Gå til innholdet

Støvfiltrering og gassrensing

Godt indre og ytre miljø er ikke bare et spørsmål om å tilfredsstille myndighetenes utslippskrav og hygieniske normer, men også et spørsmål om trivsel på arbeidsplassen, redusert sykefravær; kort sagt om bedriften er miljøbevisst. AG bistår med å finne de riktige løsningene. Vi designer og leverer utstyr tilpasset hver enkelt problemstilling.

<!--@Item.AltTekst-->

Filteranlegg

Våre ingeniører har lang erfaring i utforming av effektive anlegg og sammen med våre kunder finner vi løsninger som ivaretar myndighetenes krav, optimal energiøkonomisering, operatørenes miljø og prosessen i produksjonen, for å få et optimalt produkt.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Industristøvsugere

AG har et bredt program av industristøvsugere fra 13 til 150 kW i stasjonær og mobil utførelse.
Komplette anlegg. Røropplegg. Reservedeler. Serviceavtaler.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Filterposer

AG leverer filterposer etc. til alle typer filteranlegg i industrien.
Filterposer, filterkassetter, filterpatroner, filterkurver, ventilasjonsfilter og lekkasjesøkepulver.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Oljetåkeavskilling

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc. 

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Filtrering av sveiserøyk

Krav til sikkert arbeidsmiljø i sveiseverkstedet stiller store krav til ventilasjonsanlegget og driften av dette

Les mer