Gå til innholdet

Filterposer mm.

AG leverer filterposer, filterkurver, filterkassetter og filterpatroner til store og små filteranlegg i industrien. Vi har mer enn 30 års erfaring, solid kompetanse, mange kunder og gode referanser. Med vår bistand får du mindre støv i lokalene, lavere utslipp og bedre utnyttelse av ditt filteranlegg.

Forespørsel - fyll inn skjema - vi sender deg pristilbud!

<!--@Item.AltTekst-->

Filterposer

AG leverer filterposer til alle typer filteranlegg. Vi veileder deg i valg av filtermateriale og designer filterposen for optimal ytelse.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Filterkassetter

AG leverer et bredt utvalg av filterkassetter - bl.a. Bachokassetter og ITK-kassetter.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Filterpatroner

AG leverer et komplett utvalg av filterpatroner til alle typer filteranlegg.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Filterkurver

AG tilbyr et komplett utvalg av filterkurver, støttekurver og holdere til filterposer.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Ventilasjonsfilter

AG leverer konvoluttfilter, kompaktfilter, panelfilter og kanalfilter. Vi har ventilasjonsfilter i alle filterklasser.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

HEPA-filter

HEPA - (High Efficiency partikler Air-) og ULPA (Ultra Low Penetrating Air-) brukes der det er svært høye krav til renhet i luften.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Lekkasjesøkepulver og UV-lamper

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje fra et filter er bruk av lekkasjesøkepulver et effektivt hjelpemiddel.

Les mer

Kontakt oss!

Markedssjef

+47 48 24 07 44
Jan.Vaksdal@ag.no

Gruppeleder

+47 91 80 42 32
nils.marvik@ag.no

AG-bloggen

Skjema forespørsel

Filterposer som skal sendes til AG