Alfsen og Gunderson AS

Change language

Filterposer

AG leverer filterposer, filterkurver, filterkassetter og filterpatroner til store og små filteranlegg i industrien. 

Vi har mer enn 30 års erfaring, solid kompetanse, mange kunder og gode referanser. 

Med vår bistand får du mindre støv innendørs, lavere utslipp og bedre utnyttelse av ditt filteranlegg.

Filterposer

AG leverer filterposer til alle typer filteranlegg. Vi veileder deg i valg av filtermateriale og designer filterposen for optimal ytelse. Vi gjennomfører om nødvendig laboratorieundersøkelser av brukte filterposer for å finne frem til det best egnede filtermaterialet til ditt filter. Alle filterposer produseres på bestilling. Nøyaktige spesifikasjoner av filterposene må oppgis av kunden, men AG kan bistå med oppmålinger av posen og analyse av materialtype. Vi arkiverer alle spesifikke opplysninger på filterposene vi har produsert. Våre kunder får tett oppfølging og rask levering.

Filterkassetter

AG leverer et bredt utvalg av filterkassetter - bl.a. Bachokassetter og ITK-kassetter. Vi veileder deg i valg av filtermateriale - tilpasset driftsforholdene i filteret. Alle filterkassettene produseres på bestilling. Nøyaktige spesifikasjoner må oppgis av kunden, men AG kan bistå med oppmålinger og analyse av materialtype. Vi arkiverer alle spesifikke opplysninger på filterkassetter vi har produsert. Våre kunder får tett oppfølging og rask levering.

Filterpatroner

AG leverer et komplett utvalg av filterpatroner til alle typer filteranlegg. Vi veileder deg i valg av filtermaterialer og designer patronene for optimal ytelse.Alle filterpatroner produseres på bestilling. For identifisering av ulike filterpatroner - se typebetegnelse i høyre kolonne. Ved første gangs bestilling kan du bruke skjemaet i høyre kolonne. Vi lagrer alle spesifikke opplysninger til senere bruk. Våre kunder får tett oppfølging og rask levering.

Ventilasjonsfilter

AG leverer konvoluttfilter, kompaktfilter, panelfilter og kanalfilter. Vi har ventilasjonsfilter i alle filterklasser.

HEPA-filter

HEPA - (High Efficiency partikler Air-) og ULPA (Ultra Low Penetrating Air-) brukes der det er svært høye krav til renhet i luften. Disse filtrene er konstruert for å beskytte både mennesker og miljø. HEPA-filter fjerner luftbårne partikler ned til en størrelse på 0,3 mikron, med en effektivitet på 99,97%. HEPA og ULPA er laget av høykvalitetsglassfiberpapir og sikrer filtrering opp til klasse U 17. Rammer er tilgjengelig i aluminium, galvanisert stål, rustfritt stål, så vel som MDF-plater - med forskjellige typer av forseglingen i samsvar med bruken. Hvert enkelt filter i filterklasse H 13 og oppover er testet ihht. EN1822. Fra filterklasse H 14 og oppover følger sertifikatet med hver levering. .

Filterkurver

AG tilbyr et komplett utvalg av filterkurver, støttekurver og holdere til filterposer. For å oppnå optimal renseeffekt og levetid på filterposene er det meget viktig at filterposer og støttekurver er tilpasset hverandre. AG leverer filterkurver med perfekt passform - uten skarpe kanter som kan skade filterposene. Filterposens størrelse i forhold til filterkurven er viktig både for renseeffekt og levetiden på materiellet. Temperaturen i filteret er avgjørende for design av filterkurven. AG veileder deg i valg av filterkurver og filterposer.

Lekkasjesøkepulver og UV-lamper

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje fra et filter er bruk av lekkasjesøkepulver et effektivt hjelpemiddel. Etter skifte av filterposer etc. bør man kontrollere at disse er riktig montert og at det nå ikke er lekkasjer fra filteret. Bruk ca. 1 Kg lekkasjesøkepulver pr. 100 m² filterflate. Vi leverer pulver i 3 ulike farger - slik at man evt. kan ta flere runder med tetningskontroll. Trenger du brukermanual og tips for optimal lekkasjesøking ta kontakt med AG.

Kontakt

Jan Vaksdal

Jan Vaksdal
Markedssjef

+47 22 70 77 98
+47 48 24 07 44
Jan.Vaksdal@ag.no

Nils Marvik

Nils Marvik
Salgsingeniør

+47 22 70 77 57
+47 91 80 42 32
nils.marvik@ag.no

Brosjyrer

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no