Gå til innholdet
Membranpumper på lager

Membranpumper på lager

Membranpumpene fra YAMADA egner seg for de fleste typer væsker og applikasjoner

Mange opplever i disse dager at det er utfordringer med leveringstider på teknisk utstyr. YAMADA sine membranpumper er lagerført i Norge og Nederland. Dermed kan vi levere pumper og reservedeler svært raskt, enten ved behov eller når uhellet er ute.

De luftdrevne membranpumpene fra YAMADA egner seg for de fleste typer væsker og applikasjoner. Pumpen fungerer godt til aggressive kjemikalier, CIP vasking eller pumping av slurries med slipende partikler.

De store fordelene til en luftdreven membranpumpe er lave innkjøps- og driftskostnader og enkelt vedlikehold. Pumpen kan tørrkjøres, er selvsugende og tåler å kjøre mot stengt ventil. Siden svært få av pumpens bevegelige deler er i kontakt med væsken vil slitedelene i hovedsak være membraner, kuleventiler og ventilseter.

YAMADA har en unik funksjon for restart av pumpe ved driftsstans. Pumpen startes enkelt med ett lett trykk på knappen som sitter tilgjengelig på den utvendige luftmotoren.

Det er ikke behov for smøring av pumpen hverken via trykkluft eller smørepunkter. Dette gir en miljømessig gevinst i form av redusert forbruk av olje, mindre fare for kontaminering, samt at det gir enklere og rimeligere vedlikehold.

Den unike konstruksjonen gir en skånsom pumping av væsken. Dette reduserer stresset på membranene og gir økt levetid på disse. En slik skånsom pumping vil også redusere påkjenning og stress påført væsken.

Pumpene er ATEX godkjente og enkelte pumper er i henhold til NORSOK.

Om det er ønske eller behov, så tilbyr våre dyktige servicemedarbeidere support og pumpeservice.

Les mer om membranpumper

Tilbake