks. i broer, kraftstasjoner, skip og oljeplattformer, for å forhindre korrosjonsangrep. Metoden kan fullstendig erstatte påføring av maling.

Kondensasjon
Det vil ikke dannes kondens på en overflate dersom omgivelsesluften har et lavere duggpunkt enn overflatetemperaturen. Kondens kan føre til mange problemer som korrosjon, kortslutning i elektriske anlegg, takdrypp, hygieneproblemer i næringsmiddelindustri etc.

Håndtering av hygroskopiske materialer
Kvaliteten til tørre medikamenter (tabletter), tørrmat, harde sukkervarer eller andre hygroskopiske materialer kan bare opprettholdes fra produksjon til forbruker dersom det oppbevares i luft med lav relativ fuktighet. Hvis ditt produkt klumper, degraderes raskt eller blir klissete, bør du vurdere avfuktning. De fleste tørrvarer krever så lave duggpunkt at det bare er mulig å oppnå med sorpsjonsavfuktere.

Muggdannelse
Dannelse av mugg og sopp kan unngås hvis omgivelsesluften holdes under 70% RF. Dette er viktig i mange situasjoner som f.eks. ved lagring av trevirke. I hus med krypkjellere er det ofte nødvendig med en avfukter for å forhindre mugg- og soppdannelse.

Bakterievekst
Bakterier trenger fuktighet for å overleve og formere seg. Hvis omgivelsesluften holdes under 50% relativ fuktighet vil de fleste bakterier ikke kunne formere seg.

Tørking av bygninger
Når det tørkes i et nytt bygg eller et bygg med vannskader er sorpsjonsavfuktning den mest effektive metoden å bruke. Varme vil bare flytte fuktigheten til en annen del i bygget, og varme i kombinasjon med ventilasjon vil medføre store energikostnader. Med sorpsjonsavfuktning vil fuktigheten fjernes ut av bygget på en svært energiøkonomisk måte.

Isdannelse / påriming
Det vil ikke dannes is på en overflate med minusgrader, dersom omgivelsesluften har et lavere duggpunkt enn overflatetemperaturen. Isdannelse / påriming er et problem i f.eks. kjølelagre hvor det vil medføre lavere virkningsgrad på kjølemaskineriet. Avfuktning vil holde isen borte.

Produkttørking
Tørking av produkter som fisk og kjøtt må skje både raskt, kontrollert og skånsomt. Hvis produktet som skal tørkes er følsomt for høy temperatur, skjer tørkingen best med sorpsjonsavfuktning.

Les mer om vårt tørkesystem for klippfisk

Spør oss om - hvorfor avfukte?

Felt markert med * må fylles ut.