Gå til innholdet

Avfuktnings-
prinsipper

I våre avfuktere benyttes ulike prinsipper ut fra bruksområde og preferanser. Felles for alle er sorpsjonsteknologien.

Det vanligste er Recusorb-prinsippet som har kontinuerlig avfuktning med integrert varmegjenvinningsektor. Consorb benyttes der en har lav regenereringstemperatur. I tillegg har vi Frigosorb og Econosorb som kombinerer sorpsjon- med varmepumpe. Resultatet er avfuktning med meget lavt energiforbruk. På denne måten kan vi tilby fleksible løsninger som passer hver enkelt kundes eget behov.

Consorb

Consorb-prinsippet er det første prinsippet som ble utviklet innen sorpsjonsteknikken. Prosessluften (lys grønn på bildet) blåses gjennom sorpsjonsrotoren. Fuktigheten i luften overføres til rotormaterialet og den tørre luften (gul) forlater avfukteren. I og med at rotoren roterer havner den fuktige delen av rotoren i regenereringsdelen hvor varm luft (mørk grønn) tørker rotoren. Den fuktige luften (blå) suges ut. Consorb prinsippet benyttes normalt ved lave regenereringstemperaturer og når man avfukter svært fuktig luft.

Recusorb

Med Recusorb prinsippet kan man nå svært lave duggpunkt. Under regenereringen tas varme opp av rotormaterialet. Varmen overføres til en ”purge sone” hvor innkommende regenereringsluft forvarmes og delvis avfuktes. Dette gir to effekter: Det kreves mindre energi for å nå regenereringstemperaturen samt at luftens relative fuktighet synker. Resultatet er at tørrluften blir både tørrere og kjøligere enn med andre sorpsjonsavfuktere.

Recusorb DR

Recusorb DR har en vifte som driver både tørrlufts- og våtluftsmengdene. Dette gjør installasjonen enklere når man vil ha overtrykk i det avfuktede rommet. Recusorb DR prinsippet benyttes i bl.a. portable enheter, samt i bruksområder hvor det er ønskelig med svært lave duggpunkt.

Frigosorb

Frigosorb-prinsippet er sannsynligvis en av de minst energikrevende avfukterene på markedet og finnes bare hos Seibu Giken DST AB. Frigosorb passer utmerket der hvor det er vanskelig å lede ut våtluften. Avfukteren har en varmepumpe som først varmer opp den innkommende luften (mørk grønn), som tørker rotoren. Den fuktige luften (blå) kjøes ned og vann kondenserer. For å ytterligere avfukte luften passerer den deretter gjennom rotoren som adsorberer det meste av den gjenstående fuktigheten. Takket være varmepumpefunksjonen bruker Frigosorb svært lite energi.

Econosorb

Econosorb-prinsippet likner på Frigosorb prinsippet, men den våte luften (blå) passerer ikke gjennom fordamperen (kjølebatteriet). Prosessluften suges gjennom fordamperen og blir enten bare forkjølt eller både tørrere og forkjølt. Takket være den innebygde kjølingen har tørrluften samme eller lavere temperatur enn innkommende prosessluft.

Aquasorb

Med Aquasorb prinsippet kondenseres fuktigheten ut og vannet kan enkelt dreneres til sluk. Det genereres mer energi i tørrluften enn strømforbruket skulle tilsi (kondenseringsvarmen overføres til tørrluften). Aquasorb har en stor tørrluftsmengde noe som forbedrer tørkeeffekten.

Spør oss om avfuktningsprinsipper!

Felt markert med * må fylles ut.