Gå til innholdet

Filteranlegg

Otimal rensing - minimale utslipp!
Våre ingeniører har lang erfaring i utforming av effektive anlegg og sammen med våre kunder finner vi løsninger som ivaretar myndighetenes krav, optimal energiøkonomisering, operatørenes miljø og prosessen i produksjonen, for å få et optimalt produkt. AG leverer filtre i mange størrelser og utforminger, tilpasset de fleste industrielle prosesser. AG leverer også utstyr for håndtering av støvet – vi kan ta oss av alt fra avsug og filter til utmating, transport og lagring av produktet. Vi spesialtilpasser anlegget etter dine behov -også ATEX.

<!--@Item.AltTekst-->

Filter

AG leverer filtre for de fleste industrielle prosesser og tilbyr skreddersøm til hvert enkelt anlegg, samt at vi har et bredt utvalg av standardiserte løsninger.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Avsugssystem

AG designer og leverer alle ledd i filtersystemet; fra avsug til skorstein. Sammen med kunden analyserer vi utfordringene og designer anlegget tilpasset hvert enkelt tilfelle.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Totalløsninger

I industrien er det mange hensyn som må tas, og kravene er høye til alt fra energieffektivitet og totaltkost til operatørvennlighet og finish. AG er leverandør av totalløsninger; vi tar hånd om prosjekter fra idèstadiet til operativt anlegg.

Les mer

Kontakt

Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Overingeniør

+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Overingeniør

+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Overingeniør

+47 91 10 03 38
Jarle.Hatlelid@ag.no

Senior Prosjektleder

+47 91 86 51 68
Odd.Gjersvoll@ag.no

Overingeniør

+47 93 93 60 32
Michal.Zurawski@ag.no

Prosjektleder

+47 95 09 56 68
anders.anderdal@ag.no

Prosjektleder

+47 97 30 55 25
Tor.Erik.Andersen@ag.no