Alfsen og Gunderson AS

Change language

Filteranlegg

Våre ingeniører har lang erfaring i utforming av effektive anlegg og sammen med våre kunder finner vi løsninger som ivaretar myndighetenes krav, optimal energiøkonomisering, operatørenes miljø og prosessen i produksjonen, for å få et optimalt produkt. AG leverer filtre i mange størrelser og utforminger, tilpasset de fleste industrielle prosesser. AG leverer også utstyr for håndtering av støvet – vi kan ta oss av alt fra avsug og filter til utmating, transport og lagring av produktet. Vi spesialtilpasser anlegget etter dine behov -også ATEX.

Filter

AG leverer filtre for de fleste industrielle prosesser og tilbyr skreddersøm til hvert enkelt anlegg, samt at vi har et bredt utvalg av standardiserte løsninger.

Avsugssystem

AG designer og leverer alle ledd i filtersystemet; fra avsug til skorstein. Sammen med kunden analyserer vi utfordringene og designer anlegget tilpasset hvert enkelt tilfelle.

Totalløsninger

I industrien er det mange hensyn som må tas, og kravene er høye til alt fra energieffektivitet og totaltkost til operatørvennlighet og finish. AG er leverandør av totalløsninger; vi tar hånd om prosjekter fra idèstadiet til operativt anlegg.

Kontakt

Reidar Smeby

Reidar Smeby
Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 22 70 77 62
+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Svend-Hermod Sommerin

Svend-Hermod Sommerin
Overingeniør

+47 22 70 77 54
+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Tomm Johnsen

Tomm Johnsen
Overingeniør

+ 47 22 70 77 63
+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Jarle Hatlelid

Jarle Hatlelid
Overingeniør

+47 22 70 77 36
+47 91 10 03 38
Jarle.Hatlelid@ag.no

Odd Gjersvoll

Odd Gjersvoll
Senior Prosjektleder

+47 22 70 77 92
+47 91 86 51 68
Odd.Gjersvoll@ag.no

Michal Zurawski

Michal Zurawski
Overingeniør

+47 22 70 77 28
+47 93 93 60 32
Michal.Zurawski@ag.no

Anders Anderdal

Anders Anderdal
Prosjektleder

+47 95 09 56 68
anders.anderdal@ag.no

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no