Gå til innholdet

Oljetåke-
avskilling

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og i lokaler med åpne installasjoner som dreiebenker, sagemaskiner etc. Vi finner løsninger i samarbeide med vår oppdragsgiver, tilpasset slik at operatørene får optimale arbeidsforhold, økt produktivitet og redusert sykefravær. Ved å benytte denne teknikken, som har en avskilling bedre eller lik 99,97% av alle partikler ˃0,3 µm, muliggjøres tilbakeføring av renset luft til lokalene. Dette påvirker dermed ikke luftbalansen i lokalene, og det gir en høy fleksibilitet ved installasjon av nye maskiner.

GT oljetåkefilter har følgende bruksområde:

 • Sliping (skjærevæske emulsjon)
 • Dreiing (skjærevæske emulsjon)
 • Fresing (skjærevæske emulsjon)
 • Maskinering, mineralolje og moderat belastning

Hvorfor behøves oljetåkefilter?

 • Oljetåke er farlig ved innånding og kan forårsake ulike typer kreft
 • Oljetåke forårsaker glatte gulv og samler støv på maskiner og vegger
 • Kravene fra myndighetene er økende, det er viktig å investere i utstyr som kan håndtere fremtidige krav

AG har løsningen!

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc.

 • GT oljetåkefilter har en garantert avskillingsgrad på mer enn 99,97 % ved en partikkelstørrelse på ˃0,3 µm. Avskillingsgraden er konstant og reduseres ikke over tid.
 • GT oljetåkefilter er utviklet for at kunden skal få en garantert høy avskillingsgrad, uten at det reduserer levetiden på filtermediet. Filteret er dimensjonert for kontinuerlig drift.
 • Filterkassettene er selvdrenerende og har en svært lang levetid noe som gjør service og vedlikeholdskostnadene lave. Dette gir ekstremt lave driftskostnader. 
 • Den rensede luften kan i de fleste tilfeller returneres tilbake til lokalene. Dette gjør at den allerede oppvarmede romluften ikke må erstattes med kald uteluft og at energikostnadene holdes nede.
 • Den oppsamlede oljen kan resirkuleres. 
 • Filtrene er modulbygget slik at det er mulig å tilpasse løsninger etter behov ved å bygge sammen enheter.
 • Filtrene er branntestet og holder et lavt støynivå.
 • GT oljetåkefilter kan leveres som filter til den enkelte maskin, eller som store sentrale fellesanlegg for hele verkstedet.

Spør oss om oljetåkefiltrering!

Felt markert med * må fylles ut.