Gå til innholdet

Lager

Et stabilt klima er viktig for å sikre kvaliteten på produktene du lagrer. Med en tett plasthall og en avfukter fra Alfsen og Gunderson har du et høykvalitetslager der korrosjon er et ikke-tema.

Lyngåsen borettslag

I kjellerrom under bakkenivå er det alltid innslag av fukt. Når varm sommerluft kommer ned i kalde kjellere blir det høy fuktighet og vannet kondenserer på de kalde kjellerveggene. Sammen med tilsig av vann fra grunnen gir dette god grobunn for mugg. I Lyngåsen borettslag hadde de problemer med mugg i kjellerbodene, noe som gjorde nytteverdien til bodene lavere.

Det ble installert såkalt elektro-osmose anlegg, men uten hell. Da bestemte de seg for å kontakte Alfsen og Gunderson for å undersøke andre muligheter. Ved måling av fuktighet i lokalet viste det seg at den lå opp mot 80 % relativ fuktighet Dette førte til at det før jul i 2005 ble installert en DST Seibu Giken avfukter med tilhørende hygrostatstyring fra AG.

Avfukteren har vært i problemfri drift i fire år, og styret besluttet å investere i to nye anlegg i tilsvarende bodrom. Kunden er svært fornøyd med produktet, og mugglukten er helt borte. Når fuktigheten reduseres ned til om lag 50% RF, unngår man mykskader på pappesker, hindrer korrosjon og tar bedre vare på det elektriske anlegget. For slike typer rom kreves kun en liten avfukter, hvilket gjør at investeringskostnaden blir svært lav i forhold til nytteverdien! En avfukter fra AG egner seg ypperlig i alle lagerrom der fukt er uønsket.

Ømfintlig utstyr

Forsvaret har gjennom flere tiår vært kunde hos Alfsen og Gunderson. Når man lagrer høyteknologisk elektronisk utstyr er det helt essensielt at det er i tørre omgivelser. Med avfuktere fra AG i sine mobiliseringslagre er forsvaret trygge på at utstyret alltid er klart til strid.

Kværner Rosenberg Verft i Stavanger benytter seg av tørrluftslager for sine ømfintlige produkter. Der tjente de inn ivesteringen på kun halvannet år bare gjennom mindre energiforbruk til oppvarming.

Hygroskopiske produkter

Hygroskopiske produkter vil hele tiden trekke til seg fuktighet fra omgivelsene. Eksempler på slike produkter er treverk, lær, korn, eller kjemiske stoffer som natronlut. Når man lagrer slike materialer er man avhengig av å kunne ha et kontrollert miljø. Materialer som treverk og lær skal inneha en viss fuktighet, og da er det viktig med styring.

En avfukter fra AG kombinert med hygrostat sikrer et kontrollert klima der du kan være trygg på at varene holder den kvaliteten som kreves. Med tilkoblet hygrostat ivaretas også et lavt energiforbruk.

Mykskader og mugg

Pappesker er utsatt for mykskader når de står i fuktige omgivelser. Dette medfører at emballasjen blir ødelagt og innholdet kan skades. Ved lagring av produksjonsferdig papp og papir er det også viktig at fuktigheten kontrolleres.

Et eksempel der avfuktning har vært en suksess er i Lyngåsen borettslag der de hadde problemer med høy fukt og mugglukt i bodrom.

Hvorfor avfukte?

Kontakt oss!

Salgsingeniør

+47 951 78 273
Willy.Bruraas@ag.no

Produktansvarlig avfuktere og tørkesystemer

+47 95 73 92 41
Sveinung.Bekken@ag.no

Prosjektleder

+47 95 80 88 69
tor.kristian.opaas@ag.no

Prosjektleder

+47 45 666 873
Edvard.haugland@ag.no