Gå til innholdet

Filteranlegg

Optimal rensing - minimale utslipp!

Våre ingeniører har lang erfaring med utforming av effektive anlegg. AG leverer utstyr for håndtering av støvet og tilbyr filter i mange størrelser og utforminger, tilpasset de fleste industrielle prosesser. Vi kan ta oss av alt fra avsug og filter til utmating, transport og lagring av produktet. Sammen med våre kunder finner vi løsningene som gir optimal energiøkonomisering som ivaretar myndighetenes krav, operatørens miljø og produksjon for å oppnå mest mulig optimale produkter. Vi spesialtilpasser anlegget etter dine behov - også ATEX.

<!--@Item.AltTekst-->

Filter

AG leverer filtre for de fleste industrielle prosesser og tilbyr skreddersøm til hvert enkelt anlegg, samt at vi har et bredt utvalg av standardiserte løsninger.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Avsugssystem

AG designer og leverer alle ledd i filtersystemet; fra avsug til skorstein. Sammen med kunden analyserer vi utfordringene og designer anlegget tilpasset hvert enkelt tilfelle.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Totalløsninger

I industrien er det mange hensyn som må tas, og kravene er høye til alt fra energieffektivitet og totaltkost til operatørvennlighet og finish. AG er leverandør av totalløsninger; vi tar hånd om prosjekter fra idèstadiet til operativt anlegg.

Les mer