Gå til innholdet

Oljetåkeavskilling

AG har lang erfaring fra landbasert industri i å fjerne oljetåke og oljerøyk fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc. Ved å benytte denne teknikken som har en avskilling på inntil 99,99% av alle partikler ˃0,3 µm muliggjøres tilbakeføring av renset luft til lokalene, eventuelt via ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Denne teknologien har vi nå videreutviklet og tilpasset NORSOK og firmaspesifikke krav gjeldende for offshoreinnstallasjoner som for eksempel smøreoljesumper til gassturbiner, turbo kompressorer og store gir transmisjoner.

Hvorfor Oil demister?

  • Oljetåke er farlig ved innånding og kan forårsake ulike typer kreft
  • Oljetåke forårsaker glatte gulv/rekkverk og utstyr
  • Strenge myndighetskrav ift HMS

AG har løsningen!

  • Oljetåkefilteret har en garantert avskillingsgrad på mer en 99,99 % ved en partikkelstørrelse på ˃3 µm. Avskillingsgraden er konstant og reduseres ikke over tid.
  • Filteret er dimensjonert for kontinuerlig drift.
  • Filterkassettene er selvdrenerende og har en svært lang levetid noen som gjør service og vedlikeholdskostnadene lave, filterne kan også rengjøres. Dette gir ekstremt lave driftskostnader.
  • Den oppsamlede oljen kan resirkuleres.
  • Filtrene er modulbygget slik at det er mulig å tilpasse løsninger etter behov ved å bygge sammen enheter.
  • Filtrene er branntestet og holder et lavt støynivå.

AG Oil Demister

Kontakt oss!

Produktansvarlig Pumper

+47 90 78 14 16
Gard.Christensen@ag.no

Salgsingeniør

+47 90 64 58 59
Paal.Tveten@ag.no

Salgsingeniør

+47 951 78 273
Willy.Bruraas@ag.no

AG Oil Demister