Alfsen og Gunderson AS

Change language

Anders Anderdal
Prosjektleder

+47 95 09 56 68
anders.anderdal@ag.no

Anita Gudbrandsen
Ordre-og innkjøpskoordinator

+47 93 25 78 96
anita.gudbrandsen@ag.no

Arild Breistrand
Gruppeleder Produktsalg

+ 47 22 70 77 76
+ 47 48 06 68 50
Arild.Breistrand@ag.no

Bernt Ødegård
Konstruktør

+47 459 51 896
bernt.odegaard@ag.no

Bjørg Vreim Ørbeck
Økonomisjef/CFO

+47 22 70 77 39
+47 95 19 51 34
Bjorg.Vreim.Orbeck@ag.no

Bjørn-Erik Gabrielsen
Servicetekniker

Einar Olav Sørå
Salgsingeniør

+47 909 85 199
Einar.Olav.Soraa@ag.no

Elisabeth Lode
Senior Prosjektleder

+47 22 70 77 43
+47 91 53 66 13
Elisabeth.Lode@ag.no

Espen Hugo Holth
Gruppeleder Automasjon

+47 22 70 77 13
+47 93 04 46 86
Espen.Hugo.Holth@ag.no

Finn Erik Fugli
Servicetekniker

+47 90 25 44 90
Finn.Erik.Fugli@ag.no

Gard Christensen
Produktansvarlig Pumper

+47 22 70 77 45
+47 90 78 14 16
Gard.Christensen@ag.no

Georg Torstveit
Gruppeleder Produktsalg

+47 22 70 77 50
+47 94 01 90 70
Georg.Torstveit@ag.no

Halvor Mella
Prosjektingeniør

+4722707768
+47 48177354
halvor.mella@ag.no

Helge Knutzen
Senior Automatiseringsingeniør

+47 22 70 77 15
+47 91 13 35 46
Helge.Knutzen@ag.no

Henrik Bolstad
Senior Prosjektleder

+47 22 70 77 31
+47 93 49 80 10
Henrik.Bolstad@ag.no

Haakon L. Bryhn
Administrerende direktør

+47 22 70 77 87
+47 40 41 31 04
Haakon.Bryhn@ag.no

Ingrid Sandvik
Prosjektleder

+47 95937507
Ingrid.Sandvik@ag.no

Izabela Herba-Brynildsen
Regnskapsmedarbeider

Jan Vaksdal
Markedssjef

+47 22 70 77 98
+47 48 24 07 44
Jan.Vaksdal@ag.no

Jarle Hatlelid
Overingeniør

+47 22 70 77 36
+47 91 10 03 38
Jarle.Hatlelid@ag.no

Jon Magnus Finsrud
QA sjef

Jørn Olav Liadal
Senior Konstruktør

+47 459 51 938
jorn.olav.liadal@ag.no

Kim Breitenstein
Senior Prosjektleder

+47 22 70 77 24
+47 91 17 44 80
Kim.Breitenstein@ag.no

Knut Fagerlid
Serviceleder

+47 22 70 77 61
+ 47 90 76 09 32
Knut.Fagerlid@ag.no

Knut Gjernes
Konstruktør

+47 459 51 949
knut.gjernes@ag.no

Knut-Ivar Berger
Salgsingeniør

+47 47462264
Knut.Ivar.Berger@ag.no

Laila Stokke
Dokument ansvarlig

+47 459 51 981
laila.stokke@ag.no

Liao Honglei
Special Contact for Chinese Market

+86 10 80791258
+86 13 701078491
liao-hong-lei@vip.sina.com

Magnus Gudmundsen
Salgsingeniør

+47 483 95 070
Magnus.Gudmundsen@ag.no

Michal Zurawski
Overingeniør

+47 22 70 77 28
+47 93 93 60 32
Michal.Zurawski@ag.no

Nils Marvik
Salgsingeniør

+47 22 70 77 57
+47 91 80 42 32
nils.marvik@ag.no

Odd Arne Hansen
Lagerleder

+47 22 70 77 71
+47 90 95 24 37
Odd.Arne.Hansen@ag.no

Odd Gjersvoll
Senior Prosjektleder

+47 22 70 77 92
+47 91 86 51 68
Odd.Gjersvoll@ag.no

Odd-Anders Beckmann
Avdelingsleder prosessteknikk

+47 22 70 77 49
+47 90 61 54 02
Odd.Anders.Beckmann@ag.no

Ola Kjelsaas Rogndokken
Senior Prosjektleder

+47 22 70 77 27
+47 97 96 00 03
Ola.Kjelsaas@ag.no

Oscar Olsen
Avdelingsleder PMC og trelast

+47 22 70 77 21
+47 90 89 04 93
Oscar.Olsen@ag.no

Per Tollerud
Teamansvarlig konstruksjon

+47 22 70 77 34
+47 45952036
Per.Tollerud@ag.no

Pål Tveten
Salgsingeniør

+47 22 70 77 67
+47 90 64 58 59
Paal.Tveten@ag.no

Reidar Smeby
Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 22 70 77 62
+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Roar Lillelid
Konstruktør

+47 22 70 77 95
roar.lillelid@ag.no

Rune Broberg
Servicetekniker

+47 911 47 962
rune.broberg@ag.no

Rune Larsen
Regnskapssjef

+47 976 97 598
rune.larsen@ag.no

Sveinung Bekken
Produktansvarlig avfuktere og tørkesystemer

+47 22 70 77 66
+47 95 73 92 41
Sveinung.Bekken@ag.no

Svend-Hermod Sommerin
Overingeniør

+47 22 70 77 54
+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Thomas Holen
Senior Konstruktør

+47 459 52 033
thomas.holen@ag.no

Tomm Johnsen
Overingeniør

+ 47 22 70 77 63
+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Tor Erik B. Andersen
Prosjektleder

+47 97 30 55 25
Tor.Erik.Andersen@ag.no

Tor Kristian Opås
Prosjektingeniør

+47 95 80 88 69
tor.kristian.opaas@ag.no

Tore Hellerud
Key Account Manager

+47 48 99 90 90
tore.hellerud@ag.no

Torill Furuseth
Ordrebehandler

+47 459 52 020
torill.furuseth@ag.no

Vivian Veierød
Systemansvarlig

+47 451 66 060
vivian.veieroed@ag.no

Willy Brurås
Salgsingeniør

+47 951 78 273
Willy.Bruraas@ag.no

Yngve Åm
Automatiseringsingeniør

+47 915 40 315
yngve.aam@ag.no

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no