Alfsen og Gunderson AS

Change language

Haakon L. Bryhn
Administrerende direktør

+47 22 70 77 87
+47 40 41 31 04
Haakon.Bryhn@ag.no

Helge Knutzen
Automasjon

+47 22 70 77 15
+47 91 13 35 46
Helge.Knutzen@ag.no

Espen Hugo Holth
Produktansvarlig, salg og automasjon

+47 22 70 77 13
+47 93 04 46 86
Espen.Hugo.Holth@ag.no

Jarle Hatlelid
Komponenter

+47 22 70 77 36
+47 91 10 03 38
Jarle.Hatlelid@ag.no

Ola Kjelsaas Rogndokken
Komponenter

+47 22 70 77 27
+47 97 96 00 03
Ola.Kjelsaas@ag.no

Oscar Olsen
Ressurskoordinator

+47 22 70 77 21
+47 90 89 04 93
Oscar.Olsen@ag.no

Per Tollerud
Konstruksjon

+47 22 70 77 34
+47 45952036
Per.Tollerud@ag.no

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no