Gå til innholdet

Kraft- og Vannverk

I Norge er vi velsignet med mengder av godt vann. Dette nyter vi godt av både som drikkevann og til vannkraft. I sommerhalvåret kan fukt være med å skape store problem når den varme utelufta trenger inn i haller med kalde rør.

Med en avfukter fra Alfsen og Gunderson senkes vanninholdet i lufta og duggpunktet blir lavere. Slik blir du effektivt kvitt kondensering på rør og annet utstyr.

Kraftverk

I vannkraftverk behandles store mengder kaldt vann, dette er en sikker kilde til fukt. Dette kan over tid føre til korrosjonsskader på utstyr. Fuktighet fører også til driftsproblemer på enkelte komponenter som magnetventiler for oljetrykkanlegg og elektrokomponenter. Ved å installere en avfukter i kraftverket vil man høste mange fordeler. Kostnader til vedlikehold og oppvarming reduseres, driftsikkerheten økes og arbeidsmiljøet blir betraktlig bedre. På Dokka kraftstasjon er det montert avfukter fra Alfsen og Gunderson. Sugerørskon i turbinkjelleren er helt tørr og på overflaten ble det målt 11,6°C og 48,6% RF, rett innenfor fosser iskaldt vann.

I 1997 ble den første avfukteren i vassdraget montert i turbinkjelleren i Nea Kraftverk. Fremdeles holder avfukteren det tørt i turbinkjelleren, forteller Olav Langseth. Da utstyret ble montert var det litt skepsis til om det var mulig å får det tørt på de store, kalde flatene. Men noen dager etter installasjonen var det tørket opp, og all skepsis forsvant. Vi har i ettertid montert flere avfuktere fra AG i Nidelv-vassdraget, forteller Olav Langseth.

Vannverk

I Norge kan vi drikke vann rett fra springen. For å ivareta dette er det viktig med god hygiene og energieffektiv håndtering av råvannet. Der det er høy fuktighet vil det være korrosjon og grobunn for mugg og bakterier. Elektriske komponenter trives også svært dårlig under fuktige forhold.

Fuktproblemene i vannverk oppstår i hovedsak i sommerhalvåret. Da trekker varm og fuktig sommerluft inn i lokalene via ventilasjon og andre åpninger. Et vannrør med yttertemperatur +5°C krever at vanninnholdet er nede i 5,5 g/kg for at det ikke skal oppstå kondens på overflaten. For å få vanninnholdet ned på ønsket nivå må man avfukte. Hvis man bare hever temperaturen er det kun den relative fultigheten som går ned, vanninnholdet er det samme og du vil fortsatt få kondensering.

En avfukter for et vannverk trenger ikke være noen komplisert installasjon. Vi har god kompentanse innen dette feltet, og våre avfuktere spenner over et stort kapasitetsområde.

For å få en energieffektiv løsning har vi ulike hygrostater for å få en opptimal styring av avfukteren. Ta kontakt for å få en varig løsning på fuktproblemene. Trykk her for å hente datablad på avfuktere og styringsløsninger.

Kontakt

Produktansvarlig avfuktere og tørkesystemer

+47 95 73 92 41
Sveinung.Bekken@ag.no

Salgsingeniør

+47 951 78 273
Willy.Bruraas@ag.no

Prosjektingeniør

+47 95 80 88 69
tor.kristian.opaas@ag.no

Prosjektleder

+47 45 666 873
Edvard.haugland@ag.no

Last ned brosjyre her: