Gå til innholdet
Trommelsiler og slampresser

Trommelsiler og slampresser

Nyheter innen mekanisk vannrensing og slamavvanning

Den store nyheten ligger i en ny opphengning av den perforerte siltrommelen. Trommelen, som er sentral for den innvendige matingen, har som oppgave å transportere og avskille rester av plast, fiber, hår og ulike organiske eller uorganiske partikler. Den nye konstruksjonen innebærer redusert vedlikehold, større driftssikkerhet og en forbedret levetid. I tillegg har fabrikken nå gjennomført en rasjonalisering i produktutvalget og samtidig lansert en større modell med vesentlig økt kapasitet.

Läckeby Products lanserer samtidig en helt ny type WSP-presse for spyling og maksimal avvanning av organiske substrat – såkalt silgods. WSP-pressen levereres som en enhet, med minimalt antall
bevegelige deler og en ny type avvanning - alternativt press sone. Läckeby Products har med nye WSP-pressen lykkes med å oppnå et tørrstoff innhold på over 50 %. Driftssikkerheten er opprettholdt og prisen er vesentlig lavere enn for mange lignende produkter på markedet.

Tilbake