Gå til innholdet

Lager

Et stabilt klima er viktig for å sikre kvaliteten på produktene du lagrer. Med en tett plasthall og en avfukter fra Alfsen og Gunderson har du et høykvalitetslager der både lagrede produkter og hallkonstruksjonen er sikret mot korrosjon og andre fuktskader.

Forsvaret har gjennom flere tiår vært kunde hos Alfsen og Gunderson. Når man lagrer alt fra klær og ammunisjon til høyteknologisk elektronisk utstyr er det helt essensielt at det er i tørre omgivelser. Med avfuktere fra AG i sine mobiliseringslagre er forsvaret trygge på at utstyret alltid er klart til strid.

Hygroskopiske produkter

Hygroskopiske produkter vil hele tiden trekke til seg fuktighet fra omgivelsene. Eksempler på slike produkter er treverk, lær, korn, tabletter etc. Når man lagrer slike materialer, er man avhengig av å kunne ha et kontrollert miljø. Materialer som treverk og lær skal inneha en viss fuktighet, og da er det viktig med styring.

En avfukter fra AG kombinert med fuktighets-styring sikrer et kontrollert klima der du kan være trygg på at varene opprettholder ønsket kvalitet med lavest mulig energiforbruk.

Riktig vanninnhold i nedtørket trelast

I et klimalager med avfukter fra AG holdes den relative luftfuktigheten (%RF) i hallen på det nivået som er i likevekt med vanninnholdet i den nedtørkede trelasten

Mykskader og mugg

Pappesker er utsatt for mykskader når de står i fuktige omgivelser. Dette medfører at emballasjen blir ødelagt og innholdet kan skades. Ved lagring av produksjonsferdig papp og papir er det også viktig at fuktigheten kontrolleres.

Tørre kjellere og boder.

I kjellerrom under bakkenivå er det ofte fuktproblemer. Når varm sommerluft kommer ned i kalde kjellere blir det høy fuktighet og vannet kondenserer på de kalde kjellerveggene. Dette gir god grobunn for mugg og andre fuktskader. Når fuktigheten holdes under 50% RF, unngår man mykskader på pappesker, hindrer korrosjon og tar bedre vare på det elektriske anlegget. En avfukter fra AG egner seg ypperlig i alle lagerrom der fukt er et problem.

Museum og arkiv

I museum og arkiv lagres viktige kulturminner som skal kunne vises frem for ettertiden. Det stille store krav til kontroll på inneklima. Hvis fuktigheten blir for høy kan bøker sprekke opp, organisk materiale endre karakter og mikrofilmer kan skades. Med en avfukter fra Alfsen og Gunderson kan du få kontroll på klimaet og være sikker på at skattene bevares.

Kjøle- og fryselager

Med sorpsjonsavfuktere kan en unngå isdannelse i et fryselager. Redusert behov for avriming av fordampere i kjøle- og fryselager gir både jevnere temperatur i lageret og lavere energiforbruk. God fuktighetskontroll gir også sikrere kvalitet på lagrede varer og emballasje.

Hvorfor avfukte

Spør oss om bruksområder!

Felt markert med * må fylles ut.